You are on page 1of 19

wito Zmarych

Celem obrzdu jest oddanie czci przodkom naszym dziadkom, babciom, pradziadkom, prababciom, a take tym, ktrych nie znalimy, a ktrzy yli dugo przed nami. Zapalamy wieczki by pamita, nawiza kontakt z duszami zmarych i pozyska ich przychylno.

Czowiek od zarania dziejw szanowa i czci zmarych. To jest co, co odrnia nas ludzi od zwierzt jest elementem naszej kultury. Ludzie w dawnych czasach budowali zmarym groby szkieletowe (mogiy, kurhany, piramidy) lub ciaopalne (zakopane urny z prochami). Czasem ludzie wyposaali zmarych w bro, naczynia, jedzenie itp. gdy wierzyli, e te przedmioty bd im potrzebne w yciu wiecznym.

Nasi przodkowie Sowianie oddawali cze swoim przodkom cztery razy do roku, w czasie przesile i rwnonocy. To wito nazywano Dziadami, a w niektrych rejonach take Babami.

Podczas Dziadw przychodzono na cmentarz lub do alnikw (albo tam, gdzie zmarli byli pochowani; to mogy by np. gospodarstwa) i palono ogniska.

Podczas Dziadw palono ogniska, bo ogie to po pierwsze znak chway, czci dla zmarego i dla bogw. Po drugie ogniska pony, jako ogie ofiarny z niego dymy niosy ku niebu i Weli mody (wychwalanie bogw i zmarych, wyrazy wdzicznoci za opiek), obiaty (obietnice), ertwy (spalone ofiary: pokarmy, kwiaty, zioa, wiece) i bajorki- wsiorki proszalne proby o opiek dalsz lub szczegln. Po trzecie ogie odpdza demony, jako e wiato rozprasza ciemnoci i jest symbolem ycia, a nie mierci; jest przeciwiestwem mierci.

Skadano te ofiary z kwiatw lub jedzenia (gwnie md, chleb, kasza, czy jajka).

Podczas Dziadw wzywano przodkw do wsplnego posiku i biesiady (strawy) chociaby dlatego, e trudno biesiadowa w domu gospodarza bez niego samego, a miejsce pochwku (grb na smtarzu, urna na alnikach, miejsce przodkw w domostwie czsto pod owinem, albo pod progiem) byo traktowane jak pomiertny dom zmarego.

wito zmarych moe by poczone z aob, jeli kto ma tak potrzeb bywa, e komu umrze kto dla niego wany i bliski i ta osoba potrzebuje czasu, aby sobie poradzi z tak strat. Ten specjalny czas nazywamy aob.

Jednak w zasadzie wito Zmarych nie jest czasem, kiedy si pacze i smuci jest czasem radoci, dumy i chway zmarych przodkw. A Ty jeste najlepszym dowodem na to, jak dobr wykonali oni prac!
Poniewa jest to wesoe wito, wic od dawien dawna byo poczone z jarmarkami.

S osoby, ktre odprawiaj seanse spirytystyczne, by przywoa duchy nasza dusza jest niemiertelna, wic niektrzy ludzie twierdz, e potrafi rozmawia z tymi, ktrzy umarli.

W wicie Zmarych nie chodzi o wywoywanie duchw! Przywoujemy nie duchy, ale pami o zmarych, aby wyrazi przodkom nasz wdziczno. Wszak to dziki nim, dziki ich decyzji o powoaniu nas do ycia, dziki ich mstwu, zaradnoci, mdroci, mioci i opiece dzi yjemy i moemy si cieszy.

Wieki pniej, gdy na ziemiach polskich Sowianie odchodzili od swojej wiary i zaczli uznawa Jezusa Chrystusa, jako swojego Boga, Koci chcc odcign ludzi od starych, pogaskich tradycji wprowadzi w miejsce Dziadw dzie Wszystkich witych. Dzie Wszystkich witych czci mczennikw, ktrzy umarli za wiar, a ktrzy pozostali bezimienni. W naszej tradycji jednak wci bardziej czcimy naszych zmarych. Niczym dawni Sowianie chodzimy na groby, modlimy si, przynosimy kwiaty i zapalamy znicze.