KOMPONEN AKTIF & KOMPONEN PASIF

NAMA:NIK AMIRA SYAHIRAH BINTI HAMAD PISMP BM / PJ / KH 2 SEMESTER 4

KOMPONEN ELEKTRONIK

KOMPONEN AKTIF

KOMPONEN PASIF

Rintangan dalam sesuatu litar.  Komponen elektronik ini juga berfungsi sebagai:- a. . Pengawal arus elektrik. b. Pengaliran arus elektrik ke satu arah.DEFINISI  Komponen elektronik bermaksud alat yang membenarkan:a. b. Pengaliran arus ulang alik ke arus terus.

Komponen aktif berfungsi untuk membentuk. .KOMPONEN AKTIF Sejenis bahan semikonduktor yang terdiri daripada silikon dan germanium. mengawal dan memproses isyarat elektrik.

CONTOH KOMPONEN AKTIF Diod pemancar cahaya (LED) Diod Transistor .

.DIOD Diod merupakan sejenis komponen elektronik yang membenarkan arus mengalir hanya dalam satu arah sahaja. Tanda anak panah yang terdapat pada simbol diod merujuk kepada arah aliran arus.

GAMBAR SIMBOL .

Terdapat dua keadaan pincang semasa diod disambungkan pada punca bekalan kuasa iaitu:a. b. Pincang balikan (reversed bias) . Diod mempunyai dua terminal iaitu terminal anod (+) dan terminal katod (-). Pincang hadapan (forward bias).Diod dibina daripada bahan semikonduktor.

Sambungan ini akan menghasilkan halangan yang rendah dan membolehkan diod mengalirkan arus.Merujuk kepada terminal anod disambung dengan punca positif bekalan kuasa dan terminal katod disambung dengan punca negatif bekalan kuasa.Pincang hadapan (forward bias). . .

Sambungan ini menghasilkan halangan yang tinggi dan menyebabkan diod tidak mengalirkan arus. Manakala. . terminal katod disambung dengan punca positif bekalan kuasa. .Pincang balikan (reversed bias).Merujuk kepada terminal anod yang disambung dengan punca negatif bekalan kuasa.

Diod kuasa Diod isyarat Diod zener JENIS – JENIS DIOD .

 Mempunyai 2 kaki iaitu anod (+) dan katod (-).  Jangka masa penggunaannya lebih lama daripada mentol. .DIOD PEMANCAR CAHAYA (LED)  Sejenis diod yang tidak berfilamen yang hanya membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah sahaja.  Berfungsi untuk memancarkan cahaya dan menukarkan arus elektrik kepada cahaya.

GAMBAR SIMBOL .

Boleh juga digunakan sebagai suis kawalan. b. Transistor PNP . Meninggikan arus.  Terdiri daripada 2 jenis iaitu:- a.  Berfungsi untuk:- a. Transistor NPN b. voltan dan kuasa.TRANSISTOR  Sejenis komponen yang diperbuat daripada bahan separa pengalir seperti silikon dan germanium .

b. Pemungut (Collector . Pemancar (Emitter . Komponen ini mempunyai tiga kaki iaitu:- a. c.E).C). Tapak (Base – B) .

GAMBAR SIMBOL TRANSISTOR PNP TRANSISTOR NPN .

. seramik. Komponen ini berfungsi sebagai peranti sokongan untuk membantu operasi komponen aktif. kertas atau elektrolit.KOMPONEN PASIF Komponen pasif dibina daripada bahan penebat seperti mika.

CONTOH KOMPONEN PASIF Perintang Pemuat / kapasitor Pearuh .

Mengawal jumlah arus. Nilai perintang ini disukat dalam unit OHM (Ω). Nilai rintangan akan dicatat pada perintang atau menggunakan kod warna. . b. Mendapatkan susutan voltan dalam litar.PERINTANG Perintang memainkan peranan penting untuk a.

Contoh:. . Perintang tetap.Perintang ini terdiri daripada 2 jenis iaitu:a. b.jenis karbon @ dawai berlilit. Contoh:.meter upaya & reostat. Perintang boleh laras.

GAMBAR SIMBOL Perintang tetap Perintang boleh laras .

Unit asas bagi pemuat ialah FARAD (F).PEMUAT Pemuat adalah sejenis komponen elektronik yang berkeupayaan menyimpan dan melepaskan cas dalam bentuk medan elektrostatik. . Reka bentuk pemuat terdiri dari dua kepingan plat logam yang dipisahkan oleh bahan dielektrik.

Pemuat terdiri daripada 2 jenis iaitu:a. Contoh:. .Seramik dan mika. Contoh:. Pemuat tidak berkutub. b. Pemuat berkutub.Elektrolitik dan tantalum.

GAMBAR SIMBOL Pemuat berkutub Pemuat tidak berkutub .

Pearuh bertindak sebagai litar penapis untuk menghilangkan voltan riak.PEARUH Pearuh adalah satu komponen pasif yang menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet. . Unit bagi karuhan ialah Henry (H). Pearuh terdiri daripada gulungan dawai pengalir.

b.Nilai kearuhan sesuatu pearuh bergantung kepada:a. Luas muka keratan lilitan gelung. Bilangan lilitan gelung. Jenis teras yang digunakan. Panjang dawai lilitan. c. d. .

GAMBAR SIMBOL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful