2 MEDIA YANG DIGUNAKAN DALAM MENYAMPAIKAN KANDUNGAN MULTIMEDIA

0 1. Multimedia dapat disampaikan

melalui laman web. 0 Jenis kandungan adalah berasaskan web.
0 2. multimedia dapat disampaikan

melalui compact disk. 0 Oleh itu kandungan multimedia dikatakan CD berasaskan multimedia.

MULTIMEDIA BERASASKAN WEB
0 Adalah kombinasi dari teknologi multimedia

teknologi Internet. 0 Dahulu, laman web hanya diisi dengan teks dan grafik sahaja masalah men-download fail yang memakan masa yang lama. Sekiranya fail tersebut besar.

Samb..
0 Dengan kemajuan teknologi, laman web

menggabungkan unsur-unsur seoerti teks, grafik, audio, video dan animasi. 0 Unsur dinamik ini muat naik maklumat melalui internet yang lebih menarik dan berkesan kepada pengguna.

MULTIMEDIA BERASASKAN CAKERA PADAT (CD)
0 CD seperti CD-ROM ( Compact Disc Read

Only Memory) telah digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan kandungan multimedia. 0 CD biasanya digunakan dengan komputer. 0 Perbaikan dari CD-ROM adalah Blu-ray disc yang boleh menyimpan video berkualiti lebih baik.

Samb…
0 Masalah utama dalam

menggunakan CD-Rom sebagai media adalah:

Harganya yang mahal - Memerlukan masa yang lama untuk menghasilkan program multimedia yang lengkap.

PERBEZAAN ANTARA WEB DAN CD BERASASKAN APLIKASI MULTIMEDIA.
BERASASKAN WEB BERASASKAN CD

Terhad dalam ukuran gambar Boleh menyimpan elemen dan video resolusi rendah multimedia berkualiti seperti video. Dapat berubah, rosak atau Dapat disimpan secara kekal dipadam oleh individu yang dan tidak berubah. tidak bertanggungjawab.

Maklumat multimedia boleh dikemaskini dengan mudah dan lebih murah.

Maklumat mengenai multimedia boleh dengan cepat ketinggalan zaman.