You are on page 1of 43

atsistatydinimo pareiškimas: taip/ne

• problema/priežastis: Seimo rinkimų metų neužtikrinome (VRK in corpore), kad jie vyktų remiantis demokratinių rinkimų principais; • sprendimas: prašymas paskyrusiai institucijai įvertinti; • forma/veiksmas: prašymas Seimui (per Seimo pirmininkę) svarstyti pasitikėjimo manimi, kaip VRK nariu, klausimą (kitus VRK narius kviečiu prisijungti prie šio prašymo).

KAS valdo Vyriausiąją rinkimų komisiją?

4 sutapimai

1

VRK Papirkimų darbo grupė iki spalio 14 d. nesugebėjo surinkti medžiagos ir priimti sprendimų dėl akivaizdžių Darbo partijos vykdytų agitacijos pažeidimų

VRK pirmininkas ir pora narių rugsėjo 17 d. posėdyje be esminių pastabų atmetė išvadą dėl šiurkštaus įstatymo pažeidimo, kuris būtų užkirtęs kelią kandidato dalyvavimui
Išvadai be esminių pakeitimų pritarta spalio 2 d. (likus <15 d. iki rinkimų)

2

„balsų pirkimas kalėjimuose“ VRK sprendimuose ignoruotas kaip nepatvirtintas daręs esminę įtaką rezultatams

už Darbo partiją atiduotų balsų dalis Marijampolės apygardos apylinkėse
16,57
15. Centro 14. Gedimino 13. Armino 12. Beržų 11. Dariaus ir Girėno 10. Kauno 9. Šaulių 8. Suvalkiečių 7. Degučių 6. Mokolų 5. Uosupio 4. Tarpučių 3. Laikštės 2. Narto 1. Kvietiškio 10 15 12,84 19,45 20 25 30 35 40 15,32 16,33 16,22 16,85 18,26 14,36 16,5 15,75 18,15 14,85 13,6 18,37

36,27

po I turo VRK Papirkimų grupė de facto nušalinta I turo metu fiksuotus pažeidimus tyrė 4 (iš 15) VRK nariai, jų dėmesio sulaukė tik 5 (iš 71) vienmandatės apygardos – 66 iš esmės liko neištirtos ir pažeidimų įtaka išsamiai neįvertinta

I turo metu fiksuotų pažeidimų įtaką daugiamandatės apygardos rezultatams iš esmės tyrė 2 (iš 15) VRK nariai

3

pažeidžiami VRK nariai
• 3 nariai taip pat yra VRK administracijos darbuotojai
– tiesioginis pavaldumas VRK pirmininkui

• 3 yra praktikuojantys advokatai (pagal advoco.lt)
– Advokatūros įstatymas 43 straipsnis. Kiti advokatų veiklos apribojimai 1. Advokatas, įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, negali dalyvauti operatyvinėje veikloje, dirbti ar eiti kitas mokamas pareigas, išskyrus darbą Lietuvos advokatūroje ir mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą, taip pat šio Įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytą veiklą.

• 6 nariai yra didžiųjų (!) politinių partijų atstovai

po I turo de facto nušalintos VRK Papirkimų darbo grupės nariai: Adv. L.Gumuliauskienė Adv. J.Jasaitis L.Matjošaitytė R.Gureckas (VRK admin. darb.)

2005 vasaris Darbo partijos deleguoto Teisingumo ministro Petro Baguškos teikimas (nėra burtų traukimo)

Jonas Udris
2012 birželįis Lietuvos teisininkų draugijos teikimas 2008 birželis Lietuvos teisininkų draugijos teikimas

4

•J.Jasaitis

•J.Udris

•R.Daniškevičiūtė
•D.Markeliūnienė (TT) •Ž.Verbylaitė (LSDP)

• L.Matjošaitytė

4. DP „simpatikų“ vieningumas
• 97K nepažymėta politinė reklama – bandymai „išsukti“ su 50, 30 ar 20 procentų sumos • Europos Parlamento lėšų naudojimas Seimo rinkimų kampanijoje – „užtempimas“ • „dešros“ – nevertinimas • „kalėjimų byla“ – nevertinimas • I turo rezultatų tvirtinimas – N.Vilnios, VilniausTrakų, Zarasų-Visagino, Šilutės-Pagėgių apygardos • II turo rezultatų tvirtinimas

KAS valdo Vyriausiąją rinkimų komisiją?

VRK valdo sutapimai

VRK: silpnybės ir grėsmės (1/4)
• partinė priklausomybė:
– naikinti teisę partijoms deleguoti VRK narius (gali veikti per atstovus prie VRK) – taikyti interesų konfliktų vengimo mechanizmą, reikalavimas tampant VRK nariu viešai skelbti savo veiksmų programą – uždrausti/įteisinti galimybę advokatams būti VRK nariais – mažinti VRK narių partinę priklausomybę nuo deleguojančių institucijų/pareigūnų didinant deleguojančiųjų ir mažinant deleguojamųjų skaičių – įvesti dalinę kalendorinę rotaciją ir daugiausiai dviejų kadencijų iš eilės ribą

VRK: silpnybės ir grėsmės (2/4)
• analitinės ir tyrimų funkcijos:
– VRK turi tapti rinkimus analizuojančia ir jų kokybę užtikrinančia institucija:
• apibendrinimai; • rekomendacijos; • esminių (tik!) ginčų sprendimas;

– techninis rinkimų organizavimas turi būti perleistas apygardų komisijoms

VRK: silpnybės ir grėsmės (3/4)
• rinkimų teisės kodifikavimas:
– Rinkimų kodeksas – teisės mokslo tyrimų atskirose rinkimų teisės srityse koordinavimas ir finansavimas

VRK: silpnybės ir grėsmės (4/4)
• apygardų/apylinkių kompetencija:
– ilgalaikio darbo sutartys (t.y. nuolatinis “rinkimų organizavimo” darbuotojų kolektyvas) – taikyti interesų konfliktų vengimo mechanizmą – draudimas apygardų/apylinkių komisijose dirbti savivaldybių ir jų organizacijų darbuotojams

santrauka
• VRK – be partijų deleguotų narių • po 1 VRK narį deleguoja ~10 depolitizuotų institucijų/organizacijų (>50% turi būti NVO) • VRK – rinkimų analitinis, o ne logistikos centras • rinkimų teisės kodifikavimas • apygardų/apylinkių komisijų nariai – nuolatiniai darbuotojai

spauda neanalizuota pažymėtos tik tiesioginės TV/radijo laidos LNK / Dviračio šou

lrytas TV / Lietuva tiesiogiai
TV3, lrytas TV, LTV / žinios LTV / Šiandien 1d 2d 3d 4d 5d 6d

LRT radijas / Aktualijų studija
ŽR / Dienos tema

delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, ... delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, ...

ŽR / Aktualusis interviu

delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, ... lrytas.lt / A.Užkalnis lrytas.lt

don’t feed the troll

išvada dėl daugiamandatės

Gapšys-troll

TV spauda radijas internetas

0

100

200

300

400

500

600

tikslas
(politinis ar funkcinis?)

mažinti papirkimų įtaką rinkimų rezultatams

Tylusis (1717), Liaudies (1940), Nupirktas (2012) Seimas
© T.Baranauskas

II turas

I turas

0

10

20

30

40

50

nuobodi versija

situacija
• masiniai DP/TT pažeidimai I ture • blokuojanti “DP simpatikų” grupė VRK viduje
– populistinė rinkimų kampanija – nėra teisėtų galimybių VRK viduje užkirsti kelią DP daromiems pažeidimams – laukti ir viešai skųstis – rezultato neduodantis sprendimas

• “neutralūs” VRK nariai nelinkę į konfliktus

priemonės (5 paros)
• crowd-sourcing išnaudojimas ruošiantis II turui
– statistinė I turo balsavimo analizė
• rinkėjų palankumo tendencijos • negaliojantys biuleteniai

– online pranešimų registravimas e.g. www.balsupirkimas.lt, www.skaidrumolinija.lt – pilietiškai aktyvių žmonių aktyvinimas ir skatinimas stebėti/pranešinėt – e.g. akcija “Baltosios pirštinės” – trolinimo C scenarijus – aktyvus viešas karas dėl DP vykdytų balsų pirkimų

• • •

sisteminė rinkimų pažeidimų analizė – rizikos faktorių išskyrimas pažeidimų prevencijos ir užkardymo rekomendacijos DP įtakos Vyriausiajai rinkimų komisijai analizė:
– VRK sprendimų / posėdžių vaizdo/garso medžiagos analizė – trolinimo B ir C scenarijai – off-the-record bendradarbiavimas su žiniasklaida dėl atskirų faktų tikrinimo

teisinio reglamentavimo vertinimas ir rezultatų ginčijimo galimybės

sprendimas
• ėjimas į konfliktą su vienu iš DP lyderių • nagrinėtos alternatyvos:
– konfliktas su V.Uspaskich – ATPP už šiurkščius pažeidimus
• neduos efekto, tik padidins žinomumą • priešiškas VRK daugumos nusiteikimas

– vieša kampanija dėl VRK neveiklumo DP atžvilgiu
• “geros ir teisingos žinios” nesulaukia prime-time • pvz. - išvada dėl daugiamand. rez. neteisėtumo

tikslas
?politinis

mažinti papirkimų įtaką rinkimų rezultatams

uždaviniai
• sukelti šurmulį
– nukreipti DP/žiniasklaidos dėmesį nuo populistinės programos – tiražuoti žinias apie DP papirkinėjimus – skleisti abejonę VRK sprendimų pagrįstumu

• informacijos žvalgyba
– atskleisti žiniasklaidos ryšius su DP – atskleisti DP ryšius su VRK nariais

• minimalizuoti “collateral damage”

konflikto taktika: “concern troll”
• reason to talk: “one-of-us”
– prielaida: “mūsų ministerija = mūsų pinigai”

• reason to believe:
– faktai – AM sutartis, vykstantys stambūs konkursai – “Concern troll FUD”:
• valstybės (būsimo ministro) interesas pavojuje • vykstantys viešųjų pirkimų konkursai ir ginčai • “nebeliks pinigų”

nieko

Facebook PM

konfliktas

kontaktas

rezultatai?
ar buvo verta?

rezultatai
• papirkimų mastas – sumažėjo
– balsų pirkimu įtartos partijos II ture gavo tik apie 1/3 galimų mandatų

• “collateral damage”:
– neį(per)vertintas žiniasklaidos (ne)sugebėjimas faktais tikrinti sukčiavimu kaltinamų asmenų skleidžiamas žinias  neigiamos viešosios nuomonės poveikis artimiesiems

• ar kartočiau tą patį? taip, tačiau imčiausi papildomų apsaugos priemonių