You are on page 1of 10

ABALAR

A escola do século XXI

José Vilar López

Índice • Introdución • Equipamento e infraestruturas • Contidos educativos • Formación e fomento da cultura dixital .

coordinar e impulsar un cambio no modelo educativo apoiado na formación do profesorado e a modernización do ensino que suporá a conversión dos colexios e institutos galegos en centros educativos dixitais. integrando as tecnoloxías da información e da comunicación en todos os ámbitos educativos O proxecto busca maximizar o aproveitamento dos recursos. .Introdución O proxecto ABALAR persegue un salto cualitativo e cuantitativo no modelo educativo galego. co fin de mellorar a súa eficiencia nun proceso de modernización.

Equipamento e infraestruturas Ultraportátil alumno: Os ultraportátiles para os alumnos son un equipo de tipo tablet PC e táctil. . que cumpre funcións de ordenador portátil e lector de documentos electrónicos.

.Equipamento e infraestruturas Portátil para docentes: Para os docentes estará dispoñible un portátil HP PROBOOK 4520S. cunhas características técnicas adaptadas ás súas necesidades.

presentacións ou vídeos.Equipamento e infraestruturas Pizarra dixital e canón: SMART Board 680V. A súa superficie sensible ao tacto permite manipular todas as aplicacións do ordenador e a tinta dixital actívase cun simple toque do marcador ou cos dedos para facer anotacións sobre imaxes. . textos.

.Equipamento e infraestruturas Armario de carga: O sistema de carga de portátiles está dotado dun programador que permite configurar o período de carga dos equipos. Isto posibilita programar a carga dos equipos en horario non lectivo.

permitirán aproveitar as vantaxes das redes de alta velocidade e centralas nos docentes e alumnos. Así mesmo. .Equipamento e infraestruturas Rede WIFI: Estes puntos de acceso son equipos hardware configurados en redes WIFI e que fan de intermediario entre o ordenador e a rede externa.

. • Esta plataforma permite ao profesorado introducir e catalogar materiais educativos dixitais. tipo de licenza. nivel educativo. • Os recursos aloxados no servidor están deseñados para que o alumno participe na súa aprendizaxe utilizando o ordenador ou a pizarra dixital. entre outras. Cada usuario ten a opción de personalizar a súa carteira de recursos con materiais do servidor ou de producción propia e compartir o que considere de interese para a súa comunidade educativa. dunha aplicación en contorno web.Contidos educativos • A plataforma de recursos educativos consta. Pódese facer a busca tendendo a múltiples criterios: ensinanza.. instalada na rede local de centro educativo. palabras clave. idioma. Funcionan directamente nos equipos do alumnado a través da Intranet. materia.. tipo de recurso.

A formación vai dirixida tanto aos coordinadores Abalar. preme aquí . O plan de formación iniciouse o curso pasado 2009/2010. reanudouse durante o presente ano 2010/2011 e continuarase con el nos vindeiros anos. coma ao profesorado que participa en aulas Abalar.Formación e fomento da cultura dixital O obxectivo do Plan de formación é dar resposta ás necesidades do profesorado e das familias para acadar a plena integración das TIC no sistema educativo. as familias e ao profesorado que non está a participar nas aulas Abalar. Para ver o proxecto de formación.