English alphabet

Has 26 letters, namely:
A (ei) H (eitʃ) N (en) B (bi:) I (ai) O (ou) C (si:) J (dʒei) P (pi:) D (di:) K (kei) E (i:) L (el) R (a:) F (ef) G (dʒi:)

M (em) S (es)

Q (kju:)

T (ti:)
Y (wai)

U (ju:)
Z (zed)

V (vi:)

W (`dʌblju:)

X (eks)

English pronunciation

Phrases
How do you do? – fraza pri upoznavanju What is your name? – Kako se zovete? What about....? – Šta je sa...? How are you? – Kako ste? To be late – zakasniti To be busy – biti zauzet, zaposlen Thank you – hvala Very well – vrlo dobro

Phrases - Greetings
Good morning – Dobro jutro (upotrebljava se do 12 sati) Good afternoon – Dobar dan (upotrebljava se iza 12 sati) Good evening – Dobro veče Good night – Laku noć

Grammar
1. The Article (Član) - Član se u engleskom jeziku stavlja ispred imenice kako bi ona bila potpuna. - Član se u našem jeziku ne prevodi. - Članovi su:
-

The Indefinite Article (NeodreĎeni član) A ili AN The Definite Article (OdreĎeni član) THE

1a. The Indefinite Article A or AN
-

Ukoliko riječ počinje suglasnikom, upotrebljavamo oblik A: a boy; a lamp; a teacher; a student Ukoliko riječ počinje samoglasnikom, upotrebljavamo oblik AN: an animal; an evening; an engineer; an apple

-

2. Present Tense of auxiliary verb TO BE (Sadašnje vrijeme pomoćnog glagola BITI)
Affirmative (Potvrdni oblik): Full forms I am – ja sam You are – ti si He is – on je She is – ona je It is – ono je We are – mi smo You are – vi ste They are – oni su

Short forms I’m You’re He’s She’s It’s We’re You’re They’re

2. Present Tense of auxiliary verb TO BE (Sadašnje vrijeme pomoćnog glagola BITI)
Negative (Odrični oblik) se tvori dodavanjem rječice NOT iza glagola: Full forms Short forms I am not – ja nisam I’m not You are not – ti nisi You’re not or You aren’t He is not – on nije He’s not or He isn’t She is not – ona nije She’s not or She isn’t It is not – ono nije It’s not or It isn’t We are not – mi nismo We’re not or We aren’t You are not – vi niste You’re not or You aren’t They are not – oni nisu They’re not or They aren’t

2. Present Tense of auxiliary verb TO BE (Sadašnje vrijeme pomoćnog glagola BITI)
Interrogative (Upitni oblik) se tvori inverzijom (obrnutim redom riječi): Am I? – Jesam li ja? Are you? – Jesi li ti? Is he? – Je li on? Is she? – Je li ona? Is it? – Je li ono? Are we? – Jesmo li mi? Are you? – Jeste li vi? Are they? – Jesu li oni?

3. Personal Pronouns (Lične zamjenice)
-

-

-

-

I (ja) se uvijek piše velikim slovom. You (ti, vi) se upotrebljava za drugo lice jednine i drugo lice množine. TakoĎer, u engleskom jeziku ne postoji razlika izmeĎu ti, vi (2.l.mn.) i Vi (oblik iz poštovanja). He (on) i She (ona) se upotrebljavaju za 3. lice muškog ili ženskog roda. It (on, ona, ono – u zavisnosti od roda u našem jeziku) se upotrebljava za sve osim za lica. They (oni, one, ona) je zajednička zamjenica 3. lica množine za sva tri roda.

4. Forms of Address (Oslovljavanje)
-

-

-

-

Mr., Mrs. and Miss Upotrebljavaju se uz ime i prezime ili samo prezime, ali nikada samo uz ime. Mrs. i Miss označavaju bračno stanje. Mr. i Mrs. se mogu pisati sa tačkom ili bez nje. TakoĎer, oblik Ms. (u US) za osobe ženskog roda, bez ozbira na bračno stanje.