Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 3101

Tema 3: Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat

• Tema ini menghuraikan aspek interaksi dan komunikasi dalam komuni sekolah, semangat kejiranan, tanggungjawab individu terhadap alam sekitar dan peranan agensi tempatan dalam memastikan kesejahteraa hidup bermasyarakat.

Topik dalam tema ini ialah: · Interaksi dan komunikasi dengan komuniti sekolah · Semangat kejiranan · Aktiviti kejiranan · Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran · Kebersihan dan keceriaan persekitaran · Peranan agensi tempatan .

guru.Topik Tema Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tahun 4 a. pekerja kantin dan pelawat sekolah. ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). kakitangan sekolah. Interaksi dengan komuniti sekolah .Murid dengan rakan. .

Hasil Pembelajaran Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tahun 4 i. Menerima dan menghormati perbezaan kebolehan dan pendapat di kalangan komuniti sekolah . Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab iii. Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan komuniti sekolah ii. Memberi sumbangan dalam membina sekolah penyayang iv.

Menemu bual guru/pekerja sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab mereka v. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan sekolah ii. Melakonkan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah . Menulis karangan tentang kepentingan persahabatan iv. Menghasilkan peraturan kelas iii.Cadangan Aktiviti Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tahun 4 i.

Menganggap jiran seperti keluarga sendiri b.Memahami cara hidup jiran .Hidup berharmoni dengan jiran .Menghormati agama dan budaya jiran .Gotong royong .Sukaneka . Aktiviti kejiranan .Riadah .Topik Tema Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tahun 5 a.Rumah terbuka . Semangat kejiranan .Mengenali keluarga jiran .

Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat .Hasil Pembelajaran Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tahun 5 i. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat v. Menghormati jiran tetangga vi. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk di kalangan anggota masyarakat ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat iv. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan negara iii.

Mencadangkan aktiviti hari keluarga di kawasan tempat tinggal iv. Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal ii.Cadangan Aktiviti Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tahun 5 i. rekreasi dan kawasan tempat tinggal iii. Menghasilkan pelan kawasan tempat tinggal . Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat.

Topik Tema Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tahun 6 a. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran . Peranan agensi tempatan .Kawasan persekitaran c. Tanggungjawab terhadapkawasan persekitaran .Harta benda sekolah .Kawasan sekolah .Majlis Daerah .Rukun Tetangga .Kemudahan awam b.Bomba dan Penyelamat .

iii. Menghargai peranan agensi tempatan. viii. ix. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran. vi. Menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam. vii. Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. ii.Hasil Pembelajaran Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tahun 6 i. Menjelaskan peranan agensi tempatan. . Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. v. iv.

ii. Menemu bual anggota Bomba dan Penyelamat atau Majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran: .sekolah. . v.kawasan tempat tinggal murid. iii. iv. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat. Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah. Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat.Cadangan Aktiviti Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tahun 6 i. .

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 3101 TEMA 4: KENALI BUDAYA MALAYSIA .

• Tema ini menghuraikan kepelbagaian warisan budaya masyarakat dan tanggungjawab individu untuk mengekalkan dan menghargai warisan budaya negara .

Topik dalam tema ini ialah: • Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia • Kenali adab sosial warisan budaya Malaysia • Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .

Pakaian .Makanan . Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia .• Topik Tema ‘kenali budaya Malaysia' dalam tahun 4 sekolah rendah merangkumi: a.

Adab berinteraksi .b. Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia .Adab makan .

Hasil pembelajaran untuk tahun 4: i. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia ii. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain . Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingannya iii. Mengapresiasi warisan budaya sendiri v. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia vi. Hidup bersama-sama dalam masyarakat berbilang kaum iv.

Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum iii.Cadangan aktiviti: i. Mereka ‘pakaian nasional’ yang menggabungkan ciri-ciri pakaian pelbagai budaya Malaysia iv. Mendemonstrasikan adab makan masyarakat Malaysia v. Menyenarai dan melafazkan kata-kata hormat dalam bahasa ibunda pelbagai kaum . Mempamerkan pakaian dan makanan pelbagai budaya di Malaysia ii.

• Topik Tema kenali budaya Malaysia dalam tahun 5 sekolah rendah merangkumi: a.Seni tari dan muzik . Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia .Adab berpakaian . Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya Malaysia .Bahasa dan dialek b.Adab menziarah .

Mengamalkan adab sosial warisan budaya iv. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain .Hasil pembelajaran untuk tahun 5: i. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum v. Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia vi. Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya iii. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat ii.

Menghasilkan peta asal usul seni tari dan alat muzik mengikut negeri ii. Memainkan lagu dengan menggunakan alat muzik pelbagai kaum iv.Cadangan aktiviti: i. Mempelajari dan mengadakan persembahan tarian pelbagai kaum iii. Melakonkan adab sosial pelbagai kaum .

Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia . Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia .Agama dan kepercayaan .Keluarga .• Topik Tema kenali budaya Malaysia dalam tahun 6 sekolah rendah merangkumi: a.Sekolah .Adat resam .Perayaan b.Diri .

Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iii. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. iv. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum.• Hasil pembelajaran untuk tahun 6: i. . ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia. vi. Menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia.v. Menghormati amalan budaya kaum lain. vii. viii. Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. .

Membincangkan kepentingan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia. iv. Mengunjungi rumah guru.Cadangan aktiviti: i. rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum dan menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan. . iii. ii. Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas. v. Membuat lawatan ke muzium atau tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful