Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya

Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2012 PGSR MUZIK 2008-2012

disebabkan tidak memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru .Pernyataan Maslah Murid tidak dapat mengenalpasti not-not dalam ruang dan atas garisan baluk Murid tidak dapat memainkan lagu berdasarkan notasi Murid berasa bosan semasa P&P.

OBJEKTIF KAJIAN 1 Mengenal pasti pola-pola kelemahan murid dalam mengecam not-not muzik dalam ruang dan atas garisan baluk. . 2 Mengenal pasti keberkesanan penggunaan teknik “Akrotik” (ayat mudah) dalam meningkatkan kefahaman konsep asas susunan not di atas garisan dan dalam ruang garisan baluk dalam klef treble.

.

b) Keliru dengan kedudukan not dalam ruang dan atas garisan baluk.11 Orang pelajar Tahun Empat di sebuah Sekolah Kebangsaan dalam daerah Beaufort terdiri daripada : 5 orang Murid Lelaki 6 orang Murid Perempuan Kesemua responden dalam kajian ini dipilih berdasarkan kriteria seperti berikut: a) Tidak dapat mengecam kedudukan not di dalam baluk . c) Sangat lemah dalam menguasai kemahiran asas teori muzik Melalui pemerhatian semasa P&P dan ujian diagnostik .

Menspesikasikan Pembelajaran Menganalpasti dapatan umum Mengambil Tindakan Penilaian Kualitatif .Metodologi Kajian Reka bentuk kajian Reka bentuk kajian ini berdsarkan model kajian Susman (1983). Diagnostik Mengenal pasti masalah Merancang Tindakan Model Kajian oleh Susman (1983).

INSTRUMEN KAJIAN Analisis Dokumen Senarai Semak Ujian Penilaian .

Ayat “ Ezam Gembira Berkawan Dengan Fatimah” disusun di atas garisan baluk dari bawah ke atas.KAEDAH MENGECAM KEDUDUKAN NOT DI ATAS GARISAN BALUK 1. seperti dalam rajah di bawah. Murid menghafal ayat tersebut secara berulang-ulang sehingga dapat menghafal kedudukan not-not tersebut Fatimah Dengan Berkawan Gembira Ezam . 2.

KAEDAH MENGECAM KEDUDUKAN NOT DALAM RUANG GARISAN BALUK Aktiviti pertama diulang semula . 2. Pelajar menghafal ayat tersebut secara berulang-ulang sehingga dapat menghafal kedudukan not-not di dalam ruang garisan baluk. Ayat “ Faridah Ada Cincin Emas” diletakkan di dalam ruang garisan baluk mengikut susunan dari bawah ke atas seperti gambar rajah di bawah. Emas Cincin Ada Faridah . walaubagaimanapun ayat yang digunakan adalah berbeza seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah 1.

Berdasarkan analisis dokumen yang di lakukan terdapat kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh sampel dalam meletakkan kedudukan not didalam ruang dan garisan baluk Hal ini dapat dilihat daripada contoh-contah jawapan daripada sampel kajian sperti berikut: .DAPATAN KAJIAN Dapatan Objektif 1: Mengenal pasti kelemahan murid dalam mengecam not-not muzik dalam ruang dan atas garisan baluk.

2 : Salah kedudukan not II Hanya satu not yang berjaya diletakkan dengan tepat oleh responden.CONTOH KESILAPAN Kedudukan not B RESPNDEN MELETAKKAN KEDUDUKAN NOT KATEGORI kedudukan not G yang sepatutnya yang salah ATAS GARISAN BALUK Kedudukan not B yang salah Kedudukan not G yang sepatutnya Kod: SK1/UD/R5/22/06/2012 Rajah 4.2 : Salah kedudukan not I Kedudukan not D yang salah Kedudukan not G yang sepatutnya Kod: SK2/UD/R3/22/06/2012 Rajah 4. iaitu not F .

not di dalam ruang garisan baluk.Meletakkan kedudukan not adalah pola kesilapan responden Contoh seterusnya pula F di tempat yang salah Kedudukan not F yang meletakkan not. sepatutnya . Kod: SK3/UD/R5/22/06/2012 Rajah 4.4 : Salah kedudukan not IV Kedudukan not A yang sepatutnya .3 : Salah kedudukan not III Meletakkan kedudukan not A di tempat yang salah Kod: SK4/UD/R3/22/06/2012 Rajah 4.

7 : Keputusan Dan Senarai Semak Uijan Diagnostik .Kesilapan-kesilapan sampel secara keseluruhannya dapat dilihat dariapada keputusan ujian dan senarai semak seperti dalam jadual berikut: KEPUTUSAN UJIAN DIAGNOSTIK SENARAI SEMAK Responden (R) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Dapatan Markah ( /9) 1/9 1/9 1/9 1/ 9 1/9 0/9 0/9 Jenis Kesalahan / Kategori / Not Dalam Ruang F x x √ x x x x A x x x x x x x C √ x x x √ x x E x √ x √ x x x Atas Garisan E x x x x x x x G x x x x x x x B x x x x x x x D x x x x x x x F x x x x x x x R8 R9 R10 R11 2/9 0/9 0/9 1/9 x x x x x x x x √ x x x x x x x √ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jadual 4.

11 : Kertas Ujian Pra Responden 3 . Hal ini dibuktikan melalui contoh-contoh jawpan responden melalui ujian penilaian berikut Dalam ujian ini responden hanya melakukan 2 kesilapan Kod:R3/UP1/12/07/2012 Rajah 4.Dapatan Kajian Menguji keberkesanan penggunaan teknik “Akrotik”( Ayat Mudah) dalam membantu murid mengingat dan mengecam kedudukan not di dalam ruang dan atas garisan baluk  Ujian Pra Berdasarkan analisi s dokumen menunjukkan peningkatan prestasi yang amat baik dikalangan responden .

Satu lagi contoh responden yang berjaya menjawab semua soalan dengan baik Dalam ujian ini responden hanya melakukan 5 kesilapan daripada 25 soalan yang diberi Kod:R5/UP1/12/07/2012 Rajah 4.10 : Kertas Ujian Pra Responden 5 .

UJIAN AKHIR Ujian ini diadakan bagi melihat perkembangan penguasaan pelajar terhadap kemahiran mengecam kedudukan not-not dalam baluk menggunakan kaedah yang diperkenalkan CONTOH-CONTOH JAWAPAN SAMPEL contoh responden menjawab Satu contoh responden kesemua soalan dengansoalan menjawab kesemua betul dengan betul .

19: perbandingan keputusan keseluruhan 3 ujian yang dijalankan Dapatan markah menunjukkan peningkatan responden dari segi kefahaman mengecam kedudukan not dalam baluk . pra dan pos Responden Ujian Diagnostik ( ___/ 9) 1 3 1 2 1 2 0 2 3 0 1 Ujian Penilaian1 ( ___/ 25) 11 10 20 22 23 20 22 24 25 20 22 Ujian Penilaian2 ( ___/ 25) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jadual 4.Dapatan markah menunjukkan kelemahan responden mengecam kedudukan not Dapatan markah menunjukkan peningkatan responden dari segi kefahaman mengecam kedudukan not dalam baluk Perbandingan keputusan antara ujian diagnostik.

dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ini dalam menguasai kemahiran berkenaan .KESIMPULAN Kesemua responden berjaya menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan baik pada ujian akhir . Keputusan ujian ini membuktikan bahawa kaedah “AKROTTIK “ (Ayat Mudah) yang digunakan dapat membantu pelajar menguasai kemahiran mengecam kedudukan not-not di dalam baluk.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful