A BURGONYAFÉLÉK KÓROKOZÓI

A BURGONYA BETEGSÉGEI

Élettani megbetegedések:
-Ikernövés, -Fiasodás, -Átnövés, -Héjrepedezettség, -Cérnahajtás képződés, -Fehérszemölcsösség, -gumózöldülés, -Gumóédesedés, -Vasfoltosság, rozsdafoltosság, -Szürkefoltosság, -Gumók üregesedése

Kórokozók:
Vírusok: -Burgonya levélsodródás vírus – PLV -Burgonya Y-vírusa – PVY -Burgonya X-vírusa – PVX -Szártarkulás vírus –TRV

Fitoplazma:
- Burgonya sztolbur betegsége

Orsósgumójúság – Potato spindle tuber viroid (PSTVd)

Védekezés a burgonya orsógumójúsága ellen: - Karantén szabályok betartása, - Egészséges gumó, - Higiéniai és termesztéstechnikai szabályok betartása, - Fertőzött tövek kiszelektálása

Levélsodródás Potato leafroll virus (PLV)

Burgonya súlyos mozaik – Potato virus Y (PVY)

A flexibilis fonál alakú virionok

Burgonya súlyos mozaik – Potato virus Y (PVY)

Védekezés a burgonya vírusbetegségei ellen: - Vírusmentes, fémzárolt gumó, - Rezisztencia nemesítés, - Levéltetvek irtása, - Tábla izolálása ültető gumó előállítása esetén, - Fertőzött növények szelekciója, - Korai szártalanítás, betakarítás

Burgony sztolbur – Ca. Phytoplasma solani (Potato stolbur phytoplasma)

Burgony sztolbur – Ca. Phytoplasma solani (Potato stolbur phytoplasma) Léggumók

Védekezés a burgonya sztolbur betegsége ellen: - Fémzárolt gumó, - Kabócák irtása, - Izoláció, - Fertőzött növények szelekciója,

Kórokozók:
Baktériumos betegségek:
-Baktériumos szártő- és nedves gumórothadás ERWINIA CAROTOVORA subsp. CAROTOVORA, E. CAROTOVORA subsp. ATROSEPTICA, E. CHRYSANTHEMI, -Baktériumos gyűrűsrothadás CLAVIBACTER MICHIGANENSIS subsp. SEPEDONICUS - K ! -Baktériumos hervadás PSEUDOMONAS SOLONACEARUM -Burgonya barna rothadása RALSTONIA SOLONACEARUM

Sugárgomba:
-Közönséges vagy sugárgombás varasodás STREPTOMYCES SCABIES

Baktériumos szártő- és nedves gumórothadás– ERWINIA CAROTOVORA subsp. CAROTOVORA

Burgonya barna rothadása – Ralstonia solonacearum
Karantén kórokozó!

Burgonya barna rothadása – Ralstonia solonacearum Karantén kórokozó!

Baktériumos gyűrűsrothadás Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus Karantén kórokozó!

Közönséges („sugárgombás”) varasodás Streptomyces scabies

Védekezés a burgonya baktériumos betegségei ellen: - Karantén intézkedések betartása, - Vetésváltás (legalább 5 év), - Egészséges vetőgumó, - Higiéniai szabályok betartása
- Baktériumos rothadás esetében -+ - nedves, mély fekvésű területek kerülése, - sérülésmentes betakarítás, - tároló fertőtlenítése, optimális hőmérséklet, gumóválogatás

Kórokozók:
Gombabetegségek:
-Burgonyavész - PHYTHOPHTHORA INFESTANS -Burgonyahimlő - RHIZOCTONIA SOLANI -Fuzáriumos gumórothadás és tőhervadás – FUSARIUM SOLANI, F. OXYSPORUM f.sp. TUBEROSI, F. SULPHUREUM stb. -Alternáriás szárazfoltosság és gumókorhadás - ALTERNARIA SOLANI, A. ALTERNATA -Egyéb, kevésbé jelentős gombabetegségek: Verticilliumos fertőző hervadás - VERTICILLIUM ALBO-ATRUM, Spongospórás varasodás - SPONGOSPORA SUBTERRANEA, Fómás gumórothadás – PHOMA EXIGUA var. FOVEATA - K ! Burgonyarák – SYNCHITRIUM ENDOBIOTICUM Kolletotrihumos tőkorhadás – COLLETOTRICHUM ATRAMENTARIUM, Makrofominás fertőző hervadás - MACROPHOMINA PHASEOLINA, Lisztharmat - ERYSIPHE CICHORACEARUM,

Burgonyavész – Phytophthora infestans

Burgonyavész – Phytophthora infestans

Burgonyahimlő, fehérharisnyájúság – Thanatephorus cucumeris, anamorf: Rhizoctonia solani

Fuzáriumos gumórothadás és hervadás
Fusarium solani, F. sambucinum, F. sulphureum, F. oxysporum f.sp. tuberosi

Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria solani

Alternáriás levélfoltosság Alternaria solani f.sp. solani

Poros varasodás – Spongospora subterranea („nyálkagomba)

Fómás betegség Phoma foveata

Burgonyarák – Synchytrium endobioticum

Megelőző agrotechnikai védekezési eljárások:
Terület helyes megválasztása Vetésváltás (5 év) Fertőzött növényi maradványok megsemmisítése Fertőzésmentes vetőgumó Tolerancia, rezisztencia (vírusok, baktériumos betegségek, burgonyavész, sugárgombás varasodás, fonálférgek) Sorok uralkodó szélirányban való kialakítása (burgonyavész) Termesztési célnak megfelelő optimális tőszám biztosítása Megfelelő talajelőkészítés, gyors, egyenletes kelés biztosítása A növény jó kondícióban tartása, megfelelő tápanyag és víz ellátás Szelekció Korai lombtalanítás (levéltetvek – vírusok) Sebzésmentes betakarítás Szakszerű tárolás (baktériumos rothadás, burgonyavész, fuzárium) Karantén intézkedések betartása

Vetőgumó csávázás: Gombabetegségek ellen: burgonyavész, burgonyahimlő, fuzáriumos gumórothadás thiofonát-metil hatóanyag –TOPSIN-METIL 70 WP, VITAVAX 200 FS

Állományvédekezések: Burgonyavész primér fertőzése ellen május végén kontakt készítményekkel - réz, mankoceb később szisztemikus készítményekkel védekezzünk metalaxil, Tanos 50 DF, Mikal C-64, Amistar, Acrobat 50 WP, Previcur 607 SL,

PARADICSOM

Abiotikus kórokok:
- Zöld talpasság, - Bogyórepedés, - Napégés, - Csúcsfoltosság (Ca-hiány), - Virághullás, - Vizenyősség, -Mg-hiány

Kórokozók:
Vírusok:
-Paradicsom mozaik vírus – TMV, ToMV -Paradicsom páfránylevelűsége – CMV -Paradicsom bronzfoltossága– TSWV -Paradicsom nekrotikus elhalása –CMV + satellit RNS

Fitoplazma:
- Sztolbur betegség – Stolbur phytoplasma

Kórokozók:
Vírusok:
-Paradicsom mozaik vírus – TMV, ToMV -Paradicsom páfránylevelűsége – CMV -Paradicsom bronzfoltossága– TSWV -Paradicsom nekrotikus elhalása –CMV + satellit RNS

Fitoplazma:
- Sztolbur betegség – Stolbur phytoplasma

Védekezés a paradicsom vírusbetegségei ellen: - fertőzésmentes palánta, - levéltetvek irtása (KARATE ZEON, MOSPILAN 20 SP, ACTARA 25 WG, JUDO, FENDONA 2 EC) - fertőzött növények szelekciója

Kórokozók:
Fitoplazma:
- Sztolbur betegség – Stolbur phytoplasma

Védekezés a paradicsom sztolbur betegsége ellen: - egészséges palánta, - kabócák irtása

Kórokozók:
Baktériumos betegségek:
-Baktériumos pettyesség PSEUDOMONAS SYRINGAE pv. TOMATO -Baktériumos hervadás CLAVIBACTER MICHIGANENSIS subsp. MICHIGANENSIS -Baktériumos varasodás XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. VESICATORIA -Pseudomonaszos betegség PSEUDOMONAS CORUDATA

Védekezés a paradicsom baktériumos betegségei ellen:

- vetésváltás, - egészséges palánta, - higiéniai szabályok betartása - ellenálló fajták, - réz tartalmú gombaölő szerek (CHAMPION, CUPROXAT FW, CURZATE R, BORDÓI LÉ FW, RÉZOXIKLORID)

Kórokozók:
Gombabetegségek:
-Palántadőlés – PYTHIUM spp., RHIZOCTONIA SOLANI,
OLPIDIUM BRASSICAE, FUSARIUM spp., ALTERNARIA SOLANI -Paradicsomvész - PHYTHOPHTHORA INFESTANS -Szeptóriás betegség - SEPTORIA LICOPERSICI -Alternáriás szárazfoltosság - ALTERNARIA SOLANI, -Paradicsom barna foltossága – FULVIA FULVA, -Paradicsom lisztharmat – LEVEILLULA TAURICA (OIDIUM LYCOPERSICI) -Paradicsom pirenochaetás betegsége – PYRENOCHAETA LYCOPERSICI -Fehérpenészes rothadás és fonnyadás – SCLEROTINIA SCLEROTIUM -Szürkepenészes rothadás – BOTRYTIS CINEREA -Fertőző hervadás – FUSARIUM OXYSPORUM f.sp. LYCOPERSICI, VERTICILLIUM ALBO-ATRUM, V. DAHLIAE

Kórokozók:
Gombabetegségek:
-Palántadőlés – PYTHIUM spp., RHIZOCTONIA SOLANI,
OLPIDIUM BRASSICAE, FUSARIUM spp., ALTERNARIA SOLANI

Kórokozók:
Gombabetegségek:
-Paradicsomvész - PHYTHOPHTHORA INFESTANS

Kórokozók:
Gombabetegségek:

-Szeptóriás betegség - SEPTORIA LICOPERSICI

Kórokozók:
Gombabetegségek:
-Alternáriás szárazfoltosság - ALTERNARIA SOLANI

Kórokozók:
Gombabetegségek:

-Paradicsom barna foltossága – FULVIA FULVA, -Paradicsom lisztharmat – LEVEILLULA TAURICA (OIDIUM LYCOPERSICI) -Paradicsom pirenochaetás betegsége – PYRENOCHAETA LYCOPERSICI -Fehérpenészes rothadás és fonnyadás – SCLEROTINIA SCLEROTIUM -Szürkepenészes rothadás – BOTRYTIS CINEREA

Kórokozók:
Gombabetegségek:
-Fertőző hervadás – FUSARIUM OXYSPORUM f.sp. LYCOPERSICI, VERTICILLIUM ALBO-ATRUM, V. DAHLIAE

Védekezés a paradicsom gombabetegségei ellen: Palántadőlés ellen: - fertőzött növényi maradványok megsemmisítése, - megfelelő öntözés (ne túl!) - megelőző kémiai (DITHANE M-45, ORTHOCID, METIRAM, AMISTAR, MYCOSTOP, PREVICUR 607 SL) A többi betegség ellen: - csávázás (CAPTAN, ROYALFLO, TOPSIN-METIL 70 WP) - állomány védekezés (ACROBAT MZ, AMISTAR, TANOS 50 DF, PREVICUR 607 SL, RIDOMIL GOLD, réztartalmú szerek: CURZATE R, CUPROXAT FW, CHAMPION 50 WP) - Lisztharmat ellen: kéntartalmú szerek

PAPRIKA

Abiotikus kórokok:

-Napégés, -Bogyó csúcsrothadás (Ca- hiány), -Vízkórság (ödéma), -Termés felrepedés

Kórokozók:
Vírusok:
-Paprika bokrosodása – CMV

-Paprika zöld mozaik– TMV,

ToMV, TMGMV, PWMV

-Paprika sárga mozaik –AMV, TAV, CMV, DYFV

Kórokozók:
Vírusok:
-Paprika bronzfoltossága – TSWV -Paprika súlyos mozaik – több vírus tünetegyüttese

Védekezés a paprika vírusbetegségei ellen: - fertőzésmentes palánta, - levéltetvek irtása (KARATE ZEON, MOSPILAN 20 SP, ACTARA 25 WG, JUDO, FENDONA 2 EC) - fertőzött növények szelekciója

Kórokozók:
Fitoplazma:
- Sztolbur betegség – Stolbur phytoplasma

Védekezés a paprika sztolbur betegsége ellen: - egészséges palánta, - kabócák irtása

Kórokozók:
Baktériumos betegségek:

Baktériumos levélhullás XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. VESICATORIA

-Baktériumos lágyrothadás PSEUDOMONAS VIRIDIFLAVA

Védekezés a paprika baktériumos betegségei ellen:

- vetésváltás, - egészséges palánta, - higiéniai szabályok betartása - ellenálló fajták, - réz tartalmú gombaölő szerek (CHAMPION, CUPROXAT FW, CURZATE R, BORDÓI LÉ FW, RÉZOXIKLORID)

Kórokozók:
Gombabetegségek:

-Palántadőlés – PYTHIUM spp.,
RHIZOCTONIA SOLANI -Paprika lisztharmat – LEVEILLULA TAURICA

Kórokozók:
Gombabetegségek:
-Paprika fertőző hervadása – FUSARIUM MONILIFORME, F. SOLANI, VERTICILLIUM ALBO-ATRUM, V. DAHLIAE -Fehérpenészes rothadás és fonnyadás – SCLEROTINIA SCLEROTIORUM

-Szürkepenészes rothadás – BOTRYTIS CINEREA

-Alternáriás szárazkorhadás - ALTERNARIA ALTERNATA,

Kórokozók:
Gombabetegségek:

-Paprika feuramuláriás betegsége – PHEURAMULARIA CAPSICICOLA

-Paprika fitoftora - PHYTHOPHTHORA CAPSICII

Védekezés a paprika gombabetegségei ellen:
- csávázás (ROYALFLO, CAPTAN, MYCOSTOP, TOPSIN-METIL 70 WP), -alternaria, szeptoria, szürkerothadás és fehérpenész ellen állománypermetezés (AMISTAR, DITHANE M-45, ROVRAL AQUAFLOW) réztartalmú szerek), -Lisztharmat ellen permetezés (AMISTAR, kéntartalmú szerek: THIOVIT JET)

DOHÁNY

Vírusbetegségek:
• • • • Dohánymozaik – Tobacco mosaic virus Dohány érbarnulás vírusa – PVY, PVX Dohány uborkamozaikja – CMV Dohány bronzfényűség – TSWV

Védekezés a dohány vírusbetegségei ellen:
• Általános növényhigiéniás szabályok betartása, • Vetésváltás, izoláció, • Ellenálló fajták, • CMV gazdanövények kerülése, • Vektorok irtása (levéltetvek, tripszek), • Gyomok irtása

Baktériumos betegség:
Dohányvész – Pseudomonas syringae pv. tabaci

• 4-5 mm-es foltok a levélen, • A fertőzött palánták sárgulnak, már a palántaágyban elpusztulhatnak, • A betegség előrehaladtával a foltok nekrotizálódnak, a levél elhal, rongyként csüng a száron.

Védekezés a dohányvész ellen:
• • • • Vetőmagcsávázás, Palántaágy talajfertőtlenítése, Művelő eszközök fertőtlenítése, Gombaölő szeres permetezés réz tartalmú szerekkel

Palántadőlés és tőfekély – Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Olpidium brassicae
• A csírázó mag sokszor ki sem kel, • A szíkleveles növény hypocotil része barnul, elvékonyodik, • 3-4 lombleveles állapotban tőfekély, a növény a fejlődésben leáll, gyökér elrothad

Fekete gyökérrothadás – Thielaviopsis basicola (syn. Chalara elegans)
• A palánták foltonként sárgulnak, a fejlődésben visszamaradnak. • A szár alsó rásze és a gyökérzet megfeketedik, járulékos gyökerek nem képződnek. • A növények az egész tenyészidő során palántakori nagyságban maradnak.

Dohányperonoszpóra – Peronospora hyoscyami f. sp. tabacina
• A palánták idősebb levelei sárgulnak, majd a levél fonákán szürkéskék penészkiverődés jelentkezik („kék penész”). • Szántóföldön a leveleken olajfolt, a levélfonáki részen kékesszürke penész. • A tünetek a száron és a virágokon is megjelenhetnek.

Dohány alternáriás betegségei – Alternaria alternata, A. tenuissima
• A palántaágyban nyálkás vagy zöld rothadás. • Lankadás, növénypusztulás. • A kiültetés előtt barnafoltosság jelentkezhet, kezdetben apró pöttyszerű, majd ~ 1 cm átmérőjű szabálytalan ellipszis alakú barna foltok. • Szántóföldön a foltok akár a 3 cm-t is elérhetik, gyakran sárga gyűrűvel határoltak.

Dohány tőhervadása – Fusarium oxysporum f.sp. nicotinae
• A kórokozó a talajból fertőzi a gyökeret és a gyökérnyaki részt. • Az edénnyalábok elpusztulnak, a növény sárgul, majd hirtelen elhal (tracheomikózis).

Védekezés a dohány gombabetegségei ellen:
Palántadőlés ellen: - fertőzött növényi maradványok megsemmisítése, - megfelelő öntözés (ne túl!) - megelőző kémiai (DITHANE M-45, AMISTAR) A többi betegség ellen: - palántaágy fertőtlenítése, - ellenálló fajták, - harmonikus tápanyag ellátás, - fertőzött növényi maradványok megsemmisítése, - fertőzött tövek eltávolítása, megsemmisítése, vetésváltás (Fuzárium), - állomány permetezés (ACROBAT MZ, ALIETTE 80 WG, AMISTAR, DITHANE M-45 TANOS 50 DF, PREVICUR 607 SL, RIDOMIL GOLD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful