You are on page 1of 24

M ha ngun

Nhm 1

nh ngha
M ha ngun l phng thc m ha tn hiu thnh cc bt thng tin, nhm gim s k t trung bnh c th truyn i, ng thi cng lm ti a dung lng knh truyn. V d: truyn tn hiu l ngun m thanh, trong h thng thng tin s u ra phi c chuyn thnh dng thch hp c th truyn i bng k thut s, tc l m ha thnh cc bit 0-1

Vai tr
Nng cao cht lng lin lc Nng cao hiu qu ph tn ca h thng truyn dn => c vai tr cc k quan trng

Phn loi
M ha ngun tn hiu lin tc(m thanh,video) M ha ngun ri rc( cc d liu my tnh)

I. M ha ngun tn hiu ri rc

II. M ha ngun tn hiu lin tc


Tn hiu ngun l cc tn hiu lin tc nh ting ni,m thanh,tn hiu truyn hnh M ha ngun c nhim v chuyn i tn hiu lin tc ny thnh cc chui bit hiu qu v mt tc

Phn loi
M ha ngun tn hiu lin tc c xt trong dng tn hiu c bn nht l tn hiu ting ni. Chia lm 3 loi: -B m ha dng sng (waveform coder) -B m ha ngun pht thanh (vocoder) -B m ha lai 2 dng trn ( hybrid coder)

hnh

1. B m ha dng sng
Trong min thi gian: iu bin xung m PCM iu bin xung m sai lch DPCM iu bin xung m sai lch thch nghi ADPCM Trong min tn s: M ha bng con SBC M ha bin i thch nghi ATC

a.Trong min thi gian DPCM


B DCPM cp 1(1 mt tr) vi tc 56kbs c cht lng ngang vi pcm c tc 64kbs Vi DCPM bc 3 th ch cn tc 48kbs l c cht lng tng ng Gm: - iu ch delta DM - iu ch delta thch nghi ADM

DPCM

ADPCM

b. Trong min tn s m ha bng con SBC


Tn s m thanh tai ngi c th nghe t 2020000Hz chia lm 25 di ti hn s di ti hn nm vng tn s thp < 5khz => SBC phn cp cc t m vo cc vng tn s thch hp da vo tn sut xut hin ca t m

M ha bin i thch nghi ATC

2. B m ha ngun pht thanh


M ha vocoder s dng m hnh to tn hiu thoi v khai thc cc thng s ca m hnh ny m ha tn hiu Cc vocoder hot ng da trn m hnh c quan pht m Thng tin c gi ti b gii m gm: tham s ca b lc,tn hiu kch thch V/UV,chu kz pitch.. => Xt m hnh LPC (tiu biu nht ca vocoder)

LPC

Mi tng quan gia LPC v c quan pht m

3. B m ha lai hybrid
S dng c 2 cng ngh m ho sng v m ho Vocoder C th t c cht lng thoi tt ti cc tc bt 2-16kbps M ha lai ph bin nht l m ha phn tch bng cch tng hp AbS (Analysis-bySynthesis), RPE-LTP, CELP, ACELP, CSCELP

S b m ha lai

CELP

CELP
CELP D on tuyn tnh kch thch m CodeExcited Linear Prediction. Nguyn tc ging LPC Vocoder ch c mt s im khc :
Kch thc Frame l 30 msec (240 mu ) M ha trc tip Cn nhiu bt m ha hn Tnh ton phc tp hn S dng thm b lc d on chu k pitch