PEMBINAAN NEGARA BANGSA MALAYSIA

PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL

keMERDEKAan. PERLEMBAGAAN . MALAYSIA

TRAGEDI 13 MEI 1969

FAKTOR PENYEBAB RUKUN NEGARA

KESAN

PENGENALAN

INTEGRASI NASIONAL Suatu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama dengan menghilangkan perbezaan dan identiti masing-masing.

CIRI-CIRI INTEGRASI NASIONAL

Melibatkan pertembungan dua atau lebih masyarakat dan budaya Satu bentuk budaya baru dilahirkan dan menjadi milik bersama masyarakat dan budaya berbeza

Dalam budaya baru yang dibentuk, hilangnya identiti masyarakat dan perbezaan kebudayaan

Integrasi sosial boleh berlaku dalam sektor ekonomi, parti politik dan negara

‘BERSATU TEGUH BERCERAI ROBOH’ 13 MEI 1969

TRAGEDI 13 MEI 1969
Tragedi ini berlaku ekoran daripada pilihanraya kebangsaan pada 10 Mei 1969. Banyak isu-isu yang menyentuh emosi dan sentimen perkauman telah disuarakan dengan begitu lantang semasa kempen pilihanraya tersebut. Ini telah membangkitkan ketegangan dan rusuhan terutamanya antara kaum Melayu dan Cina.

TRAGEDI 13 MEI 1969
Hubungan aman antara kaum tidak pernah wujud akibat dasar pecah dan perintah serta pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi oleh Kerajaan British Faktor yang mencetuskan tragedi ini boleh dilihat dari 3 segi, iaitu

POLITIK

EKONOMI

SOSIAL

FAKTOR-FAKTOR TRAGEDI 13 MEI 1969
1. POLITIK
Parti Tindakan Rakyat (PAP) diketuai oleh Lee Kuan Yew secara terangterangan tidak menerima hak keistimewaan orang Melayu dalam Perlembagaan. Dalam tempoh berkempen sebelum pilihanraya 1969, beberapa isu-isu sensitif telah dibangkitkan oleh DAP dan parti pembangkang lain

FAKTOR-FAKTOR TRAGEDI 13 MEI 1969
Parti Perikatan telah memenangi pilihanraya dan boleh menubuhkan kerajaan namun jumlah undi dan kerusi yang diperolehi keseluruhannya merosot DAP dan GERAKAN telah mengadakan beberapa siri perarakan untuk merayakan kemenangan dan mengambil kesempatan untuk merendah dan menghina orang Melayu Perarakan provokatif yang membakar semangat perkauman inilah menjadi punca tragedi berdarah ini

FAKTOR-FAKTOR TRAGEDI 13 MEI 1969
2. EKONOMI
Kerajaan British menjalankan dasar pecah dan perintah antara penduduk Tanah Melayu Orang Melayu di luar bandar pertanian Imigran Cina di kawasan bandar - perdagangan dan lombong Imigran India di kawasan ladang getah

FAKTOR-FAKTOR TRAGEDI 13 MEI 1969
Ini telah melahirkan rasa tidak puas hati orang Melayu kerana merasakan ekonomi Tanah Melayu telah dikuasai oleh imigran asing Kerajaan telah mengambil langkah positif untuk menghapuskan ketidakseimbangan ekonomi dengan penubuhan FELDA, MARA dan FAMA untuk orang Melayu Langkah ini seolah-olah menggugat kedudukan ekonomi kaum Cina serta menimbulkan rasa syak wasangka dan tidak puas hati

FAKTOR-FAKTOR TRAGEDI 13 MEI 1969
3. SOSIAL Kelonggaran kerakyatan yang diberikan kepada imigran asing melalui prisnsip jus soli Dasar Pelajaran Baru yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah Isu agama dan kebudayaan berbeza turut menwujudkan prasangka antara kaum

KESAN-KESAN TRAGEDI 13 MEI 1969
Pembubaran Parlimen dan Perisytiharan Darurat Penubuhan Majllis Gerakan Negara (MAGERAN) Penubuhan Majllis Muhibah dan Majlis Perpaduan Negara

PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Dikemukakan oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid pada Jun 1956 Ia mula berkuatkuasa pada 31 Ogos 1957 Secara umumnya persetujuan itu tercapai apabila kaum Melayu bersetuju memberikan hak kerakyatan secara jus soli kepada kaum lain dan mereka pula bersetuju menerima unsur tradisi dalam

CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Pemerintahan Raja Berperlembagaan Agama Islam Bahasa Melayu Kedudukan Istimewa Orang Melayu

RUKUN NEGARA
Definisi : IDEOLOGI NEGARA MALAYSIA Cara hidup Malaysia iaitu suatu masyarakat yang mempunyai kaum, bangsa, dan agama, hidup berdamping dan berganding bahu, bersemangat timbang rasa dan yang memberi kemakmuran saksama kepada rakyat. Jabatan Perpaduan Negara Majlis Perundingan Negara Majlis Gerakan Negara 31 OGOS 1981

KEPENTINGAN RUKUN NEGARA KEPADA RAKYAT DAN NEGARA
  

Asas perpaduan rakyat. Lambang cara hidup rakyat Malaysia. Landasan yang menentukan bagaimana rakyat dapat berhubung antara satu sama lain. Satu lambang yang menyuarakan bentuk rupa masyarakat dan bentuk rupa bangsa.

MATLAMAT RUKUN NEGARA
Rukun Negara dilahirkan dengan matlamat :  Kehidupan yang lebih demokrasi  Mewujudkan masyarakat yang adil  Mengagihkan dan menikmati kekayaan negara dengan sama rata  Pendekatan kepada kebudayaankebudayaan tradisi dilakukan secara liberal  Pembinaan masyarakat yang progresif dengan menitikberatkan sains dan teknologi

Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
 

Islam adalah agama rasmi Persekutuan. Agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Tindakan cuba membeza-bezakan terhadap seseorang warganegara atas alasan agama dan kepercayaan adalah dilarang.

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

Malaysia ialah sebuah negara pemerintahan beraja yang berpelembagaan dan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Raja-raja dan Yang Dipertua negeri adalah lambang perpaduan rakyat dan negara. Menumpukan sepenuh taat setia kepada Yang Di-Pertuan Agong dan bersikap jujur dan taat setia sebagai warganegara Persekutuan.

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

Perlembagaan memberi kepada seseorang hak, keistimewaan tanggungjawab, kewajipan terhadap bangsa dan negara. Tiap-tiap warganegara wajib menghormati kandungan, maksud dan latar sejarah Perlembagaan yang berkaitan dengan kedudukan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dan Raja-raja, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa

KEDAULATAN UNDANGUNDANG
  

Setiap rakyat tarafnya sama di sisi undang-undang. Hak kebebasan yang dinikmati berasaskan undang-undang. Kedaulatan undang-undang terjamin dengan adanya badan kehakiman yang bebas serta berkuasa untuk memutuskan sama ada sesuatu perbuatan pemerintah itu sah atau tidak dari segi Perlembagaan dan undang-undang.

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Setiap orang dan golongan hendaklah menguruskan hal masing-masing tanpa melanggar tata susila. Perbuatan yang angkuh, menyentuh perangai dan menyinggung perasaan sesuatu golongan lain adalah dilarang.

Antara usaha-usaha merealisasikan matlamat Rukun Negara :

Dasar Ekonomi Baru
- membasmi kemiskinan - menyusun semula rakyat

Dasar Pendidikan Kebangsaan
- menyatukan sistem pelajaran - BM bahasa pengantar

Dasar Kebudayaan Kebangsaan
- rakyat memahami setiap budaya

KESIMPULAN
Rukun Negara penting kepada rakyat dan negara kerana ia adalah manifestasi kepercayaan, keazaman dan hasrat rakyat untuk bertindak mencapai matlamat yang diidamkan, rancangkan bersama dan tenaga pengikat yang akan menyatupadukan rakyat

BIBLIOGRAFI

Mohamad Idris Saleh, Che Su Mustafa, Fuziah Idris, Sejarah Pembangunan Negara dan Bangsa, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1994. Zulhilmi Hj. Paidi, Rohani Hj. Ab. Ghani, Pendidikan Negara Bangsa, PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 2003. Ahmad Esa, Jadid A. Kadir, Khairul Azman Suhaimy, Sarebah Warman, Ikhtisar Sejarah Pembangunan SosioPolitik dan Sosio-Ekonomi Malaysia, 2004.

TAMAT

SEKIAN.. TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful