TEORI-TEORI KEPIMPINAN

Pada awal kemunculan teori ini adalah untuk membezakan ciri-ciri antara pemimpin dan pengikut. Teori kepimpinan awal lebih kepada “apa” ciri pemimpin berkesan. Contoh teori tradisional:

TEORI TRET

TEORI TINGKAH LAKU

TEORI SITUASI

Manusia memiliki tret tertentu untuk menjadi pemimpin

Tret ini membezakan pemimpin dan pengikutnya

TEORI TRET

Memberikan perhatian mengenal pasti tret pemimpin berkesan

Jika sesiapa memiliki tret ini, diandaikan menjadi pemimpin berjaya

Keyakinan diri.CIRI-CIRI TRET Dominasi (ingin mempengaruhi orang lain). Bertenaga. Dapat bekerjasama. Rela terima tanggungjawab. Boleh diharapkan (dependable) Tidak mudah putus asa. Boleh membuat keputusan. Peka terhadap persekitaran. . Menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Bercita-cita tinggi.

Teratur/boleh mentadbir. Berkemahiran konseptual. Ada pengetahuan tentang tugas kumpulan. Kreatif. Diplomatik dan tactful.KEMAHIRAN Kecerdasan tinggi. . Berkemahiran sosial. Berdaya pujuk. Petah bertutur.

Kematangan emosi. Sifat pemimpin ada pada pengikut tetapi tidak menjadi pemimpin. Kemahiran konseptual. Keyakinan diri. WRIGHT (1996) YUKL (1989) Ciri-ciri : Keperluan kejayaan. Kemahiran interpersonal.Menyatakan tidak terdapat perbezaan antara pemimpin dan pengikut. Keperluan kuasa. STOGDILL (1974) Terdapat faktor yang yang boleh dipelajari dan dikuasi untuk menjadi pemimpin berkesan. Kemahiran teknikal. .

.TEORI TINGKAH LAKU Bertumpu pada tingkah laku seorang pemimpin. Kepimpinan tingkah laku boleh dipelajari/ berlatih. Berkait rapat dengan teori behavioris (teori tingkah laku) Ada program latihan kepimpinan direka.

Gregor GRID PENGURUSAN (Managerial Grid) oleh Blake & Mouton Teori Tingkah Laku .TEORI X DAN TEORI Y oleh Douglas Mc.

Staf dimotivasikan oleh wang/malas/ elak tugas Staf tiada peluang maksimumkan potensi/bakat TEORI X Staf hanya buat kerja jika dipaksa/disuruh Pemimpin menjadi autokratik .

. Pemimpin demokratik. TEORI Y Staf boleh buat kerja tanpa disuruh.Staf ada sikap positif/ bercita-cita tinggi/rajin Kurang kawalan ke atas staf.

GRID PENGURUSAN KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN : Pemimpin tunjukkan keprihatinan terhadap tugas dan produktiviti pekerja untuk matlamat organisasi. . KEPRIHATINAN TERHADAP MANUSIA : Pemimpin memberikan perhatian dan penekanan terhadap hubungan baik dengan staf.

Papa (Impoverished) pemimpin sumbang usaha minimum terhadap kebajikan/matlamat. . Berpasukan (Team) sentiasa beri sokongan positif/bergantung antara satu sama lain.Kelab Rekreasi (Country Club) : penekanan kepada keperluan/hubungan/ budaya kerja. Berorientasikan Tugas (Task) menekankan kepada keefisienan kerja tanpa kira faktor kemanusiaan. Di Pertengahan Jalan (Middle Road) pemimpin pastikan kerja selesai dengan kekalkan harga diri manusia.

Pemimpin yang lebih berkesan cenderung menetapkan matlamat organisasi yang lebih tinggi. Pemimpin akan buat keputusan lebih ikut kumpulan berbanding individu. Dapat meningkatkan harga diri pekerja. Pekerja akan menyokong kepimpinannya.Pemimpin yang berkesan cenderung membina hubungan mesra dengan pekerja. KESAN 1 KESAN 2 KESAN 3 .

. pemimpin dan situasi.TEORI SITUASI Persekitaran organisasi diutamakn. Bergantung pada pengikut. Kesan/hasil bergantung antara satu sama lain. Pimpin ikut cara yang sesuai dengan situasi.

1. Semua kepimpinan bergantung kepada kepimpinan optimal yang terdiri daripada : Saiz organisasi. Tanggapan pemimpin terhadap staf dan sebaliknya. bagaimana pemimpin sesuaikan diri dengan persekitaran. TEORI KONTIGENSI FIEDLER Tiada satu cara terbaik dalam pelbagai situasi. Sumber dan cara pengoperasian yang berbeza. Penggunaan teknologi dan sebaliknya. .

. Kesimpulannya : keberkesanan kepimpinan tertakhluk pada kesepadanan dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran (situational favorableness). Struktur tugasan – kejelaan tugas dan kejelaan peranan ahli dalam melaksanakan tugasan. maka situasi menyokong proses kepimpinan. Kedudukan kuasa – sekiranya pemimpin punyai kuasa rasmi yang kuat. Jika disokong pemimpin akan rasa dihormati dan pimpin ke arah yang lebih berkesan.Hubungan pemimpin – ahli : sejauh mana pemimpin disokong.

mengambil bahagian. Gaya kepimpinan yang berbeza perlu dipadankan dengan tahap kematangan ahli. menjual.Kepimpinan situasi yang berkesan bergantung kepada gaya memberitahu. Kematangan psikologikal – keyakinan. kebolehan dan kesediaan ahli jalankan tugas. 2. dan bertanggungjawab. TEORI SITUASI HERSEY DAN BALANCHARD Kematangan pengendalian tugas – kemahiran dan pengetahuan teknikal yang dimiliki. .

kurang kemahiran. komited kepada matlamat dan organisasi. Gaya kepimpinan mengambil bahagian sesuai diamalkan. kurang kejelekitan kumpulan. Pemimpin perlu luang masa untuk perjelas peranan ahli dan matlamat organisasi.KUMPULAN KEMATANGAN RENDAH Motivasi rendah. Gaya menurunkan tanggungjawab adalah sesuai untuk kumpulan yang ada kematangan dan kemahiran tinggi. mempunyai kemahiran tinggi. KUMPULAN KEMATANGAN TINGGI Motivasi tinggi. . Pemimpin perlu kekalkan komunikasi dan kekal sebagai pemudah cara. kurang pasti matlamat organisasi. Gaya kepimpinan yang sesuai ialah memberitahu dan menjual.

Terbahagi kepada dua iaitu pemimpin transformasi dengan pemimpin transaksi. . aspirasi dan jangkaan keduadua pihak.TEORI SEMASA Pemimpin transformasi boleh menggerakkan pengikutnya untuk mencapai matlamat tertentu dengan motivasi. Juga dikenali sebagai TEORI TRANSFORMASI di mana corak kepimpinan berubah kepada Kepimpinan Baharu.

Merupakan penggerak utama kepada kejelekitan pengikut dan berusaha bersama-sama mencapai matlamat. Pemimpin Transformasi Organisasi tidak dapat mengelak daripada perubahan dan inovasi.Menginspirasikan dan memberikan pertimbangan secara individu. mencabar daya fikir agar melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. Mempengaruhi pengikutnya kepada aras motivasi dan komitmen yang lebih tinggi. . Menjadi agen kepada perubahan. 1. beroperasi berasaskan nilai.

Pemimpin Transaksi Tiada perubahan kreatif mahupun inovatif dalam organisasi. bayaran dan lain-lain.Jenis yang biasa diamalkan dalam organisasi. Biasanya memotivasikan pengikut dengan ganjaran seperti gaji. bonus. . Pengikut setuju untuk bekerja bukan sebab mahu bekerja tetapi disebabkan ganjaran daripada organisasi. Tiada komitmen daripada pengikut untuk tingkatkan komitmen atau prestasi. 2.

Menggunakan kuasa dan pengaruh atas pertimbangan baik dan benar. KEPIMPINAN MORAL .TEORI SEMASA Beri perhatian kepada nilai dan etika.

Kepimpinan moral sebagai prinsip dan pegangan nilai yang terpuji. nilai sosial dan budaya. Pemimpin moral diharapkan dapat melindungi hak. . Membawa transformasi positif melalui proses pendidikan. Pemimpin memperoleh kepercayaan pengikut secara beransur-ansur. Pemimpin morak tidak mencari ikhtiar untuk organisasi bukan untuk diri. Pemimpin perlu pamerkan nilai-nilai murni untuk dicontohi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful