You are on page 1of 18

DOMOWA

INSTALACJA
GRZEWCZA
OGRZEWANIE
Podczas chłodnych pór roku
niezbędne jest ogrzewanie mieszkań
i budynków. Okres ten nazywany
jest sezonem grzewczym. Trwa on
od połowy września do końca
kwietnia. Ogrzewanie może
odbywać się za pomocą systemów
centralnego ogrzewania.
RODZAJE INSTALACJI
GRZEWCZYCH
1. Kocioł,
2. Piecyk dwufunkcyjny
3. Kominek i instalacja
rozprowadzająca ciepłe
powietrze,
4. Grzejniki,
INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
W typowej instalacji centralnego
ogrzewania do przenoszenia ciepła
wykorzystuje się wodę, która jest
podgrzana w kotle. Metoda ta
stosowana jest zarówno w domkach
jednorodzinnych, jak i w miejskich
sieciach ciepłowniczych.
KOCIOŁ
Kocioł jest to urządzenie do spalania paliw:
- stałych (węgiel, drewno, koks)
- gazowych (gaz ziemny, gaz płynny)
- olejowych (olej opałowy)

Rodzaje kotłów:
- żeliwne
- stalowe
- wodne
- parowe
KOCIOŁ ŻELIWNY KOCIOŁ STALOWY

KOCIOŁ WODNY KOCIOŁ PAROWY


PIECYK DWUFUNKCYJNY

Ogrzewa mieszkanie i podgrzewa


wodę do bieżącego wykorzystania w
gospodarstwie domowym. W tym
celu wykorzystuje się energię
elektryczną lub gaz.
PIECYK DWUFAZOWY
KOMINEK I INSTALACJA
ROZPROWADZAJĄCA CIEPŁE
POWIETRZE

Kominek jest to palenisko zbudowane z wnęki


umieszczonej w ścianie okapu odprowadzającego
spaliny do przewodu dymowego.

Rodzaje kominków:
- wolno stojące tzw. kozy
- z wkładem kominowym. tzw. zabudowane
- z otwartym paleniskiem
- elektryczne
KOMINEK WOLNOSTOJĄCY KOMINEK Z WKŁADEM

KOMINEK Z OTWARTYM KOMINEK ELEKTRYCZNY


PALENISKIEM
GRZEJNIKI
Grzejniki (pot. nazywane kaloryferami), czyli
wymienniki cieplne typu woda-powietrze lub
para-powietrze. Powszechnie stosowane w
najróżniejszych pomieszczeniach.

Rodzaje grzejników:
- żeliwne
- stalowe
- aluminiowe
- konwektorowe (szybko po uruchomieniu
ogrzewają pomieszczenie)
GRZEJNIK ŻELIWNY GRZEJNIK STALOWY

GRZEJNIK ALUMINIOWY GRZEJNIK


KONWEKTOROWY
TERMOSTATY

Termostaty używane są do ograniczenia


zużycia paliwa wykorzystywanego do
ogrzewania mieszkań oraz regulowania
temperatury. Automatycznie włączają
lub wyłączają one ogrzewanie, gdy
temperatura w pomieszczeniach
podniesie się lub spadnie powyżej lub
poniżej określonego poziomu.
TERMOSTAT
ZAWORY

Mogą być wyposażeniem każdego


grzejnika. Pozwalają na zwiększenie
lub zmniejszenie wydzielanego
ciepła, czyli utrzymania żądanej
temperatury.
ZAWÓR
BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA
Z INSTALACJI GRZEWCZYCH
Korzystając z instalacji grzewczej, należy
zachować ostrożność. Kotły powinny być
szczelne i wyposażone w zawory
bezpieczeństwa. Używając kominków
należy zadbać o system zabezpieczeń, który
pozwoli na odprowadzenie ogrzewanego
powietrza do pomieszczeń bez zbędnych
zanieczyszczeń, np.: w postaci tlenku węgla.
PREZENTACJE
PRZYGOTOWAŁY:

Joanna i Karolina
Grądzckie