Konsep psikologi & psikologi pendidikan

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

1

Konsep psikologi
1. Berasal daripada bahasa Greek “psyche” – minda/jiwa dan “logos” – kajian mengenai sesuatu. 4. Oleh itu psikologi bermaksud satu kajian mengenai sesuatu yg memberi kesan kpd jiwa seseorang.

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

2

Konsep psikologi
Psikologi difinasikan sebagai :
“Kajian ttg proses mental & pemikiran, terutamanya berhubung dgn perlakuan manusia dan haiwan; pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu; dan kebijaksanaan memahami sifat manusia” (Kamus Dewan)

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

3

Konsep psikologi
Psikologi j uga d ifin asik an sebagai :
1. “Psychology may be defined as the systematic study of behaviour & mental life” (Henry L. Roediger & rakan, 1984) 2. Kajian sistematik tentang tingkah laku manusia & pengalaman (Kalat, 1999) 3. The scientific study of the human mind works & how it influences behaviour, or the influence of a particular person’s character on their behaviour Copy ri ght © International Dictionary dik English) – konsep (Cambridge 2006 h2o2t ghts Reser psi kolo gi//pendi ofan All Ri ved

4

Konsep psikologi
Psikologi j uga d ifin asik an sebagai :
• Psikologi sebagai satu cabang penyiasatan saintifik utk tingkah laku dan aktiviti (Williams, 1960). • Kajian mengenai jiwa atau aspek rohani manusia secara saintifik (Wittaker, 1970).

Copy ri ght © 2006

h2o2t – konsep psi kolo gi//pendi dik an All Ri ghts Reser ved

5

Konsep pendidikan
1. Education is the process for improving the human condition. The school was seen as a specialised environment that coincided with the social environment (Dewey)

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

6

Konsep pendidikan
2. Pendidikan membolehkan seorang individu bertindak secara adil, terlatih & bertimbang rasa dlm semua tugasan yg dilaksanakan oleh pihak awam atau swasta pada bila-bila masa (Milton)

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

7

Konsep pendidikan
3. Pendidikan ialah satu aktiviti yg mempunyai matlamat yg praktikal & berbeza dari aktiviti yg mempunyai matlamat berdasarkan teori (Langford) 4. Pendidikan ialah satu pengalaman, sebagaimana pengalaman sesuatu organisma yg bernyawa berinteraksi dgn persekitaran (Lodge)

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

8

Pengertian psikologi pendidkan

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

9

Pengertian psikologi pendidikan
1. Psikologi pendidikan sebagai “applying the methods of psychology to studying the process of education” (Clifford, 1984)

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

10

Pengertian psikologi pendidikan
2. Psikologi pendidikan ialah satu disiplin yg memfokuskan kajiannya kpd pengetahuan teoretikal & pengetahuan empirikal mengenai pengajaran & pembelajaran dlm bilik darjah (Borich & Tombari, 1997)

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

11

Pengertian psikologi pendidikan
1. Kajian tentang perlakuan atau tingkah laku manusia dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah (Banks & Thompson, 1995)

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

12

Pengertian psikologi pendidikan
1. Tugas ahli psikologi pendidikan ialah mengaplikasi prinsip psikologi kpd pendidikan & di sepanjang kerjayanya, mengkaji pelajar, proses belajar & strategi pengajaran utk meningkatkan pembelajaran (Grinder, 1981)

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

13

Pengertian psikologi pendidikan
RUMUSAN : 1. Kajian psikologi pendidikan termasuklah kajian ttg perkembangan manusia, pembelajaran, ingatan, motivasi, pengurusan bilik darjah, pengujian serta penilaian pembelajaran

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

14

Pengertian psikologi pendidikan

RUMUSAN : 3. Psikologi pendidikan ialah kajian tentang perlakuan atau tingkah laku dlm proses P & P dlm bilik darjah
Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

15

Pengertian psikologi pendidikan
RUMUSAN : 3. Tugas ahli psikologi pendidikan ialah mengaplikasi prinsip psikologi kpd pendidikan & di sepanjang kerjayanya, mengkaji pelajar, proses belajar & strategi pengajaran untuk meningkatkan pembelajaran
Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

16

Kepentingan psikologi pendidikan
1. Membolehkan guru memahami mengapa pelajar bertingkah laku sedemikian, membantu pelajar lebih memahami diri mereka sendiri, membantu guru merancang objektif & matlamat pembelajaran yg sesuai dgn pelajarnya & merumuskan langkah2 supaya pelajarnya dpt mencapai matlamat & objektif pembelajaran yg telah ditetapkan.

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

17

Kepentingan Psikologi pendidikan
1. Guru juga dpt meramalkan tingkah laku pelajar, apa yg digemari pelajar & apa yg tdk disenanginya pada peringkat umur tertentu. Pengetahuan ini dpt membantu guru merancang peneguhan yg sesuai utk pelajar dlm usaha mengawal tingkah laku pelajar & dlm motivasi pelajar supaya rajin belajar

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

18

Kepentingan psikologi pendidikan

1. Melalui kajian ttg pertumbuhan & perkembangan manusia, guru dpt mengetahui tahap perkembangan pelajar2 dari segi fizikal, kognitif, sosial & emosi. Oleh itu, guru dpt merancang P & P sesuai dgn tahap perkembangan pelajar2nya
Co pyr ight © 2006 h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

19

Kepentingan psikologi pendidikan
1. Dpt membantu guru memahami personaliti & konsep kendiri pelajar. Dgn ini, guru akan dpt membantu pelajar ke arah pembentukan konsep kendiri yg positif

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

20

Kepentingan psikologi pendidikan
1. Guru dpt menjalankan penyelidikan berkaitan isu2 dlm bidang pendidikan spt masalah disiplin bilik darjah, masalah ponteng sekolah, masalah merokok & sebagainya. Data & maklumat diperolehi dpt membantu guru membantu pelajar menyelesaikan masalah & meningkatkan kualiti P & P

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

21

Kepentingan psikologi pendidikan
1. Membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar. Dengan itu, guru akan dapat membantu pelajar ke arah pembentukan konsep kendiri positif. yang

Co pyr ight © 2006

h 2o2t – konsep psi kol ogi // pendi di kan Al l Ri ghts Rese rved

22

ti dapa itu men n, ia u Belia umpula un 6. pd 3 k s Tah kan k la an yg ajaran mpul peng jar ke ibahagi a u . meng oleh d , (b) k ian kpd olo jaran sing rhat b i S a ikgu kelasnya embuat b eri pe peng C d mb an kp jaran yg id2 gm e i mur lan y pi tdk m ri perhat a mpu i teta mbel e e b (c)ku m dir mem uasana p g erdia mpulan y entuk s b n mb gi da ) ku o & (c Solo me sif. sikol ngkin ttg p g mu gu ndu o Cik anda ab2 y k&k n enari tahua an seb m lo enge yatak u So p Cikg rkan ikan, n . a i eh erdas pendid lan in iambil ol ? 9. B ogi umpu erlu d idnya ga k yg p ol r psik judkan ti ah2 P mu & tu P ewu ah langk u m an m ak k p 12.A eningkat m – konsep 23 bagiCopy ri ght © 2006 h2o2t ghts Reser psi kolo gi//pendi dik an All Ri ved

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful