You are on page 1of 14

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến thanh thiếu niên trong thời đại đa truyền thông

Sự phát triển của internet và mạng xã hội

Lợi ích của mạng xã hội
• Nguồn thông tin phong phú, đa dạng • Khả năng kết nối

Thống kê

Tìm kiếm việc làm

Học miễn phí

…..

Mạng xã hội
Tìm kiếm tài liệu

Tìm thông tin

Tác động
Tích cực • Cung cấp thêm nguồn tri Tiêu cực • Hiện tượng "khủng hoảng

thức, nâng cao giá trị bản
thân • Là nơi để gắn kết cộng đồng • Sẽ chia cùng cộng động

thông tin”
• Gây rối dư luận, gây " nghiện online”

Lời kết
• Như vậy, có thể nói các phương tiện truyền thông hiện nay đã và đang tác động mạnh mẽ đến tâm lý con người đặc biệt là giới trẻ. Mạng xã hội là một phần của thế giới đa truyền thông, nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin, kết nối và chia sẻ của giới trẻ. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay, với sự phát triển ồ ạt của rất nhiều mạng xã hội, thanh thiếu niên có cơ hội tham gia vào thế giới thông tin và kết nối rộng lớn, cùng lúc tiếp cận với nhiều hệ tư tưởng và giá trị sống khác nhau. • Vấn đề đặt ra là cần phải quản lý việc sử dụng các mạng xã hội như thế nào để đem đến hiệu quả cho người sử dụng và hạn chế những tiêu cực? Làm thế nào để tăng cường tính tự chủ cho giới trẻ trong quá trình gia nhập vào thế giới đa truyền? Vấn đề này sẽ khó giải quyết nếu không có những hiểu biết đúng đắn và những can thiệp triệt để, kịp thời từ nhiều cấp.

Giải pháp:
Cần có sự hướng dẫn, tư vấn, định hướng cho giới trẻ về việc sử dụng mạng xã hội một cách có ích và mang lại hiệu quả tốt. Hướng dẫn cho thanh thiếu niên ý thức được những nguy cơ tiềm ẩn của việc đưa các thông tin cá nhân của bản thân lên mạng xã hội. Bên cạnh đó cũng hướng cần hướng các bạn trẻ này vào đời sống thực, với các hoạt động có ích cho bản thân, cộng đồng. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao tầm nhận thức của học sinh về các vấn đề chính trị, xã hội để từng bước giúp các bạn trẻ có được bản lĩnh vững vàng xử lý được những thông tin tiếp cận từ nhiều chiều khác nhau. Không nên quá lệ thuộc vào mạng xã hội, thế giới ảo. Cần xây dựng mối quan hệ ở thế giới thực tại, không nên quá sa đà, mất thời gian quá nhiều vào đó. Cần phải có những phương thức và biện pháp để có thể quản lý các mạng xã hội và nâng cao nhận thức của cá nhân con người sử dụng chúng để có thể phát huy tối đa các giá trị tích cực của chúng, đồng thời hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng tác động tiêu cực.

-

-

-