POREMEĆAJI U PREHRANI Anoreksija bulimija kaheksija

Prof.dr.sc. Ibrahim Mujić Visoka zdravstvena škola u Bihaću

Anoreksija nervoza Početak prije 25 godine

Bulimija ("volovska glad") Ponavljane epizode prežderavanja (najmanje 2x tjedno u zadnja tri mjeseca) Izazivanje povraćanja poslije prežderavanja pri čemu se koriste i lijekovi (laksativi, diuretici, stavljanje prsta u usta itd)

Gubitak tjelesne težine veći od 25% prijašnje tjelesne težine.

Poremećen odnos prema hranjenju, Trajna, pretjerana briga o hrani i težini tjelesnom izgledu i težini.

ADOLESCENCIJA AKT NASILJA GDJE JEDNA ŢIVOTNA DOB BIVA ZAMJENJENA DRUGOM

Postići zrelu seksualnu organizaciju Prihvatiti vlastitu liĉnost Separirati se od roditelja Rješiti ovisnosti od grupe vršnjaka Identificirati i uĉvrstiti strukturu svoje liĉnosti
KAKO ĆE ADOLESCENT IZAĆI NA KRAJ SA OVIM ZADATKOM?

ISHOD Ovisi o prethodnom razvoju Sposobnostima ega Osobinama adolescentove obitelji Socijalnoj sredini Sluĉajnim dogaĊajima .

POREMEĆAJI PREHRANE Bulimija pogadja 4-10% adolescenata i mlaĊih odraslih ţenskih osoba Anoreksija ima prevalencu od 1% Skorašnje kanadske studije pokazuju da 27% djevojĉica od 12-18 godina imaju poremećaj navika i stavova o prehrani .

ANOREXIA NERVOSA AN je potencijalno ţivotno ugroţavajuća bolest PREHRANE koja predstavlja gubitak tjelesne teţine i abnormalno viĊenje sebe kao debelog TT manja od 85% normalne teţine Iskrivljeno viĊenje svoga tijela Intenzivan strah od debljanja Kod djevojĉica odsustvo 3 menstr. ciklusa .

Evo kako ja sebe vidim Imam 40 kg a opet sam debela Nemam već 4 menstruacije .

AN 85-95% oboljelih su djevojĉice Najĉešća dob je izmeĊu 14-18 godina Povećan broj u industrijaliz. zemljama Perfekcionisti Visoko oĉekivanje od sebe Obiĉno uspješne. autoritativne majke .

N. Genetski (heredititet 58% -ali ne zna se kojim putem?) Rani uslovi sredine Familiarni faktori Socio-kulturalni-reklama .ETIOLOGIA A.

Mulitfaktorialni uzroci bolesti Razvoj bolesti usljed kombinacija:  individualne vulnerabilnosti i protektivnih faktora  biopsihosocijalnih .N.ETIOLOGIA A.

faktori koji predisponiraju individualni porodični sociokulturni faktori koji precipitiraju faktori koji podržavaju dijeta gubitak težine okolina svjesna želja stresori .

3 P MODELA Predisponirajući faktori (šta moţe nekog uĉiniti vulnerabilnijim) Precipitirajući faktori (šta okida) Promjenljivi faktori (šta mijenja ) .

PREDISPONIRAJUĆI FAKTORI Familija (Minuchin et al 1978. 1978) Geni Sredina (Herzog. Palazzoli. 1984) Personalitet .

PRECIPITIRAJUĆI FAKTI Pubertet (Crisp. 1997) Trauma Neurološke promjene .

PROMJENLJIVI FAKTORI Sredina-šta je lijepo danas Familija .

oporavak 20% nema oporavka Smrtni sluĉajevi radi kardijalnih uzroka ili suicida 3-6% Mortalitet u 10 kohortnih studija je bio izmeĊu 1.ISHOD BOLESTI 50% puni oporavak 30% parcij.8% (Steinhausen 2002) .36%17.

laksativi. diuretici Porodiĉna historija . naĉin ishrane Menstrualna historija Vjeţbanje. uzimanje stimulansa kao kofein Povraćanje. nivo energije Spavanje.ANAMNEZA Promjena teţine.

KAKO ĆETE POSTAVITI PITANJA? Kako se osjećaš i šta misliš o svom tijelu Da li misliš da si predebela ili premršava ili je tvoja teţina taman Koliko kila bi ţeljela da imaš Kad si se vagala zadnji put Koliko ĉesto se vagaš Koju hranu ne jedeš a koja te ĉini nervoznom .

pila i koliko Kako se osjećaš poslije jela Da li imaš nadutost ili muĉninu nakon jela Kad si zadnji put povraćala nakon jela (spontano ili provokacija) .KAKO ĆETE POSTAVITI PITANJA? Šta si zadnje jela.

hipotermija. periferni edemi.PREGLED Afektivitet (depresija. slabo samopoštovanje) Dehidratacija. erodirani zubi . bradikardija Suha koţa. potencijalna suicidalni rizik. akrocijanoza Distendiran mjehur Ogrebotine na rukama.

.

više od 6 mj.) . SE. T4. Elektroliti.LABORATORIJ KKS. ŠUK EKG T3. FSH / LH Denzitometrija kostiju (amenorr. TSH Test na trudnoću.

LIJEĈENJE TEŠKI OBLICI-HOSPITALIZACIJA Srednje teški i blagi oblici Edukacija pacijenata i roditelja Stabilizacija nutritivnog statusa Individualna i psihoterapija porodice Ca 1000-1500mg i D3 400J Razmotri fluoksetin .

diuretici. niskim samopoštovanjem i depresijom . vjeţbanje da se izazove gubitak TT Minimalno 2 prejedanja sedmiĉno u zadnja 3 mjeseca Asocirano sa osjećajem krivice. anksioznosti.BULIMIJA Bolest jedenja karakterizirana sa: Rerurentne epizode jela velike koliĉine u kratkom vremenskom periodu do 2h Izazivanje povraćanja. laksativi.

.

.

dopamina i endorfina . leptina.NEKI STATISTIĈKI PODACI Poĉinje izmeĊu 13-28 godina 85-90% ţene 10 puta ĉešća nego anoreksija 83% kasnije u ţivotu ima anksiozne poremećaje a 63% depresiju Familijarno se ĉešće javlja Teorije o poremećaju serotonina.

BULIMIA NERVOSA .ISHOD 50% puni oporavak 30% parcijalni oporavak 20% simptomi se nastavljaju (Hay & Bacaltchuck. 2002) .

BULIMIJA Zamorenost Abdominalni bol Bol u grudima Oteĉene-osjetljive parotidne ţljezde Upala grla-ezof.petehije sklere Akrocijanoza Ţutica Edem . Generalni gubitak dlakavosti Lanugo Erozija zubne gleĊi Oziljci zglobova prstiju-kalusi Konstipacija Krvave oĉi.

PITANJA Koliko bi kila ţeljela da imaš Kako kontrolišeš svoju teţinu Šta misliš o sebi Kako ĉesto povraćaš Koristiš li diuretike ili laksative .

holesterol. funkcije jetre. HCO3 EKG . ŠUK. amilaza. kreatinin. urea. urin. proteinogram. elektroliti.LABORATORIJA KKS. Fe.

PSIHOLOŠKE INTERVENCIJE KOD BULIMIJE Evidence based program samopomoći Kognitivno bihevioralna terapija za bulimiju Interpersonalna terapija (IPT) .

Raspravite kako bi vi vodili ovaj sluĉaj od trenutka dolaska porodice na zakazani termin u ambulantu. Majka vam govori da je razlog što su tu taj što njena kćerka ne pohaĊa redovno školu već zadnja 3 mjeseca i da je uĉitelj to prijavio roditeljima. Napišite proces koji bi koristili. . uspostavljajući dijagnozu i praveći plan njege. i uloge svake od sestara i doktora u stvaranju ugodne atmosfere za adolescenta.godišnju djevojku je majka dovela u ambulantu. Isto tako 18-godišnji sin je rekao svojim roditeljima da ĉuje sestru kako povraća u kupatilu skoro svake veĉeri tokom nekoliko zadnjih sedmica. 14-godišnjakinja je veoma tiha dok njena majka govori i ne uspostavlja kontakt oĉima.14.

a ne zbog pukog nedostatka energije.Kaheksija • Kaheksija-teško i iscrpljujuće stanje cjelokupnog organizma karakterizirano padom tjelesne težine. Kaheksija nastaje zbog promijenjenog metabolizma. kolera) i terminalni stadiji zloćudnih tumora. • Najčešći uzroci su teške zarazne bolesti(npr. općom slabošću. • Kaheksija je kompleksan metabolički sindrom . malaksalošću.

kahektični bolesnici konzumiraju prosječno 800 kcal manje dnevno nego bolesnici bez kaheksije. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful