PERKEMBANGAN PERSONALITI

KONSEP PERSONALITI
1. 2.

3.

Alder(1948)-gaya hidup seseorang Gordon Allport(1961)-organisasi sistem psikologikal yg dinamik di dalam jiwa individu. Sistem ini akan menentukan ciri-ciri tingkah laku dan penyesuaiannya dgn alam persekitaran. Crow dan Crow(1983)-perwatakann fizikal, corak pertuturan dan daya penarik yg dimiliki seseorang

KONSEP PERSONALITI
4. Gage & Berliner(1984)-segala aspek tingkah laku manusia kerana ia merupakan intergrasi tret-tret, keupayaan, motif, sikap, pendapat, kepercayaan, pemikiran kognitif, emosi dan ciri-ciri seseorang.

DEFINISI PERSONALITI
Personaliti ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yg tetap pada seseorang individu, tetapi berlainan dengan orang lain. Ia mewakili perwatakan seseorang individu dan dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah lakunya di dalam situasi pada suatu ketika.

KONSEP LAIN BERKAITAN DENGAN PERSONALITI
 TEMPERAMEN

Pembawaan yang lahir dalam diri seseorang yang berkait rapat dengan pembawaan emosi.  PERWATAKAN Kualiti yang ditentukan oleh pembentukan sikap dan nilai, samada diterima atau Ditolak oleh masyarakat.

KLASIFIKASI PERSONALITI
1. BODILY FLUID (AHLI FALSAFAH YUNANI)  SANGUINE-org yg mudah bercampur gaul, sangat berminat dan puas hati dgn apa yg dimiliki  MELANCHOLIC-org yg sedih, resah, bimbang dan serious  CHOLERIC –org yg mudah panas baran  PHLEGMATIC-org yg pasif, tenang dan terkawal

KLASIFIKASI PERSONALITI
2. DIGMAN (1989)  Surgency  Mudah Bersetuju  Kestabilan emosi  Ketekunan  Intelek

PERKEMBANGAN PERSONALITI (CARL JUNG)

Ambivert

Ekstrovert

Introvert

JENIS PERSONALITI
EKSTROVERT (persekitaran)
Bebas

INTROVERT (Diri sendiri)

dpd perasaanmalu Konservatif Dikuasai oleh data yg objektif Mudah lentur & blh diubah Tidak menghiraukan penyakit & barang kepunyaan diri Peramah Berminat dgn sukan Lancar pertuturan

Mudah bimbang Condong menjadi radikal Dipengaruhi oleh perasaan subjektif Suka bekerja sendirian Kurang kemudahlenturan Berhati-hati dgn penyakit& cermat dgn barang kepunyaan sendiri Sukar bergaul /mudah rasa malu Suka majalah & buku Lebih baik dlm penulisan

JENIS PERSONALITI
 AMBIVERT

Gabungan personaliti ekstrovert dan introvert

PERUBAHAN PERSONALITI
1.

GENETIK Bentuk badan Kecerdasan Emosi PERSEKITARAN

6.

MEMAHAMI PERSONALITI PELAJAR
Memahami Pelajar Bermasalah Pendekatan Menangani Pelajar Bermasalah Strategi Mewujudkan Perkembangan Konsep Diri Yang Positif Dalam Darjah

PERSONALITI DARI PELBAGAI PERSPEKTIF
1.

Perspektif Psikodinamik
Id Ego Superego

Perspektif Tret dan Sosial Behvioristik 3. Perspektif Kognitif dan Humanistik
2.

KONSEP KENDIRI
KONSEP: Cara seseorang memandang diri sendiri dan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori :  Konsep kendiri fizikal  Konsep kendiri sosial  Konsep kendiri akademik

CARA MENINGKATKAN KONSEP KENDIRI KK
Diterima oleh orang lain Sebagai boleh melakukan sesuatu Lebih yakin Selamat Disayangi Disanjung tinggi Boleh berdikari Rujuk Teori Keperluan Maslow

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful