You are on page 1of 40

TRAFOLARIN KULLANIM ALANLARI ve ÇEŞİTLERİ • 1- GÜÇ TRAFOLARI • 1.1-Güç trafoları • 1.2-Dağıtım trafoları • • • • • • 2- ÖZEL TRAFOLAR 2.1-Gerilim trafoları 2.

2- Akım trafoları 2.3- Oto trafosu 2.4- Endüksiyon trafosu (regülatörü)

GÜÇ TRAFOLARI

Güç ve dağıtım trafolarının esasta yapı bakımından prensipleri aynıdır Dağıtım trafolarında daha küçük güçler devreye girer çıkar buna karşılık güç trafolarında ise daha büyük güçler devreye devreye girip çıkarlar dolayısı ile bu trafolarda izalasyon ve soğutma ön plana çıkar. Bunların örneklerini bulunduğumuz şehirlerde ve fabrikalarımızda görebiliriz

GERİLİM TRAFOSU

2.1-Bu trafolar Voltmetre veya watmetrelerin ölçme alanlarını genişletmek ve bu aletleri tehlikeli şebeke gerilimlerinden yalıtmak için kullanılır. Yapı bakımından normal trafolardan farklıdır, kullanılacak cihaza göre özel olarak imal edilirler Özellikle kullanılacak cihazın hassasiyet sınıfı ,çalışma gerilimi , transformasyon oranı açıkca belirtilmelidir Gerilim tranformatörlerinde genel olarak kullanılan sekonder gerilimi 100-110V tur. Güçleri kullanılacak cihazlara göre değişir. 15VA,30VA, 100VA vb değişik güçlerde imal edilebilirler.

AKIM TRAFOLARI

2.2-Akım trafoları ölçülecek akımın
değerini küçültmek hem de ölçü cihazını hat geriliminden yalıtmak için kullanılır . İki sargıdan pirimer tarafı geçen hatın içine seri olarak bağlanır, sekonder sargı ise ölçü aleti , akım bobini veya kendi üzerinde kısa devre edilir. Akım trafolarında da sınıfı ve diğer özellikleri ile sekonder akım değerleri 1A,5A,10A olarak standartlaştırılmış olup muhakkak bildirilmelidir . Kullanma yerine göre bu değerler çok önemlidir.

OTO TRAFOSU • 2.3-Primer ve Sekonder gerilimleri bir birine yakın olunca normal trafolar yerine tek bir sargısı bulunan oto trafosu kullanmak daha elverişli olur. • Sargının bir kısmı bir taraf diğer kısmı ise her iki taraf vazifesi görür. .

. bazı üç fazlı yüksek gerilim sistemlerin aralarında bağlanmasında kullanılır. Oto trafosu bilhassa çok fazlı endüksiyon motorlarının yol almasında . Oto trafosunun regülasyonu adi trafolardan daha iyidir. bu durum birtarafı tehlikeli bir tarafı tehlikesiz gerilimlerde kullanılmasını yasaklamaktadır. maliyeti ucuzdur mahsuru iki sargının temas halinde olmasıdır.OTO TRAFOSU 2 Oto trafosu malzemeden ekonomi sağlar fakat primer ve sekonder tarafların birbirine bağlı bulunması tehlike açısından önemlidir. Bu cihazlar özellikle küçük transformasyon oranlarında kullanılmaktadır.

OTO TRAFOSU 3 En önemli örnek 380 kV KEBAN enerji taşıma hatlarının 154 kV luk sisteme bağlanması olarak yapılmıştır. Bu sistemde transformasyon oranı 2. zira en elverişli ve en ucuz yol olarak görülmüştür .5 civarında olup her iki tarafta yüksek gerilimlidir. .

ENDÜKSİYON TRAFOSU (REGÜLATÖRÜ) • 2. . pirimer ve segonder sargıları biri diğerine göre hareket edebilir. • Sargı eksenleri karşı karşıya gelince sekonderde endüklenen gerilim maksimum değerdedir .4.Enerji merkezlerinden dağılan fiderlerin birbirlerinden bağımsız olarak çıkış gerilimlerini ayarlıyabilmek için her hattın başına konan transformatörlerdir. • Özel yapısı vardır .

ENDÜKSİYON TRAFOSU (REGÜLATÖRÜ) 2 Özel yapısı vardır .

ÖLÇÜ TRAFOLARININ SEÇİMİ 2. Max: 40C Sıcaklık min :--5 C Hava rutubeti : %70 gibi Deniz seviyesinden itibaren en yüksek çalışma yeri 1000 mt ye kadar olan yerlerde ideal verim alınır .5-Dahili tip ölçü trafolarında iklim durumları ortalama metoroloji değerlerine göre 24 saatlik periyotlar incelenmeli ve en yüksek ortalama değerler imalatçıya bildirilmelidir Sıcaklık max : 35 C Kısa süreli sıc.

6.Trafoların kullanım yerlerindeki istenen hassasiyet i Klas 0.2 :Çok hassas ölçme ve sayaç devresinde Klas 0.5 :Hassas ölçme ve sayaç devrelerinde Klas 1 : Normal ölçme ve sayaç devrelerinde Klas 3 : Kaba ölçme devrelerinde TS-620 ve IEC normlarına uygun imal edilen akım trafoları nominal akımlarının %20 si üzerine daimi olarak yüklenebilirler .TRAFOLARIN HASSASİYET SINIFLARI 2.

TS-714 ve IEC normlarına uygun imal edilen gerilim trafolarında en yüksek şebeke geriliminin nominal gerilimin 1.2 katını geçmemesi icap eder.TRAFOLARIN HASSASİYET SINIFLARI 2 2. .7-Ölçü ve sayaçlar için kullanılacak ölçü trafolarında aşırı akım faktörü n<5 Koruma gayesi ile kullanılacak ölçü trafolarında aşırı akım faktörü n>5 veya n>10 Seçilmesi gereklidir.

TRAFOLARIN BAĞLANTILARI .

TRAFOLARIN HAVALANDIRILMASI 1 .

TRAFOLARIN HAVALANDIRILMASI 2 .

TRAFOLARIN HAVALANDIRILMASI 3 .

TRAFOLARIN YERLEŞİM ŞEKİLLERİ .

REÇİNE TRAFOLARIN YERLEŞİMİ .

REÇİNE TRAFOLARIN YERLEŞİMİ 2 .

ALÇAK GERİLİM ÖLÇÜ TRAFOLARI 1 .

ALÇAK GERİLİM ÖLÇÜ TRAFOLARI 2 .

ALÇAK GERİLİM ÖLÇÜ TRAFOLARI 3 .

YÜKSEK GERİLİM AKIM TRAFOLARI 1 .

YÜKSEK GERİLİM AKIM TRAFOLARI 2 .

DAĞITIM TRAFOLARI TİPLERİ .

DAĞITIM TRAFOLARI TİPLERİ .

DAĞITIM TRAFOLARI TİPLERİ .

TRAFOLARI SİPARİŞ EDERKEN İSTENEN HUSUSLAR .

Y G TRAFOLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ YG15 kV .

YG TRAFOLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ YG 36kV .

TRAFOLARI .

TRAFOLARI .

TRAFOLARI .

TRAFOLARI .

TRAFOLARI .

TRAFOLARI .

TRAFOLARI .

TRAFOLARI .

TRAFOLARI .

TRAFOLARI .