FAKTOR-FAKTOR MENGHALANG KREATIVITI

PISMP-IPG 3C Ahli kumpulan : Syaza Yasmin binti Ismail Fatin Adila binti Jamil Rohaizah binti Ahmad

FAKTOR SUMBER MANUSIA
• Tekanan supaya mengikut norma yang ada - penghalang utama di mana individu diarahkan supaya mematuhi peraturan yang sedia ada - ibu bapa dan guru yang memiliki sifat peribadi kuku besi, yang pentingkan disiplin serta mendidik kanak-kanak supaya patuh pada arahan akan menghalang kreativiti kanak-kanak

• Kecacatan anggota badan - kecacatan anggota badan akan menghalang kreativiti seseorang - contohnya, jika cacat fizikal seperti cacat penglihatan tentu sukar untuk individu melahirkan kebolehan kreativiti dalam kemahiran melukis

• Individu yang kurang berkeyakinan terhadap kebolehan diri sendiri - perasaan ini timbul apabila seseorang cuba merendahkan semangat orang lain dengan cara tidak menghargai sesuatu perkara yang dilakukan - this feeling can also come about when we are not being given the intellectual tools and approaches that are needed for making sense of our creative urges

• Takut untuk mengambil risiko - sesetengah orang takut untuk mengambil sebarang risiko kerana takut untuk melakukan kesilapan - dengan kreativiti, seseorang perlu berhadapan dengan pelbagai kritikan yang positif mahupun negatif - unless we can allow an element of risk and error into our children’s education, creativity will remain a distant dream

• Takut ditertawakan oleh orang sekeliling - kreativiti menghasilkan idea-idea yang lari daripada kelaziman - hal ini mengundang sikap negatif individu lain untuk mencemuh dan mentertawakan kelainan idea tersebut - ia boleh menyebabkan seseorang rasa terhina dan dapat menghilangkan semangat untuk menghasilkan idea-idea kreatif yang lain

FAKTOR SUMBER FIZIKAL
• Peralatan yang tidak mencukupi - contohnya, apabila dalam sebuah bilik darjah tidak mempunyai peralatan yang mencukupi seperti pensel warna, kertas lukisan, krayon dan sebagainya, sudah tentu menyukarkan pelajar untuk melakukan sesuatu yang melibatkan kreativiti dan estetika

• Suasana kelas yang tidak kondusif - keadaan kelas yang tidak menggalakkan perkembangan kreativiti kanak-kanak - suasana kelas yang membosankan yang tidak menggalakkan kreativiti kanak-kanak

FAKTOR PERSEKITARAN
• Tempat tinggal kanak-kanak jauh dari kawasan permainan - untuk menjadi seorang yang kreatif seseorang individu haruslah mempunyai sikap suka bermain dengan pelbagai idea, mahu berfantasi serta berangan-angan - individu yang mempunyai sikap seperti ini sering dianggap tidak serius, tidak matang dan suka membuang masa namun pada hakikatnya perbezaan sikap tersebut yang melahirkan kreativiti - tekanan kerana tidak dapat bersosial dengan persekitaran akan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat berkembang dari segi kreativiti

• Sosioekonomi keluarga kanak-kanak - faktor kewangan keluarga yang menghalang untuk menggalakkan perkembangan kreativiti kanak-kanak - keluarga yang tidak mampu membelikan peralatan seni untuk kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menunjukkan kreativitinya

RUJUKAN
• Sue Cowley. 2005, Learning the Buggers Be Creative, New York, Continuum International Publishing Group • http://www.kidsource.com/kidsource/conte nt2/Creativity_in_kids.html • http://www.education.com/reference/article /Ref_Creativity_Young/?page=2 • http://www.irenelaw.net/2008/11/13/creativ ity-in-children/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful