You are on page 1of 17

Cursul 10

prof. dr. ing. Mircea COVRIG as. drd. ing. Cristina GHEORGHE
an universitar 2008 - 2009
Miercuri, 03 decembrie 2008

dar nu sunt obiectiv mãsurabile (aspectul estetic.2008 Inovare şi transfer tehnologic .sunt obiectiv mãsurabile.Clasificarea funcțiilor produsului dupã modul în care sunt percepute de utilizatori: recapitulare  funcţii obiective . condiţioneazã realizarea unor funcţii obiective sau subiective  nu sunt funcții inutile.12.participã în mod direct la realizarea valorii de întrebuinţare generale a produsului.)  pot fi interpretate în mod diferit de cãtre diverşii beneficiari  este dificil să se imagineze o unitate de măsură  dacă există o unitate de măsură. fără a afecta funcțiile condiționate 03. dar nu contribuie direct la realizarea valorii de întrebuinţare a produsului. forma etc. valoarea măsurătorii diferă în raraport cu individul  funcţii auxiliare . dar pot avea o valoare unilitară nulă  prin soluții tehnice se încearcă diminuarea funcțiilor auxiliare.contribuie direct la realizarea valorii de întrebuinţare a produsului şi sunt mãsurabile  caracter obiectiv datorită dimensiunii tehnice  funcţii subiective .

Etapa III Documentare Etapa IV Analiza necesității sociale stabilirea nomenclatorului de funcții stabilirea nivelului de importanță a funcțiilor NU Aprobarea caietului de sarcini caietul de sarcini DA Etapa V Analiza produsului 03.12.2008 Inovare şi transfer tehnologic .

care contribuie la realizarea valorii de întrebuinţare generale  definirea valorii de întrebuinţare generalã a produsului  este expresia nevoii sociale a produsului  este exprimată prin funcția globală  conține o descrirere detaliatã care sã permitã înţelegerea corectã a destinaţiei produsului  indică mărimile de intrare pe care produsul le transformă în mărimile de ieșire  funcția globală urmãrește departajarea clarã de alte produse care au aceeaşi utilitate. departajarea se poate face și prin precizarea principiilor tehnice de funcționare  o exprimare sumarã a funcției globale poate conduce la confuzii sau neclarități 03.2008 Inovare şi transfer tehnologic .12.Stabilirea nomenclatorului de funcții  funcţia reprezintă o valoare de întrebuinţare parţială.

piese. în special funcțiile auxiliare 03. subansamble.12.repere. pentru a determina contribuția fiecăruia la utilitatea acestuia)  o funcție a produsului nu trebuie să exprime valori de întrebuințare determinate de subansamblele sau reperele produsului  o funcţie nu trebuie confundată cu efectele lor.2008 Inovare şi transfer tehnologic . stabilirea funcţiilor produsului:  se consideră valoarea de întrebuințare generală şi principiile tehnice de funcţionare ale produsului  se folosesc expresii care sugereză acţiunile ce vor fi îndeplinite  o funcție a produsului nu se exprimã prin valoarea de întrebuinţare generalã a produsului sau prin soluţiile tehnice de realizare  o funcţie este distinctã dacã adaugã produsului valoare de întrebuinţare şi poate exista independent de celelalte funcţii  stabilirea nomeclatorului de funcții începe cu definirea riguroasă a produsului (o analiză a rolulului funcţional al structurilor produsului .

dar ele înșile nu reprezintă funcții  nu trebuie să se confunde o funcție cu efectul său  funcții standard valabile pentru orice produs:  asigurarea disponibilității produsului  asigurarea identității produsului  asigurarea conectării funcționale a produsului cu mediul exterior  asigurarea ecologicității produsului  asigurarea ergonomicității produsului  asigurarea esteticii produsului  asigurarea efectelor sociale ale produsului 03.12. nu existã o limitã în ceea ce priveşte numãrul funcţiilor pe care le are un produs. eliminarea acestor funcţii permite reducerea costurilor fãrã sã afecteze valoarea de întrebuinţare  soluțiile tehnice determină nomenclatorul de funcții. dar trebuie eliminatã orce funcţie inutilã  dacã prin eliminarea unei funcţii utilitatea produsului nu e afectatã.2008 Inovare şi transfer tehnologic . aceastã funcţie este inutil.

funcţiile unui produs din punctul de vedere al contribuţiei la realizarea valorii de întrebuinţare a produsului • metoda are numai subiectivitatea decidenților.  reflectă punctul de vedere al utilizatorului produsului.2008 Inovare şi transfer tehnologic . pentru că se face o apreciere a pozițiilor relative a două funcții și nu o evaluare a ecartului dintre ele Metodologia: consultarea unui eşantion reprezentativ de beneficiari şi specialişti. două câte două.Stabilirea nivelului de importanță a funcțiilor Obiectivul : determinarea contribuţiei fiecãrei funcţii la realizarea valorii de întrebuinţare a produsului din punctul de vedere al efectului util Metoda: sondajul statistic prin care se compararea între ele. cu preferințele și subiectivismul său Instrumentul: matricea coeficienților de pondere cf a funcțiilor cf = 0 dacă funcția de pe verticala poziției este mai puțin importantă decât funcția de pe orizontala poziției cf = 1 dacă funcția de pe verticala poziției este mai importantă decât funcția de pe orizontala poziției sau este aceiași funcție cu funcția de pe orizontala poziției 03.12.

.8/ 35% 1/ 10% 0.4/ 17% 2/ 20% 0.2 0.. = funcțiile obiective și subiective ale produsului Pf = ponderea funcției Ci = coeficient de importanță Pp = ponderea adaptată Exemplificare F1 F1 F2 F3 F4 Pf Ci Pp 1 0 1 1 3 1 1 0 0 2 F2 0 1 1 1 3 F3 0 1 0 1 3 F4 Observații:  logica decidentului este corectă dacă coeficientul Pf ia toate valorile întregi între 1 și n  dacă două funcții au aceiași linie se renunță la una din ele F1 F1 F2 F3 F4 Pf u./% 1 0 1 1 3/ 30% 0.4 0.3/ 100% greșeală logică corect Inovare şi transfer tehnologic 03.2008 ..r.12.3 0..F1.r./ % Ci Pp u.1 0. F2.9/ 39% 1 1 1 1 F2 0 0 1 0 F3 0 0 1 1 F4 total 4/ 40% 0.2/ 9% 10/ 100% 1 2.

12. în lucru mecanic livrat unui sistem mecanic de transmisie şi de execuție Denumirea funcției Tipul funcției F1 Conversia eficientă a energiei electromagnetice în lucru mecanic Asigurarea condițiilor de conectare Asigurarea nepoluării mediului ambiant Asigurarea protecției electrice a sistemelor acționate Asigurarea caracteristicilor estetice Asigurarea efectelor sociale Asigurarea fiabilității Asigurarea mentenabilității Asigură protecția în raport cu mediul exterior funcție obiectivă F2 funcție obiectivă funcție obiectivă funcție obiectivă F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 funcție subiectivă funcție obiectivă funcție obiectivă funcție obiectivă funcție auxiliară/ F1 Inovare şi transfer tehnologic 03.Studiu de caz : motor electric de uz general Funcţia globală: Transformarea continuă în timp a energiei electrice furnizată de o rețea electrică adecvată.2008 .

12.F1 F1 F2 1 1 F2 0 1 F3 0 0 F4 0 0 F5 0 0 F6 0 0 F7 0 0 F8 0 0 Total F3 F4 F5 F6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 F7 F8 Pf 1 1 8/ 22% 1 1 7 19% 0 0 3/ 8% 1 1 6/ 17% 0 0 2/ 6% 0 0 1/ 3% 1 1 5/ 14% 0 1 4/ 11% 36/ 100% 03.2008 Inovare şi transfer tehnologic .

iar nevoia este exprimatã în termeni funcţionali.  caietul de sarcini este un cadru pentru gãsirea soluţiei optime și nu un plan de realizare  caietul de sarcini nu este un document cu caracter definitiv.12. Particularități  în caiet sunt prezentate numai cerinţele efectiv necesare. el evolueazã pe parcursul desfãşurãrii studiului 03.2008 Inovare şi transfer tehnologic .  caietul de sarcini conţine concluziile analizei funcţiilor  echipa de lucru se va ocupa de gãsirea ideilor şi a soluţiilor prin care sã se materializeze cerinţele beneficiarilor produsului.Caietul de sarcini Utilitatea caietului de sarcini:  Studiul se realizeazã pe baza unui contract cu o firmã specializatã  caietul de sarcini este referinţã pentru elaborarea studiului între organizaţia ofertantã şi firma  echipa de lucru se va ocupa de gãsirea soluţiilor pentru reproiectarea / proiectarea produsului corespunzãtor cerinţelor prevãzute în caietul de sarcini  Studiul este realizat cu specialişti din interiorul organizaţiei.

costul estimat al modificãrilor ce vor fi aduse în procesul de fabricaţie. realizãrile din domeniul know-how obţinute prin eforturi propri etc. mediul concurenţial.)  metodologia de aplicare a IAV  prezentarea generalã a temei studiate corespunzãtor fazelor derulate  aspectele specifice ale studiului privind restricţii sau limite de libertate în alegerea soluţiilor.12.Conținutul:  referiri cu caracter general la organizaţia ofertantã şi la principalele orientãri în realizarea studiului (structura organizatoricã de conducere şi de producţie. impuse de beneficiar  prezentarea nevoii sociale şi orientãrile impuse proiectantului în legãturã cu funcţiile produsului precizãri cu privire la repartizarea responsabilitãţilor pe cele douã pãrţi participante la elaborarea studiului. 03. preocupãrile pe linia reducerii costurilor şi creşterii calitãţii produselor.2008 Inovare şi transfer tehnologic . situaţia şi politica financiarã.

2008 Inovare şi transfer tehnologic .12.Etapa IV Analiza necesității sociale Dimensionarea tehnică a funcțiilor Dimensionarea economică a funcțiilor Etapa V Analiza produsului NU Aprobarea direcțiilor decercetare Analiza sistemică a funcțiilor Stabilirea direcțiilor de cercetare DA Etapa VI Proiectarea produsului 03.

raza de acţiune. stabilite prin mãsurãtori tehnice performanţele pe care trebuie sã le aibã 03.2008 Inovare şi transfer tehnologic .Dimensionarea tehnică a funcțiilor Obiectivul : determinarea nivelului tehnic al funcţiilor cu ajutorul unor unitãţi de mãsurã specifice Metoda: stabilirea criteriilor de apreciere a valorii de întrebuinţare a funcţiilor prin dimensiuni tehnice  exprimã cerinţele beneficiarilor prevãzute în caietul de sarcini  valoarea de întrebuinţare a unei funcţii poate fi apreciatã printr-un criteriu sau mai multe criterii de naturã diferitã  între criteriile cu o frecvenţã mare de folosire: durabilitate. consumul specific. fiabiliate. zgomotului produs Metodologia: exprimarea dimensiunile tehnice ale funcţiilor. prin mãsurãtori  dimensiunile tehnice se stabilesc conform limitelor fixate în urma studiului necesitãţii sociale reale  dimensiunile tehnice ale funcţiilor exprimã produsul.12. viteza de deplasare.

2008 Inovare şi transfer tehnologic .12. nivelul dimensiunilor tehnice trebuie sã aibã o anumitã flexibilitate pentru a putea fi exprimat între anumite limite acceptate şi de raportul de revenire utilitate/cost limita acceptatã este acel nivel al criteriului de apreciere de la care sau pânã la care. nevoia socialã este acoperitã limitele acceptate nu se fixează rigid pentru a nu bloca creativitatea şi a se putea pãtrunde pe alte segmente de piaţã unde se manifestã interes pentru creşterea performanţelor bunului Instrumentul: matricea dimensiunilor tehnice ale funcțiilor 03.

12. % u.2008 .P impuse Inovare şi transfer tehnologic Caracterizarea tehnică Randamentul Factorul de putere Gabaritul Dimensiuni de montaj F3 F4 Nivel de zgomot Vibrații Rezistența de izolație mm mm dB Hz. limite F2 F5 F6 F7 F8 F9 03.r.Studiu de caz Matricea dimensiunilor tehnice ale funcțiilor ale produsului: motor electric de uz general Codul funcţiei F1 Denumirea funcției Conversia eficientă a energiei electromagnetice în lucru mecanic Asigurarea condițiilor de conectare Asigurarea nepoluării mediului ambiant Asigurarea protecției electrice a sistemelor acționate Asigurarea caracteristicilor estetice Asigurarea efectelor sociale Asigurarea fiabilității Asigurarea mentenabilității Asigură protecția în raport cu mediul exterior Durata de viață Durata garanției Timpul de bună funcționare Media timpului de reparare Tip constructiv Ani Ore de fucționare Ore Ore I. mm MΩ u.m.

2003.12. H. Editura ASE Popa. 1976.W.Teoria și ingineria sistemelor. 2008. L. Editura Politehnica Timișoara  03. Ingineria Valorii. Ingineria Valorii. Managementul calităţii şi ingineria valorii. Editura Tehnică.L. I. Bucureşti Ioniţă. 2000.   Crum. I. Editura Economică Ioniţă.2008 Inovare şi transfer tehnologic .