You are on page 1of 12

Cererea și oferta

Cererea Cantitatea totală dintr-o anumită marfă dorită. care poate fi cumpărată de un individ. într-o perioadă determinată de timp. . la un anumit preț.

cantitatea cerută scade. Modificarea prețului este invers proporțională cu modificarea cantității cerute. Dacă P unui bun scade. .Legea cererii Dacă P unui bun este ridicat. cantitatea cerută crește.

Factorii ce determină cererea Venitul consumatorului Numărul de cumpăratori Prețul altor bunuri -bunuri complementare: mașina și benzina -bunuri substituibile: ceai si cafea -bunuri complet neînrudite Investiția statului -creșterea cheltuielilor publice -creșterea veniturilor bugetare .

Consumul în funcție de venit    Bunuri inferioare Bunuri normale Bunuri superioare Bun inferior .

Elasticitatea cererii/ ofertei în funcție de preț (venit) Formele elasticității K = 0 Ce/Of perfect inelastică K = 0-1 Ce/Of inelastică (rigidă) K = 1 Ce/Of cu elasticitate unitară K > 1 Ce/Of elastică K => ∞ Ce/Of perfect elastică .

Formula elasticității Kecp/v = ∆C/ Co : ∆P/ Po (V/Vo) .

Factorii de influență ai elasticității cererii  Timpul avut la dispoziție  Ponderea bunului respectiv în totalul venitului consumatorului .

la diferite niveluri ale prețului.Oferta Cantitatea dintr-un bun economic pe care producătorii sunt capabili și dispuși s-o producă (s-o aducă pe piață) la un moment dat sau intr-o anumită perioadă. . ceteris paribus.

atunci există un deficit de ofertă. atunci există exces de ofertă. Pe (prețul de exchilibru): Ce = Of .Legea ofertei   Dacă prețul unui bun este ridicat (în raport cu Pe*). Dacă prețul unui bun este scăzut(în raport cu Pe).

Factorii ce determină oferta      Costul de producție Numărul de firme Intervenția statului ( prin taxe. impozite. subveniții) Preferințele consumatorilor Condițiile naturale (seceta) .

Mulțumim !     Turiac Andreea Tudor Bianca Voicu Andreea Zorila Mirela .