You are on page 1of 18

MLL MCADELE DNEM LKLER

KPSS10.Com
retmen Aday Portal

MLL MCADELE DNEM LKLER Osmanl Devletinin tmne ynelik yaplabilecek igalin ilk belirtisi Mondros Atekes Atlamasnda (30 Ekim 1918) ortaya kmtr.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER Mondros Atekes Antlamasyla Osmanl Devleti fiilen ortadan kalkmtr.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER Yurdun igal edilmesine kar Osmanl Devletinin kaytsz kalmasna kar Trk Milletinin ilk tepkisi Mahall Kurtulu Cemiyetleri kurmak olmutur.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER tilaf Devletlerinin ilk olarak kontrol altna aldklar yer Marmara ve Boazlar blgesidir.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER zmir ve evresinin Yunanistana verilmesi ilk defa Paris Konferansnda kararlatrlmtr. (18 Ocak 1919)

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER lk kez lkeye kar saldrlara silhla kar koyma karar zmir Mdafaa-i Hukuk Kongresinde kabul edilmitir.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER Kuvay- Milliye hareketi ilk defa Yunan igaline kar kuruldu.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER Manda ve himaye fikri ilk defa Paris Konferansndan sonra tilaf Devletleri tarafndan ortaya atld.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER gallere kar kurulan ilk cemiyet, Trakya - Paaeli Cemiyetidir.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER gallere kar ilk tepki protesto ve mitingler dzenlenerek yapld.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER Mustafa Kemal Kurtulu Sava mcadelesini halka anlatmak iin lk Mitingi 25-30 Mays 1919da Havzada dzenlemitir.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER Batdaki cemiyetler ilk defa Balkesir Kongresinde birletirilmitir.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER lk defa mill mcadelenin hakll uluslar aras bir heyet tarafndan hazrlanan Amiral Bristol Raporuyla ortaya kmtr.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER gallere kar ilk direni Gney Cephesinde, Franszlara ve Ermenilere kar 19 Aralk 1918de Drtyolda oldu.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER lk kez lkeye kar saldrlara silhla kar koyma karar zmir Mdafaa-i Hukuk Kongresinde kabul edilmitir.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER gallere kar ikinci direni zmir igali sonras Bat Anadoluda olmutur.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com

MLL MCADELE DNEM LKLER Batda ilk cephe Ayvalkta almtr.

K P S S 1 0 . C O M

KPSS10.com