You are on page 1of 29

Pembentukan Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif

1

ELEMEN PENTING PENGURUSAN BILIK DARJAH

MERANCANG

MENGELOLA

GURU SEBAGAI PENGURUS BILIK DARJAH

MENGAWAL

MENGARAH

2

Merancang objektif pelajaran Merancang aktiviti penilaian Merancang bahan-bahan pelajaran Merancang kemudahan dan susunan fizikal bilik darjah Elemen pengurusan merancang Merancang aktiviti kumpulan Merancang pemeringkatan Isi pelajaran Merancang strategi dan kaedah pengajaran Merancang aktiviti pengajaran-pelajaran 3 .

Mengurus rutin bilik darjah Mengurus aktiviti penilaian Mengurus aktiviti murid Mengurus keadaan fizikal dan kemudahan Elemen pengurusan : mengelola Mengurus bahan-bahan pelajaran Mengurus aktiviti kumpulan Mengurus disiplin bilik darjah 4 .

Mengajar membimbing Elemen pengurusan : mengarah pemudahcaraan komunikasi 5 .

Mengawal Perkaitan bilik darjah dengan disiplin Kecekapan pengurusan bilik darjah Mengurangkan masalah disiplin Mewujudkan suasana dan keadaan bilik darjah yang kondusif 6 .

guru bersikap tegas dan adil dalam melaksanakan peraturan  Mengawal aktiviti kumpulan .galakkan interaksi pelbagai hala . ringkas dan mudah diikuti .kesan: i) Memupuk semangat kerjasama ii) toleransi iii) hormat-menghormati iv) hubungan mesra antara guru dan murid 7 . Mengawal peraturan-peraturan bilik darjah .jelas.

 Mengawal murid bermasalah peribadi . bersalah. kecewa/bosan .cara atasi:guru ubah corak kepimpinan serta rancang aktiviti pengajaran lebih berkesan 8 .punca: marah.perasaan negatif wujud akibat gaya kepimpinan guru bersifat autokratik/pengajaran kurang menarik .

Mengajar Elemen pengurusan : mengarah komunikasi pemudahcaraan 9 .

Faktor Fizikal  Merangkumi segala bentuk kemudahan dan peralatan di sekolah  Suasana fizikal sekolah yang kondusif penting meningkatkan keberkesanan P&P  Suasana fizikal bilik darjah yang kondusif ialah: i) penyusunan meja-kerusi mengikut kumpulan untuk memudahkan interaksi 2 hala ii) dihiasi dan diatur dengan kemas iii) saiz dan ruang yang luas iv) pengudaraan yang baik v) kebersihan dan keindahan bilik darjah 10 .

merujuk kepada perasaan murid-murid terhadap guru mereka .suasana bilik darjah yang kondusif 11 diwujudkan oleh guru yang .merujuk kepada hubungan dan corak interaksi di antara murid dengan murid khasnya di dalam bilik darjah  suasana emosi .Faktor Kemanusiaan  Terbahagi kepada 2 kategori:  suasana sosial .

kecekapan penggunaan ABM mengikut peruntukan masa serta aktiviti-aktiviti yang boleh meransangkan aktiviti pembelajaran 12 .Faktor Teknikal  Merujuk kepada teknik yang digunakan untuk merangsangkan semangat dan kesediaan belajar  Merangkumi aspek kemahiran guru.

Ciri-ciri Iklim Bilik Darjah Yang Kondusif  4 ciri utama  perhubungan yang saling hormatmenghormati antara guru dengan murid  Kesukarelaan murid menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pentadbiran sekolah  perasaan kekitaan yang timbul antara murid dan guru sebagai sebuah keluarga  penglibatan diri setiap murid dalam kegiatan keilmuan setiap masa termasuk usaha menggunakan bahasa yang betul dan sesuai 13 .

Guru Sebagai Pengurus Bilik Darjah  Tugas guru sebagai pengurus ialah:  mengurus rutin bilik darjah  mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mengikut jadual bertugas  mengurus murid-murid mematuhi segala peraturan bilik darjah  mengurus keadaan fizikal bilik darjah  mengurus aktiviti kumpulan mengikut rancangan 14 .

 3 bidang utama: Pengurusan Rutin Bilik Darjah  penyediaan pentaksiran dan penyimpanan rekod  rekod yang harus disediakan i) rekod pendaftaran murid ii) rekod prestasi iii) rekod profil iv) buku kemajuan murid v) kad himpunan 001 dan 002 vi) rekod kutipan yuran 15 .

berkaitan dengan penyusunan kerusi meja.tujuan: untuk mewujudkan suasana pembelajaran bilik darjah yang 16 selesa . alat-alat dan kebersihan bilik darjah . Penyediaan dan pelaksanaan rutin bilik darjah  2 jenis pengurusan bilik darjah yang utama: i) pengurusan keadaan fizikal .

 Pelaksanaan tugas-tugas lain  pengurusan persekitaran P & P  pengurusan rutin pergerakan murid Cth: menggerakkan murid menjawab soalan dan menguruskan tugasan harian dalam bilik darjah 17 .

objektif pelajaran.Jenis-jenis Interaksi Pengurusan Bilik Darjah  Model pengajaran Sim .interaksi antara guru. murid. isi kandungan dan alam sekitar  Jenis interaksi:  interaksi sehala antara guru dengan murid dalam aktiviti pemulihan  interaksi dua hala antara guru dengan seorang murid dalam aktiviti pengayaan  interaksi sehala antara ketua darjah dengan seorang murid semasa memberi arahan guru  interaksi dua hala antara seorang murid dengan seorang murid lain 18 .

DISIPLIN BILIK DARJAH 19 .

cara menetapkan peraturan atau hukuman.F. keadaan bilik darjah yang teratur. 20 . termasuk cara-cara mendapatkan ketenteraman dan peraturan serta hukuman. dari luar. kursus pengajian sistematik.  G.KONSEP  P. patuhi pada autoriti.V.Oliva(1956)  Kawalan diri.Sheriakov F Redl(1956)  Perihal ketenteraman dan peraturan di dalam sesuatu kumpulan.

 Kesanggupan amalkan tingkah laku baik dan tidak ganggu kepentingan lain.  Kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan tertib. 21  Kesanggupan berkhidmat kepada masyarakat.KONSEP  Jawatankuasa Kabinet (1979)  Kesanggupan individu menghormati dan mematuhi undang-undang.  Kesanggupan hormat-menghormati antara satu sama lain dan mempunyai semangat tolongmenolong.  Kesanggupan membaiki keadaan sedia ada menerusi usaha yang membina.  Kesanggupan menghormati hak individu lain. .

 Sekolah  Peraturan yang dikenakan ke atas pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku melalui hukuman atau ganjaran. fikiran tersusun.  Individu  Tingkah laku yang mulia. 22 .KONSEP  Masyarakat  Peraturan yang telah dipersetujui oleh ahlinya untuk mewujudkan tingkah laku demi menjamin kesempurnaan kehidupan. rasional serta yakin.

3. Disiplin arahan guru Disiplin arahan kerja Disiplin arahan kumpulan Disiplin arahan diri 23 . 4.JENIS-JENIS DISIPLIN 1. 2.

6. Bilangan murid yang ramai dalam bilik darjah. rakan sebaya dan alam sekitar. Pengaruh negatif dari keluarga. 8. 7. 2. 5. 4. Penggunaan pendekatan dan strategi mengajar yang kurang sesuai. 24 . 3. Aspirasi sekolah yang terlalu tinggi. Keadaan fizikal bilik darjah yang kurang selesa. Sahsiah guru yang kurang menyakinkan Kesihatan murid yang kurang baik.PUNCA-PUNCA MASALAH DISIPLIN 1. Perhubungan guru dengan murid yang kurang mesra.

hantar pada Guru Besar atau Pengetua. 25 .STRATEGI MENGAMALKAN PENDISIPLINAN YANG SESUAI TINDAKAN DISIPLIN DALAM BILIK DARJAH  Memberi amaran atau nasihat kepada murid yang melanggar disiplin sekolah.  Jika kes ringan. menghukum murid dengan menyuruhnya berdiri atau mengasingkannya dari rakan sebaya.  Jika kes berat.

wujudkan suasana tenang. Jika bersalah. hendaklah lapor kepada Guru Besar atau Pengetua. 5. Jika ulang kesalahan. Elak daripada nafsu marah. TATACARA MENYELESAIKAN MASALAH DISIPLIN 1. 4.SAMBUNGAN…. jangan terburu-buru. guru hendaklah beri nasihat supaya murid sedar akan kesalahan dan mengubah kelakuan. 6. Beri peluang murid buat penjelasan. rujuk kepada Guru Disiplin atau Guru BDK. 26 . Kaji masalah yang berlaku.. 2. Jika kes berat. 3.

 Jenis hukuman haruslah setimpal dengan kesalahan.  Tujuan: Mengubah tingkah laku murid dan mencegahnya.  Berasaskan “Peraturan-peraturan Disiplin Sekolah(1959) dan surat pekeliling. lebih berat hukuman.  Lebih serius dan kerap salah laku. 27 .HUKUMAN  Tindakan yang dikenakan terhadap murid yang melanggar peraturan.

Hormati murid-murid. 2.1. 5. CADANGAN KURANGKAN MASALAH DISIPLIN DALAM BILIK DARJAH Rancangan pengajaran sistematik dan menarik. 4. Adil dan tegas terhadap hukuman. bina hubungan baik. 28 . 6. Hargai dan puji murid-murid. Pelbagaikan aktiviti P&P. Strategi pemusatan murid. 3.

Menetapkan peraturan kelas yang 29 . 11. 8. Amalkan ciri-ciri kepimpinan demokratik. 13. Beri aktiviti pemulihan dan pengayaan.SAMBUNGAN… 7. 12. 9. 10. Mengajar mengikut kebolehan murid. Mengingati nama setiap murid. Keyakinan diri guru. Memupuk nilai murni dalam jiwa murid.