You are on page 1of 33

Inženjerska komora Srbije

Adresabilni sistemi za automatsku dojavu požara
PRIMENA EVROPSKIH REGULATIVA I SOFTVERSKIH ALATA U PROJEKTOVANJU
Organizator: Regionalni odbori podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike matičnih sekcija projektanata i izvodjača radova regionalnog centra Novi Sad Predavači: Jan Zajac dipl.ing.el Marko Ružin dipl. ing. tel

SPECTRA d.o.o., Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 88, 021 6741033, office@spectra.rs, www.spectra.rs

EVROPSKE DIREKTIVE
Oprema za detekciju i dojavu požara mora da bude sertifikovana u skladu s važećim evropskim direktivama za proizvode: A. EMC direktivom 2004/108/EC B. CPD 89/106/EEC C. LVD 2006/95/EC Oprema za treba da ima na sebi CE logotip, kao i da poseduje prateću dokumentaciju.

SPECTRA d.o.o., Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 88, 021 6741033, office@spectra.rs, www.spectra.rs

EVROPSKE DIREKTIVE
EMC 2004/108/EC Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti “Elektromagnetna kompatibilnost”, označava sposobnost opreme da radi na zadovoljavajuci način u svom elektromagnetnom okruženju, bez prouzrokovanja elektromagnetnih smetnji, koje se ne mogu tolerisati, drugoj opremi u tom okruženju.

Ciljevi direktive:
• Olakšavanje (generiše) elektronskih aparata slobodanog prometa električnih i

• Uspostavljanje odgovarajućeg (prihvatljivog) elektromagnetnog okruženje u Zajednici (Evropskom ekonomskom prostoru – 27 zemalja).
SPECTRA d.o.o., Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 88, 021 6741033, office@spectra.rs, www.spectra.rs

Direktiva obuhvata sve rizike koji nastaju kod upotrebe električne opreme. nego i mehaničke. SPECTRA d. hemijske i sve druge rizike. Novi Sad. 021 6741033.EVROPSKE DIREKTIVE LVD 2006/95/EC Direktiva za niskonaponske uređaje Niskonaponska direktiva navodi zahteve koji obuhvataju sve zdravstvene i bezbednosne rizike od elektricne opreme. uključujući ne samo one elektricne. www.rs . koja funkcioniše u okviru odredenih naponskih raspona..spectra. Direktiva. office@spectra. Bulevar Cara Lazara 88.rs.o. takode. kao i ergonomske aspekte. pokriva zdravstvene aspekte buke i vibracija. u meri u kojoj su ergonomski zahtevi neophodni za zaštitu od opasnosti u smislu ove direktive.o.

EVROPSKE DIREKTIVE LVD 2006/95/EC Direktiva za niskonaponske uređaje Niskonaponska direktiva nastoji da garantuje da električna oprema u okviru određenih naponskih ograničenja pruža visok nivo bezbednosti za građane Evrope i poseduje koristi za jedinstveno tržište u Zajednici. Bulevar Cara Lazara 88. za naizmeničnu struju i između 75 i 1500 V.spectra. za jednosmernu struju.o. Direktiva se takođe odnosi na električnu opremu konstruisanu za rad na naponu koji se kreće između 50 i 1000 V. www. SPECTRA d. 021 6741033.o.rs . office@spectra. zdravstveni aspekti emisija elektromagnetnih polja su takođe u domenu Niskonaponske direktive. Za većinu električne opreme.. Novi Sad.rs.

www. Novi Sad. koji se ugrađuju u nju.o.EVROPSKE DIREKTIVE CPD 89/106/EEC Direktiva o građevinskim proizvodima U Direktivi Evropske komisije 89/106 EEC:1988 o Proizvodima za građenje CPD . Bulevar Cara Lazara 88.(Construction Products Directive) se preciziraju zahtevi koje konstrukcija. 021 6741033. SPECTRA d.rs..spectra. office@spectra.o. materijali i gotovi proizvodi. moraju da ispune da bi bili podobni za upotrebu.rs .

rs. Novi Sad.. plastika) – dimnjaci – detektori požara. tankovi. office@spectra. čelik. prozori – uređaji za kontrolu i signalizaciju u saobraćaju – vodovod. aluminijum. alarmni sistemi i protivpožarni uređaji !!! – oprema objekata uređajima za evakuaciju + vrata. ) – bojleri. podloge i završni slojevi kod puteva itd. www.spectra. kamini – staklo i proizvodi na bazi stakla u objektima – ležišta i oslonci u konstrukcijama – geotehnički tekstil i zastori.EVROPSKE DIREKTIVE CPD 89/106/EEC Direktiva o građevinskim proizvodima Grupe proizvoda na koje se odnosi CPD su: – stubovi za osvetlenje (AB.o. 021 6741033. Bulevar Cara Lazara 88. SPECTRA d. kanalizacija i sanitarije (cevi..rs . PN beton. .. grejna tela.o.

Bulevar Cara Lazara 88. www. Direktiva daje esencijalne kriterijume ponašanja za građenje objekata (ERs) tj. ER6: Ušteda energije. zdravlje i zaštita sredine. 021 6741033. ER2: Bezbednost u slučaju požara. Osnovni cilj Direktive je da obezbedi određeni stepen sigurnosti objekata i građenja u svim zemljama EEA.o.spectra. ER4: Sigurnost za upotrebu.rs. ER5: Zaštita od buke.o. SPECTRA d.EVROPSKE DIREKTIVE CPD 89/106/EEC Direktiva o građevinskim proizvodima Direktiva se primarno bavi sigurnošću objekata i građenja.rs .. office@spectra. Novi Sad. osnovne zahteve u 6 kategorija: ER1: Mehanička nosivost i stabilnost. uključujući ograničavanje odavanja toplote u objektima. ER3: Higijena.

EVROPSKE DIREKTIVE CPD 89/106/EEC Direktiva o građevinskim proizvodima Posebnost CPD Direktiva za građevinske proizvode je jedinstvena direktiva „Novog pristupa" u nekoliko aspekata: – Osnovni zahtevi (ERs) se primenjuju na sveukupnu građevinsku konstrukciju.rs . Bulevar Cara Lazara 88. office@spectra.. www.spectra. ) – Osnovni zahtevi Direktive (ERs) se primenjuju samo kada se građevinskim radovima neki od proizvoda trajno uvode u objekat.o. pruge. – Osnovni zahtevi (ERs) se stoga ne primenjuju na pojedine ugrađene građevinske proizvode već na radove.rs. a ne na njene pojedine delove. 021 6741033. koji u ukupnoj aktivnosti dovode do finalnog građevinskog proizvoda .objekta (zgrade. SPECTRA d. puta. . Novi Sad..o..

www. uz odgovarajuće odobrenje ovlašćenog tela. office@spectra. – Posledično. – U izuzetnim slučajevima odsustva hEN ili ETA. – Neki aspekti osnovnih zahteva se mogu proceniti. prema posebnim procedurama. – Direktiva se primenjuje samo na proizvode za koje postoje harmonizovani standardi (hENs).o. putem proračuna prema EUROCODES. Novi Sad. 021 6741033. bez postojanja harmonizovanih standarda (hEN) ili Evropskog tehničkog odobrenja ETA (European Technical Approval) nije moguća.rs. Bulevar Cara Lazara 88. umesto testiranjem.EVROPSKE DIREKTIVE CPD 89/106/EEC Direktiva o građevinskim proizvodima Posebnost CPD nastavak Osnovni zahtevi Direktive (ERs) se primenjuju samo kada se građevinskim radovima neki od proizvoda trajno uvode u objekat.spectra. SPECTRA d. a time i postavljanje CE oznake.rs . direktna ocena usaglašenosti prema Direktivi.o. mogu se primenjivati nacionalni standardi..

kao i na osnovu iskustva.o. Bulevar Cara Lazara 88. dobre prakse. 021 6741033. kojim se utvrđuju.rs .rs. radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u datom kontekstu tj.spectra. office@spectra. smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate. SPECTRA d.o. postupke proizvodnje ili metode ispitivanja i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda sa zahtevima. utvrđen konsenzusom i odobren od priznatog tela.EVROPSKI STANDARD EN54 Šta je standard? Standard je dokument. Novi Sad. standard predstavlja dokument koji sadrži karakteristike i zahteve za proizvod (tehničke specifikacije). www. čime se istovremeno izlazi u susret potrebama korisnika proizvoda i usluga i doprinosi podizanju nivoa njihovog zadovoljstva. u svim oblastima. Standardi nastaju i razvijaju se kao rezultat dostignuća u nauci i tehnici.. za opštu i višekratnu upotrebu. Korišćenjem standarda u proizvodnji i pružanju usluga povećavaju se efikasnost i efektivnost procesa i podiže kvalitet usluga. pravila.

o.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-1:2009 Uvod U ovom standardu su dati termini i definicije osnovnih komponenata sistema za detekciju požara i požarnih alarmnih sistema. 021 6741033. SPECTRA d. www. Funkcija požarnih alarmnih sistema je da generisanje upozoravajućih zvučnih i svetlosnih signala osoblju u zgradama koji mogu da budu ugroženi od požara.o.spectra. Bulevar Cara Lazara 88.rs . Funkcija sistema za detekciju požara je da što ranije detektuju požar i daju signale koji nadalje omogućavaju preduzimanje odgovarajućih aktivnosti.rs. Novi Sad. office@spectra.. Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi mogu da čine jedan sistem.

EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-2:2008 Oprema za kontrolu i indikaciju Ovaj standard utvrđuje zahteve. Novi Sad. office@spectra.o.rs. Bulevar Cara Lazara 88.o. 021 6741033. metode ispitivanja i kriterijume za performanse opreme za kontrolu i indikaciju koja se koristi u sistemima za detekciju požara i požarnim alarmnim sistemima instaliranim u zgradama. SPECTRA d. www.spectra.rs ..

021 6741033. Ovaj standard se ne odnosi na a) uređaje za glasovno upozorenje – zvučnike b) nadgledane sirene.rs . office@spectra. tip B za spoljašnju montažu. unutar opreme za kontrolu i indikaciju SPECTRA d.spectra.o.Sirene Ovaj standard utvrđuje zahteve. tip A za unutrašnju. Ovaj standard razlikuje dve vrste požarnih alarmnih sirena prema mestu primene. Novi Sad. metode ispitivanja i kriterijume za performanse požarnih alarmnih sirena u instalacijama. Bulevar Cara Lazara 88.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-3:2011 Požarni alarmni uređaj .rs. Predviđeno je da se odnosi samo na uređaje čija snaga delovanja potiče od fizičkog električnog spoja sa spoljašnjim izvorom kao što je požarni alarmni sistem. www..o. napr. koji su namenjeni za zvučno upozoravanje ugroženih osoba u zgradama u slučaju pojave požara.

spectra.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-4:2009/A1:2011 Oprema za napajanje Ovaj standard utvrđuje zahteve. www. Bulevar Cara Lazara 88.rs . SPECTRA d.. 021 6741033.rs. Novi Sad. metode ispitivanja i kriterijume za performanse opreme za napajanje sistema za detekciju požara i požarnih alarmnih sistema instaliranim u zgradama. office@spectra.o.o.

rs . Bulevar Cara Lazara 88.o. Za druge vrste detektora toplote ili za detektore predviđene da se koriste u drugim sredinama.o. office@spectra. SPECTRA d. Novi Sad. 021 6741033.spectra.. metode ispitivanja i kriterijume za performanse tačkastih detektora toplote koji se koriste u sistemima za detekciju požara i požarnim alarmnim sistemima instaliranim u zgradama.Tačkasti detektori Ovaj standard utvrđuje zahteve. Ovim standardom nisu obuhvaćeni detektori toplote sa specifičnim karakteristikama koji su projektovani za specifične rizike. ovaj standard treba koristiti samo kao uputstvo. www.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-5:2011 Detektori toplote .rs.

Novi Sad.. 021 6741033. E.o.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-5:2011 Detektori toplote . office@spectra.spectra.Tačkasti detektori Standard definiše 8 klasa tačkastih detektora toplote: A1. G.rs.. A2. C. B. F. www.rs .o. Bulevar Cara Lazara 88. SPECTRA d. D.

EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-5:2011 Detektori toplote . office@spectra. 20.spectra. R – označava da je u pitanju termodiferencijalni javljač.rs .rs. Bulevar Cara Lazara 88. 021 6741033. 10. 20.S i R: S – označava je termomaksimalni javljač koji ne reaguje pri brzom porastu temperature kod minimalnog podešenog praga osetljivosti. www.o. 30 K/min. Novi Sad.Tačkasti detektori Proizvođač opreme može dodati dopunske oznake tačkastim detektorima toplote . Testira se porastom temperature u opsezima od 3..koji reaguje na brzi porast temperature iznad minimalnog praga reagovanja Testira se porastom temperature u opsezima od 10. 5.o. 30 K/min SPECTRA d.

o. ovaj standard treba koristiti samo kao uputstvo. office@spectra.rs . metode ispitivanja i kriterijume za performanse tačkastih dimnih detektora koji rade na principu rasipanja svetlosti. www.Tačkasti detektori koji rade na principu rasipanja svetlosti.rs.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-7:2008 Dimni detektori .. propuštanja svetolosti ili jonizacije Ovaj standard utvrđuje zahteve. koji se koriste u sistemima za detekciju požara i požarnim alarmnim sistemima instaliranim u zgradama. 021 6741033. Bulevar Cara Lazara 88.spectra.o. Za ostale vrste dimnih detektora ili dimne detektore koji rade na drugačijim principima. propuštanja svetlosti ili jonizacije. SPECTRA d. Novi Sad. Ovim standardom nisu obuhvaćeni dimni detektori sa specijalnim karakteristikama.

. office@spectra. Definišu se kategorije pogodnosti detektora za primenu kod određenih vrsta požara.spectra. 021 6741033.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-9:1994 Metode ispitivanja osetljivosti u uslovima požara (ekvivalentan sa EN 54-9:1982) Ovim standardom utvrđuju se metode ispitivanja osetljivosti detektora u uslovima stvarnog požara.o. Standardom se definišu pojedine vrste požara i način kako se oni ostvaruju u uslovima ispitivanja. Novi Sad. Bulevar Cara Lazara 88.rs . www.rs.o. SPECTRA d.

o.Tačkasti detektori Ovaj standard utvrđuje zahteve. Standard se primenjuje na tačkaste detektore instalirane u sistemima za detekciju požara u zgradama. SPECTRA d.. Novi Sad. www. Standard ne obuhvata detektore plamena koji rade na drugačijim principima od onih koji su opisani u ovom standardu. office@spectra. ali može da se koristi kao uputstvo prilikom ocenjivanja takvih detektora.rs.spectra.rs . 021 6741033. koji se pokreću pomoću zračenja koje emituje plamen. Bulevar Cara Lazara 88.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-10:2008 Detektori plamena . metode ispitivanja i kriterijume za performanse detektora plamena tačkastog tipa koji može da se ponovo podesi.o.

adrese ili lokacije.rs . javljače koji su opremljeni sa jednostavnim električnim komponentama (otpornici i diode) i javljače koji sadrže aktivne elektronske komponente i koje rade sa kontrolnim panelima za signalizaciju i identifikaciju.o. Standard uzima u obzir uslove otvorenog i zatvorenog prostora. Standard obuhvata javljače koji su jednostavne mehaničke sklopke.o. na primer.rs. Novi Sad.. office@spectra. koji su instalirani u zgadama i oko njih.spectra. Bulevar Cara Lazara 88. javljanje i delovanje ručnih javljača požara tipa A "direktno delovanje" i tipa B "posredno delovanje". SPECTRA d.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-11:2008 Ručni javljači požara Ovaj standard utvrđuje zahteve i metode ispitivanja ručnih javljača požara u sistemima za detekciju požara i požarni alarmni sistemi. www. 021 6741033.

o.Linijski detektori koji koriste optički svetlosni snop Ovaj standard utvrđuje zahteve.Linijske dimne detektore koji su projektovani da rade sa odvajanjem između suprotnih komponenti manjim od 1 m .Linijske dimne detektore.. i koji se koriste u instaliranim sistemima za detekciju požara u zgradama. Ovaj standard ne obuhvata: .Linijske dimne detektore kod kojih je dužina optičke putanje definisana ili podešena integralnom mehaničkom vezom . www. 021 6741033.spectra.rs .o.. metode ispitivanja i kriterijume za performanse linijskih dimnih detektora koji koriste slabljenje i/ili promene u slabljenju optičkog snopa. SPECTRA d. Novi Sad. Bulevar Cara Lazara 88. office@spectra.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-12:2008 Detektori dima .rs.

EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-13:2008 Ocenjivanje kompatibilnosti komponenata sistema Ovaj standard utvrđuje zahteve za kompatibilnost i ocenjivanje pogodnosti za priključivanje komponenata sistema koje su usaglašene sa EN 54 ili specifikacijom proizvođača.o. www.o. Standardom se ne utvrđuje način projektovanja.rs . SPECTRA d. office@spectra.. instaliranja i korišćenja u određenim primenama. Novi Sad.spectra. Ovaj standard sadrži zahteve koji se primenjuju samo ako je neophodno ocenjivanje kompatibilnosti komponenata sistema. 021 6741033.rs. Bulevar Cara Lazara 88. Ovaj standard takođe utvrđuje zahteve za povezivanje sistema za detekciju požara i požarnih alarmnih sistema u druge sisteme.

SPECTRA d..o. 021 6741033.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-13:2008 Ocenjivanje kompatibilnosti komponenata sistema Ovaj standard utvrđuje zahteve za kompatibilnost i ocenjivanje pogodnosti za priključivanje komponenata sistema koje su usaglašene sa EN 54 ili specifikacijom proizvođača. Novi Sad. Bulevar Cara Lazara 88.rs . Ovaj standard sadrži zahteve koji se primenjuju samo ako je neophodno ocenjivanje kompatibilnosti komponenata sistema.rs. office@spectra. Ovaj standard takođe utvrđuje zahteve za povezivanje sistema za detekciju požara i požarnih alarmnih sistema u druge sisteme. Standardom se ne utvrđuje način projektovanja.o. instaliranja i korišćenja u određenim primenama. www.spectra.

iniciraju rad ostale opreme za gašenje požara i ostvaruju ostale mere bezbednosti (gašenje mašina). korišćenje i održavanje Ova tehnička specifikacija daje uputstvo za primenu automatskih sistema za detekciju požara i požarnih alarmnih sistema u zgradama i oko zgrada. Novi Sad. Bulevar Cara Lazara 88. projektovanje. projektovanje. SPECTRA d. ugradnju.rs .rs. www. korišćenje i održavanje takvih sistema.o. tehnički prijem. tehnički prijem.spectra. office@spectra. Ova tehnička specifikacija obuhvata planiranje. 021 6741033. Ova tehnička specifikacija se odnosi na sisteme koji daju signal u slučaju požara.EVROPSKI STANDARD EN54 CEN/TS 54-14:2009 Smernice za planiranje. Ona obuhvata sisteme za zaštitu imovine i života ljudi.o. ugradnju..

EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-16:2009 Oprema za kontrolu i indikaciju požara glasovnim upozorenjem Ovaj standard utvrđuje zahteve. 021 6741033.spectra. Novi Sad. www. U standardu je takođe prikazano procenjivanje usaglašenosti opreme sa zahtevima ovog standarda.o. SPECTRA d.rs. metode ispitivanja i kriterijume za performanse opreme za kontrolu i indikaciju požara glasovnim upozorenjem. Bulevar Cara Lazara 88. koja se koristi u sistemima za detekciju požara i požarnim alarmnim sistemima instaliranim u zgradama. office@spectra..rs .o.

EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-17:2008 Izolatori kratkog spoja Ovaj standard utvrđuje zahteve. Novi Sad. SPECTRA d.rs. 021 6741033. metode ispitivanja i kriterijume za performanse izolatora za kratki spoj.o.rs . office@spectra. Bulevar Cara Lazara 88. Namena ovih izolatora je da ograniče posledice kratkog spoja između linija putanje prenosa alarma.spectra. koji se koriste u sistemima za detekciju požara i požarnih alarmnih sistema koji se instaliraju u zgradama (videti EN 54-1)..o. www.

spectra. Novi Sad. metode ispitivanja i kriterijume za performanse ulazno/izlaznih uređaja povezanih na putanju prenosa u sistemima za detekciju požara i požarnim alarmnim sistemima koji se koriste da prime i prenesu električne signale prema ili od putanje prenosa.o. SPECTRA d.rs. u tim slučajevima ovaj standard se može koristiti za ocenjivanje njegovog delovanja. www.o. office@spectra.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-18:2008 Ulazno-izlazni uređaji Ovaj standard utvrđuje zahteve. Bulevar Cara Lazara 88.. Ulazno/izlazni uređaj može da bude fizički odvojen uređaj ili se njegova funkcija može integrisati u okviru drugog uređaja. 021 6741033.rs .

spectra. Novi Sad. www.rs . office@spectra. SPECTRA d.o.o..EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-20:2008 Usisni (aspiracioni) dimni detektori Ovaj standard utvrđuje zahteve. Ovim standardom nisu obuhvaćeni usisni dimni detektori koji se primenjuju u svrhu zaštite od specifičnih rizika koji uključuju i zahteve za specijalne karakteristike detektora (dodatne osobine ili poboljšana funkcionalnost). Bulevar Cara Lazara 88.rs. metode ispitivanja i kriterijume za performanse usisnih dimnih detektora koji se koriste u sistemima za detekciju požara i požarnim alarmnim sistemima instaliranim u zgradama. 021 6741033.

rs. 021 6741033.o. Novi Sad. Pojedinačna oprema je projektovana tako da omogući sistemu da funkcioniše u skladu sa zahtevima ovog standarda. office@spectra.. instalirane u zgradama (videti EN 54-1). www. metode ispitivanja i kriterijume za performanse po kojima se može vršiti ocenjivanje efektivnosti i pouzdanosti opreme koja prenosi alarmni signal i/ili upozorenje o greški. Takođe je prikazan način ocenjivanja usaglašenosti opreme sa zahtevima ovog standarda. Bulevar Cara Lazara 88. SPECTRA d.spectra.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-21:2008 Usisni (aspiracioni) dimni detektori Ovaj standard utvrđuje zahteve.rs .o.

tip A za unutrašnju upotrebu i tip B za spoljašnju upotrebu. na primer korišćenje za ostale opasnosti. u slučaju da ovakve primene zahtevaju dodatna ispitivanja koja nisu navedena u ovom standardu. Bulevar Cara Lazara 88.o.rs . www.rs. Ovim standardom nisu obuhvaćeni zvučnici koji se koriste za specijalne namene.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-24:2009 Komponente sistema za glasovno upozorenje . SPECTRA d. metode ispitivanja i kriterijumi za performanse zvučnika za upozorenje osoblju u zgradama od požara posle detektovanja požara i pre aktiviranje požarnih alarmnih sistema. Ovim standardom se utvrđuje dve vrste zvučnika.. office@spectra.Zvučnici Ovim standardom se utvrđuju zahtevi. Novi Sad.spectra.o. 021 6741033.

odgovarajući deo EN 54 se primenjuje zajedno sa ovim standardom. metode ispitivanja i kriterijumi za performanse komponenata požarnih alarmnih sistema instaliranim u i oko zgrada. SPECTRA d. Bulevar Cara Lazara 88.o. www.spectra..rs . koje koriste radio veze. 021 6741033.rs.EVROPSKI STANDARD EN54 EN 54-25:2009 Komponente koje koriste radio-linkove Ovim standardom se utvrđuju zahtevi. Kada sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi koriste kablove ili radio veze. office@spectra. Standard takođe definiše zahteve radi procenjivanja usaglašenosti komponenata sa zahtevima ovog standarda. Novi Sad.o.