HUKUM MEMBACA DAN MENYENTUH AL-QURAN BAGI ORANG YANG BERHADAS SERTA HUKUM MENGAJAR DAN MENGAMBIL UPAH

MENGAJAR AL-QURAN
NURU NADZIRAH YA’COB CHE NOORZULAIKHA CHE MAT NASIR SITI KHAIRUNNISA KAMAL

HUKUM MEMBACA AL-QURAN BAGI ORANG YANG BERHADAS .

ORANG YANG BERHADAS KECIL: • Imam As-Thahawi mengatakan.w mengenai bolehnya berzikir kepada Allah tanpa wuduk dan juga membaca Al-Quran • Diriwayatkan daripada Sai’d bin Jabir.a. ia berkata: “ Ibn Abbas dan ibn umar pernah membaca AlQuran pada saat keduanya tidak dalam keadaan berwuduk” . Kami meriwayatkan hadis daripada Rasulullah s.

” .ORANG YANG BERHADAS BESAR • Jumhur Fuqaha’ berpandangan bahawa orang yang berjunub tidak diperbolehkan membaca AlQuran. • Imam Syafi’e berkata: “ Orang yang berjunub tidak boleh membaca AlQuran walaupun hanya sebahagian ayat sahaja kerana sesungguhnya bacaan tersebut mengurangi kehormatan yang wajib diberikan kepada Al-Quran.

• Imam Al-Kosani Al-Hanafi berkata: “ Orang yang berjunub tidak diperbolehkan untuk membaca satu ayat Al-Quran ataupun kurang daripada itu.” = Yang dimaksudkan dengan sedikit ayat Al-Quran iaitu seseorang yang memohon perlindungan dengan membaca Taawwuz/ ayat Kursi.” • Mazhab Maliki mengatakan: “ Orang junub diperbolehkan untuk membaca sedikit ayat Al-Quran. .

” .w yang bermaksud: “Orang yang junub dan haid tidak diperbolehkan untuk membaca sedikit pun ayat Al-Quran.a.” • Hadis Rasulullah s.• Mazhab Hanbali mengatakan: “ Seseorang tidak boleh mebaca Al-Quran kecuali setelah dia bersuci.

HUKUM MENYENTUH ALQURAN BAGI ORANG YANG BERHADAS .

 Jumhur Ulama’ mengatakan bahawa tidak boleh menyentuh Al-Quran semasa berhadas.” (surah Al-Waqi’ah: 78-79) . • Mereka berhujah dengan firman Allah yang bermaksud: “Pada kitab terpelihara (Luh Mahfuz) tidak menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan.

 Menurut mazhab Imam Hanafi: “Seseorang tidak diperbolehkan untuk menyentuh Kitab Tafsir Al-Quran kerana sesungguhnya menyentuk Kitab Tafsir adalah sama dengan menyentuh Al-Quran. ”  Menurut mazhab As-Syafi’e: “Orang yang berhadas tidak diharamkan untuk menyentuh buku tafsir jika jumlah tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya.” .

HUKUM MENGAJAR AL-QURAN .

Tidak dibolehkan bagi orang yang berjunub untuk mengajar Al-Quran." . Hal itu berdasarkan hadits yang berbunyi: ‫• قال رسول هللا : (الَ َيقرأ ُ الجنبُ والَ الحائضُ ش ْي ًئا من‬ ِ َ ْ َ ُُ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ) ‫القُرْ آن‬ ِ Rasulullah Salallahu’alaihi wassalam bersabda: 'Orang yang junub dan wanita yang haid tidak boleh membaca al-Qur`an.

Terdapat juga sebagian ulama membolehkan bagi yang haid untuk membaca al-Qur`an bila ia takut lupa terhadap hapalan yang akan di ujikan dan ia boleh membaca sebagian ayat sebagaimana boleh berzikir dan berdoa dengan ayat-ayat yang disebutkan dalam wirid. .

HUKUM MENGAMBIL UPAH MENGAJAR AL-QURAN .

Orang yang mengajar al-Quran terbahagi kepada tiga golongan. Huraiannya ialah seperti berikut : a) Golongan yang mengajar al-Quran sematamata kerana Allah tanpa mengambil sebarang balasan atau keuntungan. o Mereka diberi pahala di sisi Allah dan amalannya disifatkan sebagai amalan para Nabi ' a.s. .

dengan dalil sabda Rasulullah SAW:“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat”. kerana ia memerlukanya [kemaslahatan]. Sebahagian ulama mengatakan: tidak boleh. Sementara sebahagian ulama lain berkata: Boleh. . Mereka berkata: yang paling utama bagi seorang pengajar adalah tidak menentukan bayaran untuk menghafaz dan mengajar.b) Golongan yang mengajar al-Quran dengan mensyaratkan upahnya. dan jikapun ia menentukan bayaran itu maka aku harapkan agar tidak dilarang.

. Harus bagi mereka menerima hadiah. • dibolehkan oleh seluruh ulama kerana Nabi Saw adalah pengajar manusia. dan beliau menerima hadiah mereka. jika diberi hadiah mereka akan menerimanya.c) Golongan yang mengajar al-Quran tanpa mensyaratkan upahnya.

Imam Syafie. Imam Malik dan ' Ata ' al-Tabie mengatakan harus mengambil upah mengajar al-Quran jika mensyaratkan upahnya dengan upah yang sah. .Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus mengambil upah mengajar al-Quran secara mutlak.

net/v10/index. http://halaqah. http://bahteraemass. Ensiklopedia Hukum Wanita dan Keluarga.1.blogspot.0 3.com/2012/04/ hukum-mengambil-upah-mengajar-alquran. Abdul Karim Zaidan (1993).html 2.php?topic=794 9. Robbani Press: Jakarta .

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful