1.2.

Masyarakat Islam
Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep ummah; (b) Membincangkan perkembangan masyarakat Islam.

Sejarah Nabi Muhammad
• Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul akir zaman •Berasal dari keturunan Nabi Ismail a.s •Keturunan Nabi Ismail iaitu Qusai bin Qilab telah dilantik suku Jurhum sebagai pemerintah Makkah. Keturunan Qusai dikenali sebagai Arab Quraisy. Qusai Bin Qilah Abdul Manaf Bin Qusai Hashim Bin Abdul Manaf

Abdul Mutalib Bin Hashim

Abdullah Bin Abdul Mutalif Muhammad Bin Abdullah

* Nabi Muhammad lahir dalam kalangan suku yang ternama

•Tanda Besar Kelahiran Nabi

Muhammad
Sebelum Kelahiran • Raja Abrahah dari Yaman melancarkan serangan ke atas kota Makkah dengan tujuan Meruntuhkan Kaabah yang didirikan Nabi Ibrahim. •Peristiwa ini dikenali sebagai Tahun Gajah apabila serangan tentera bergajah tersebut dimusnahkan Allah

•Raja Yaman Raja Saif Zi Yazan memberitahu Abdul Mutalib akan lahir seorang anak lelaki di Makkah •Anak itu adalah pemimpin besar hingga hari kiamat •Kedatangan Nabi Muhammad juga telah dijelaskan dalam Kitab Injil dan Taurat •http://youtu.be/dqzoF_zMX_A

28 PERKARA BIODATA RASULULLAH SAW YANG PERLU ANDAMuttalib bin Hashim TAHU/b> 1• Nama: Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul
2• Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali sebagai tahun gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka'abah) 3• Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah 4• Nama bapa: 'Abdullah bin 'Abdul Muttalib bin Hashim 5• Nama ibu: Aminah binti Wahab bin 'Abdul Manaf 6• Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) 7• Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab) 8• Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diah (lebih dikenali Halimah As-Sa'diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah) 9.USIA 5 TAHUN• Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalamnya. 10.USIA 6 TAHUN• Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa' (sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah)

28 PERKARA BIODATA RASULULLAH SAW YANG 11• Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) PERLU ANDA TAHU/b

dan dibiayai oleh datuknya 'Abdul Muttalib. 12.USIA 8 TAHUN• Datuknya, 'Abdul Muttalib pula meninggal dunia. 13• Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib. 14.USIA 9 TAHUN (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun)• Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. 15• Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. 16.USIA 20 TAHUN • Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab 'Sirah' , jilid 1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja. 17• Menyaksikan ' perjanjian Al-Fudhul'; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah. 18.USIA 25 TAHUN• Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. 19• Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah..

Menurut sejarahnya, Hajarul Aswad diturunkan oleh Allah dari langit ke atas Jabal Qubais. Ia merupakan sebiji permata putih, lebih putih dari salji, tetapi lama - kelamaan menjadi hitam sebab disentuh oleh orang - orang musyrik.Kalau tidak kerana sentuhan tersebut nescaya cahayanya menerangi antara timur dan barat. Ini diterangkan dari hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang bermaksud: Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, Rasulullah s.a.w bersabda :" Hajarul Aswad diturunkan dari syurga dan berwarna lebih putih dari susu. Dosa-dosa manusia (anak Adam ) menyebabkannya menjadi hitam " . Riwayat Ahmad dan TurmiziHajarul Aswad adalah sepotong batu yang berasal dari syurga. Warna asalnya adalah lebih putih daripada susu. Dikatakan ia menjadi hitam kerana luruhnya dosa manusia yang mengucupnya. Pelbagai peristiwa sejarah dilalui oleh Hajarul Aswad. Hinggalah ke hari ini yang masih tinggal daripada Hajarul Aswad adalah sebanyak lapan kepingan sebesar biji tamar yang diikat pada lilin yang dicampur kasturi di dalam lingkungan perak. Sesiapa yang ingin mengucupnya hendaklah meletakkan mukanya ke atas kepingan itu. Mencium Hajarul Aswad adalah sunnah, tetapi menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri adalah terlarang. Oleh sebab itu, dalam hal mencium Hajarul Aswad ini kita tidak boleh terlalu memaksakan diri dalam keadaan yang penuh sesak terutama bagi kaum wanita. Selain membahayakan tubuh badan, ianya selalu mendatangkan perlengkaran atau melanggar aturan hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak halal.

keterangan di bawah ini: http://hajarulaswadrawiyah.blogspot.com/

Peristiwa banjir besar dan perletakan hajarul Aswad menunjukkan kebijaksanaan Nabi sebagai pengadil yang termulia dan adil.

28 PERKARA BIODATA RASULULLAH SAW YANG PERLU ANDA TAHU/b
20• Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. 21• Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. 22.USIA 35 TAHUN • Banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka'abah. 23• Pembinaan semula Ka'abah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah. 24• Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan 'Hajarul-Aswad' ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut. 25.USIA 40 TAHUN • Menerima wahyu di gua Hira' sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. 26.USIA 53 TAHUN • Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu Bakar Al-Siddiq. 27• Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M. 28.USIA 63 TAHUN • Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12Rabiulawal tahun 11H/ 8 Jun 632M.

Utusan Malaysia ARKIB : 07/02/2012

Gua Hira: Lokasi Nabi Muhammad mendapat wahyu
Berfikr tentang ; Alam dan kejadiannya Isi-isi alam, Hidup mati manusia, Hidup sesudah mati

Selama 6 bulan nabi berulang daru Rumah ke Gua Hira akhirnya pada Isnin 17 Ramadhan bersamaan 6 Ogos 610M ketika berusia 40 tahun Allah menurunkan malaikat Jibrail Menyampaikan wahyu pertama

Surah Al-Alaq, ayat 1-5

Ertinya: "‎1) Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ( (sekalian ‎ akhluk), (2)Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; m (3)Bacalah dan ‎ uhanmu Yang Maha Pemurah; T (4)Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan; ( ‎5)Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya". (QS. Al-Alaq: 1-5)‎

Peristiwa Israk & Mikraj
http://youtu.be/dIlHDkXj8Qg

Konsep Ummah

•Kamus Arab-Indonesia-rakyat atau umat •Kamus Dewan-para pemeluk atau penganut sesuatu agama •Mahyudin Hj.Yahya- dalam Tamadun Islammasyarakat atau manusia •Dalam Al-Quran-40 kali perkataan ummah disebut •Kesimpulan; segala makhluk Allah dan penumpuannya kepada manusia.

Pembentukan Ummah pada Zaman Nabi
As-Sabiqun al-Awwalun (Golongan terawal) •Umat sebagai pemeluk, pengamal dan pengikut agama Nabi Muhammad •Siti Khadijah Binti Khuwailid •Ali Bin Abu Talib •Zaid bin Harithah •Saidina Abu Bakar al-Siddiq •Saidina Uthman Bin Affan •Zubair al-Awwam •Abdul Rahman bin Auf •Saad bin Ahu Wagas •Talhah bin Ubaidillah •Abu Ubaidah al-Jarrah •Al-Arqam bin Abu Arqam Pembentukan Ummah di Madinah •620 Masihi •6 Orang dari Yathrib(Madinah) memeluk islam Agabah 1 •621 Masihi •12 orang •Isi Perjanjian •Tidak akan menyekutukan Allah •Tidak akan melakukan amalan jahiliah •Berjanji akan taat setia kepada rasul dan semua perkara yang benar •Berjanji akan membantu perjuangan nabi •Nabi menghantar Mus’ab bin Umar utk mengajar penduduk

Pembentukan Ummah pada Zaman Nabi
Pembentukan Ummah di Madinah
Agabah 2 •622 Masihi •73 orang •Isi Perjanjian: •Mengukuhkan taat setia terhadap Nabi Muhammad •Menjemput Nabi dan orang islam berhijrah ke Madinah •Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan melindungi keselamatan orang islam •Mereka bersedia untuk mempertahankan agama islam •Umat islam semakin berkembang di Yathrib •Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah •Nabi menukar Yathrib sebagai Madinah •Yahudi tidak patuhi perlembagaan Madinah •Yahudi terkeluar sebagai umat yang bernaung di bawah pemerintahan islam

UMAT ISLAM MADINAH
GOLONGAN MUHAJIRIN (DARI MAKKAH) GOLONGAN ANSAR (ASAL MADINAH)

Hijrah Nabi: http://www.youtube.com/embed/ MhdhA54WPgo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

VIDEO PENGHIJRAHAN NABI
• <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Mhdh A54WPgo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Penyatuan Ummah pada Zaman Nabi
Membantuk Negara Islam Madinah

Menyatukan umat islam Madinah (mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar) Kasih sayang dan kerjasama untuk kebaikan umat Ikatan keimanan dan akidah Menghapuskan golongan munafik •Golongan yang berpura-pura menganut dan memeluk islam •Pembohong dan pendusta •Sokongan kepada nabi kerana atas kepentingan peribadi •Memburuk-burukkan keluarga nabi

PENYATUAN UMMAH ZAMAN KHULAFAH AL-RASYIDIN
Khalifah Abu Bakar al Siddiq (632-634M) • Menghapuskan golongan yang enggan membayar zakat selepas Nabi wafat melalui Gerakan Al-Riddah Khalifah Umar alKhattab(634644M) • Kestabilan •Persaudaraan islam Khalifah Uthman Bin Affan (644656M) • Berlaku perpecahan umat islam •Berpunca daripada sikap mementingkan ahli keluarga •Wujud golongan yang menyokong & menentang
Khalifah Ali bin Abu Talib (656-661M) • Memecat pegawai yang dilantik K.Uthman •Tidak pusa hati Saidatina Aishah Binti Abu Bakar •Iri hati Abdullah bin Zubair •Tercetus Perang Jamal •Perang mewujudkan 3 kelompok: 1.Sokong Ali 2.Sokong Aishah 3.Sokong Uthman •Perang Siffin 1.Tentera Muawiyah membunuh Khalifah Ali pada 661 M 2.Berakhir pemerintahan Khulafah

info tentang pemerintahan khalifah klik:

Goncangnya Penyatuan ummah

Kesan kewafatan Ali
• Syiah (penyokong Khalifah Ali • Sunnah (penyokong Muawiyah bin Abu Sufyan) • Khawarij (golongan berkecualu

Pemerintahan Bani Umaiyah
• Digulingkan penyokong Ali dikenali sebagai Bani Abbasiyah

Penyatuan islam berlaku atas perpecahan berasaskan
• Satu akidah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful