Mohd Khairi bin Othman Sivaseharan A/L Gunaseharan Dhilemon Dominic Kajan

Pengaruh Kurikulum oleh negara luar • Kurikulum matematik luar negara telah banyak membawa pengaruh yang besar contohnya Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union 1957 memberi kesan kepada sejarah matematik. • Negara-negara barat seperti Great Britian dan USA berasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. • Berlaku perlumbaan antara Amerika Syarikat dan Soviet Union. .

Nufflied Mathematics Project (NMP) National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) Projek-projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia Scottish Mathematics Group (SMG) School Mathematics Study Group (SMSG) School Mathematics Project (SMP) .

1964. 1970. • Kaedah-kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah diperkenalkan.Nufflied Mathematics Project (NMP-1964) • Projek ini dijalankan terhadap sekolah-sekolah rendah di Britain. • Aplikasikan strategi berpusatkan murid dan kaedah inkuiri penemuan diutamakan dalam P&P. Kaedah ini berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. . • Projek ini telah memberikan impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui projek Khas yang telah dilancarkan.

Inequalities. dan Transformation. Number Bases. 1970 . Number Systems. Matrices. Modular Linear Mathematics.Scottish Mathematics Group (SMG) • Pasukan SMG terdiri daripada kumpulan ahli matematik Scotland yang menulis sembilan buku teks yang berjudul Modern for Schools. • Buku ini memperkenalkan tajuk baru seperti Sets. Programming • Bahan SMG menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Rendah Malaysia.

namun sukatan tidak sesuai untuk pelajar lemah dalam matematik kerana kandungan terlalu akademik dan abstrak. • Pendekatan yang lebih bersepadu dalam P&P. Projek bertujuan menyediakan sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britian.School Mathematics Project (SMP) • Projek dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton. • Bahan SMP menjadi rujukan utama buku teks Matematik Moden di Malaysia. . 1961. cth: teoti set diajar sekali dengan tajuk algebra dan geometri. • Digunakan secara meluaskan oleh sekolah menengah di Great Britain.

asas nombor dan trigonometri. nombor negatif.School Mathematics Study Group (SMSG) • Diterajui oleh Edward G. • Objektif meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. • Malaysia menggunakan projek ini membekalkan idea-idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia. . • Usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. • New Mathematics menitikberatkan penjelasan matematik dalam konsep abstrak seperti teori set dan asas nombor.Begle pada tahun 1958 di Soviet Union. geometri. teori set.

National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) • Bermula pada tahun 1920 • NCTM memberikan pelajar pendidikan matematik yang berkualiti tinggi. • NCTM bekerjasama dengan National Council for Accreditaion of Teacher Education (NCATE) untuk menilai program latihan guru. . • Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana bagi guru meningkatkan P&P matematik.

TERIMA KASIH ADA SOALAN?? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful