Perumpukan KOS OVERHED

Overhed meliputi semua kos yang tidak boleh dikelaskan dan dicajkan secara langsung kepada unit keluaran

Jenis-jenis overhed bagi sesuatu perniagaan mengikut bahagian • Overhed pengeluaran atau perkilangan • Overhed pentadbiran (gaji pejabat. kos pembungkusan) .gaji jurujual komisen) • Overhed agihan (angkutan jualan.yuran audit) • Overhed penjualan (kos iklan.

susut nilai.Kos overhed perkilangan terdiri drpd • Bahan tak langsung (penyapu.tukang sapu) • Belanja tak langsung (sewa. cukai tanah) .minyak pelincir) • Buruh tak langsung (penyelia. utiliti. cukai pintu. insurans.

Maklumat overhed perkilangan dapat diperoleh daripada pelbagai sumber : • Tuntutan bahan tak langsung • Lembaran analisis upah • Daftar loji dan mesin • Invois • Catatan meter .

Perumpukan Kos Overhed Pengeluaran • Peringkat 1 :Perumpukan kos overhed kepada pusat kos pengeluaran dan pusat kos perkhidmatan : Pengagihan semula kos bagi pusat kos perkhidmatan kepada pusat kos pengeluaran • Kaedah langsung • Kaedah Bertingkat/ Berjujukan • Kaedah Pengagihan Berulang/ Timbang balik (persamaan serentak) • Peringkat 2 .

• Semua jabatan perkhidmatan diumpukkan ke jabatan pengeluaran secara bersendirian dan serentak. . Q hubungan (Jab P tiada memberi perkhidmatan kepada Jab. • Antara jabatan perkhidmatan tiada JAB.Q bdan sebaliknya). B JAB.Kaedah Langsung • Setiap jabatan perkhidmatan hanya JAB. P memberi perkhidmatan kepada jabatan-jabatan pengeluaran. A JAB.

B Jab.P Jab.P memberi perkhidmatan kepada Jab.Kaedah Bertingkat/Berjujukan Jab.A Jab.Q tetapi tidak sebaliknya).Q • Antara Jabatan perkhidmatan mempunyai hubungan satu hala (Jab. • Jabatan P diumpukkan terdahulu dan diikuti dengan Jabatan Q. .

P Jab. .Q dan sebaliknya). A Jab.P memberi perkhidmatan kepada Jab.Q • Antara Jabatan perkhidmatan mempunyai hubungan banyak hala (Jab.B Jab .Kaedah Pengagihan Berulang/Timbang Balik Jab. • Jabatan P diumpukkan terdahulu dan diikuti dengan jabatan Q atau sebaliknya. • Pengiraan secara algerbra dapat mengatasi masalah perumpukan secara berulang yang rumit. Proses ini berulang sehingga kos overhed dalam semua jabatan perkhidmatan menghampiri kosong atau kosong.

Overhed yang mudah diumpukan secara terus kepada jabatan • Jika ia hanya disebabkan oleh suatu jabatan tertentu • Jika jumlah overhed yang tepat dapat diketahui • Contohnya gaji penyelia Jabatan Pengeluaran A boleh terus diumpukan ke jabatan Pengeluaran A.i. .

ii. • Perumpukan kos berdasarkan suatu anggaran faedah yang diterima dengan menggunakan asas-asas yang sesuai kepada dua atau lebih jabatan . Overhed yang sukar diumpukan. gaji penjaga stor yang bertanggungjawab kepada lebih drpd satu jabatan sukar diumpukan. • Sukar untuk menentukan jabatan mana yang menyebabkan sesuatu kos overhed tertimbul • Sukar diagihkan jika terdapat lebih daripada satu jabatan • Contohnya.

Cahaya .Kos Pengawasan .Susut nilai Mesin .Sewa Asas yang sesuai Keluasan lantai Kuasa Mesin Nilai bangunan Keluasan lantai .Insurans Bangunan .Air dan elektrik .Kuasa Elektrik .Penyelenggaraan Mesin .Jenis Kos Overhed .Caj Telefon Gaji/bilangan pekerja Jam kerja mesin Nilai/penggunaan mesin Keluasan lantai Jam buruh/ bilangan buruh .

Pengiraan perumpukan kos overhed bagi sesuatu jabatan Overhed Jabatan xxx = Jumlah overhed x Jumlah asas jabatanxxx per jumlah asas semua jabatan .

(Peringkat 2) Pengagihan semula kos bagi Pusat Kos Perkhidmatan • Kos jabatan perkhidmatan diumpuk semula kerana : – Jabatan-jabatan perkhidmatan memberi perkhidmatan kepada jabatan-jabatan pengeluaran – Penentuan kos seunit keluaran sukar atau tidak dilakukan di jabatan perkhidmatan. kerana ia tidak melibatkan secara langsung dalam pengeluaran. .

Terdapat 3 kaedah memperumpukan semula kos jabatan perkhidmatan Kaedah Langsung Kaedah Bertingkat/Berjujukan Kaedah Pengagihan Berulang/Timbang balik .

Kadar Penyerapan Overhed Kadar penyerapan overhed per asas = Overhed Jabatan Pengeluaran xx Asas Jabatan Pengeluaran xx  Asas : Unit keluaran / Kos bahan langsung / Kos buruh langsung / kos prima / Jam buruh langsung/ Jam mesin .

Kadar Penyerapan Overhed Pratentu (KPOP) KPOP per asas = Overhed belanjawan Jbt Pengeluaran xx Asas belanjawan Jabatan Pengeluaran xx * Asas : Unit keluaran / Kos bahan langsung / Kos buruh langsung / Kos prima / jam buruh langsung / Jam mesin .

KPOP kemudian diserap ke dalam setiap unit keluaran (overhed diserap) Overhed diserap per unit = KPOP per asas X unit asas sebenar per unit .

tetapi terlalu lewat utk menetapkan harga jualan atau terlalu lewat untuk perancangan dan kawalan. ii. Kos sebenar tidak diketahui sehingga akhir tempoh pengeluaran. iii. .Tujuan KPOP digunakan : i. Penggunaan KPOP ini membolehkan kos keluaran dikira baik sahaja pengeluaran diselesaikan. Untuk menunggu sehingga akhir tempoh tersebut dan kemudian menyerapkan overhed dengan menggunakan asas kos sebenar bukan sahaja menyusahkan. Sekiranya aktiviti adalah bermusim. penggunaan kos sebenar akan menghasilkan kos unit yang turun naik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful