You are on page 1of 7

Вправи на знаходження

пропущених чисел

2

9

6

10-3-5

16-10+3

18-10-2

15-5-8

3+3+3

12-10+4

18-10+1

4+6+7

3+7
9–3
5+4
8–5
9+1
7–4
6+3
9–6
8+2
8–6
7+2
4–3

17

13
16

18

12
11

19

15

20

10

14

ЗАДАЧА