Δημιουργία λογαριασμού στο

Google-Gmail
Πηγαίνουμε στη διεύθυνση https
://www.google.com/accounts/NewAccount?service=mail&continue
Για να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό στο Google που θα τον
χρησιμοποιήσουμε και για άλλες εφαρμογές εκτός του blogger. Λογικά
βλέπουμε αυτή την οθόνη και συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας (μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε και ψευδώνυμο).

Πλεύρης Γιώργος 2009

Δημιουργία λογαριασμού στο GoogleGmail

Συμπληρώνουμε με λατινικούς χαρακτήρες το επιθυμητό όνομα
πρόσβασης (επιτρέπονται κεφαλαία , αριθμοί, τελείες και παύλες.
Πατάμε το «ελέγξτε τη διαθεσιμότητα».
Μετά επιλέγουμε τον κωδικό πρόσβασης (κάτι που να το
Πλεύρης Γιώργος 2009
θυμόμαστε!!!)

Δημιουργία λογαριασμού στο GoogleGmail

Απαντάμε στην ερώτηση ασφαλείας. Αφήνουμε κενό το
δευτερεύον e-mail. Συμπληρώνουμε προσεκτικά τους
χαρακτήρες της εικόνας. Συμφωνούμε (;) με τους
όρους χρήσης και πατάμε το
Πλεύρης Γιώργος 2009

Δημιουργία λογαριασμού στο Google-

Gmail

Αν συμπληρώθηκαν όλα σωστά θα δείτε αυτή την οθόνη

Πατήστε το

για να δείτε το λογαριασμό σ
Πλεύρης Γιώργος 2009

Δημιουργία λογαριασμού στο Google-Gmail

Πλεύρης Γιώργος 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful