Cômenski

(1592-1670)
Nhóm 2-K39A4
Hoàng Trà My Đặng Thị Phương Mai Nguyễn Thị Phương Linh Vũ Thị Mẫu Nguyễn Thị Nhàn

Nội dung
1/. 2/. 3/. Tiểu sử và bối cảnh thời đại Vai trò của giáo dục và của người thầy Tư tưởng giáo dục 3.1. Tư tưởng giáo dục chủ đạo 3.2. Mục tiêu giáo dục 3.3. Nội dung giáo dục 3.4. Phương pháp giáo dục 4/ Đánh giá chung 5/. Vận dụng vào thời đại ngày nay

Tiểu sử

(1592-1670)

 

 

Tên Latinh: Comenius Nhà giáo dục, nhà dân chủ, nhà hoạt động xã hội xuất sắc TK XVII Sinh ra trong một gia đình thợ xay bột-thành viên của tổ chức “Cộng đồng huynh đệ Tiệp” Gia đình ông theo đạo tin lành. 16 tuổi: học trường La tinh, sau đó sang Đức học Đại học Hec-booc, sau đó chuyển sang trường Hayđenbec

  

22 tuổi: trở về nước làm nhà truyền giáo và hiệu trưởng của một trường La tinh Năm 1642, ông sang Anh, năm 1650, ông sang Hung để cải tổ các trường học Năm 1632 ông trở về Balan 18/11/1670: mất tại Amsterdam, Hà Lan Ông được mệnh danh là ông tổ của nền sư phạm cận đại

Bối cảnh thời đại
 

Xã hội phong kiến đang dần suy tàn Giai cấp tư sản mới hình thành và đang trên đà phát triển Bất bình đẳng diễn ra gay gắt giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

   

Thời kì phục hưng, tôn giáo giữ vai trò quan trọng Chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Tiệp Đạo Tin lành bị tiêu diệt Khoa học kĩ thuật bắt đầu phát triển Thế giới quan duy vật triết học ra đời và phát triển

Vai trò của giáo dục và của người thầy
1. Vai trò của giáo dục:  Làm cho người ta trở thành một con người đáng là người 2. Vai trò của người thầy:  Như một người thợ nặn, như một ngọn lửa  Phải có phẩm hạnh tốt để học sinh noi theo

Tư tưởng giáo dục chủ đạo
 

Tất cả mọi người đều được học về mọi điều Giáo dục phải được tổ chức và hoạt động sao cho thích ứng với thiên nhiên và góp phần xác lập mối quan hệ giữa người với người và giữa các dân tộc Ông chia ra 4 thời kì lứa tuổi tương ứng với 4 bậc học

Mục tiêu giáo dục
 

Đảm bảo học sinh lĩnh hội tri thức vững chắc Xây dựng con người cả về 2 mặt: tinh thần và xã hội - con người tinh thần: cuộc đời trường cửu sau này - con người xã hội: làm tốt mọi việc trong đời sống trần thế

Nội dung giáo dục
1. Nội dung dạy học  Dạy những gì có lợi ích tức thời - Theo ông: “người hiền minh không phải là người biết nhiều mà là người biết cái điều hữu ích” - Phải học khoa học tự nhiên và các sinh ngữ thay cho văn học và cổ ngữ

Dạy học phải có tính bách khoa, toàn diện - Các môn khoa học phản ánh từng mặt vận động của thế giới - Thế giới là một thể thống nhất - Học đầy đủ các môn khoa học đó sẽ tạo nên một hệ thống tri thức hoàn thiện

2. Nội dung giáo dục đạo đức  Nhấn mạnh những phẩm chất đạo đức: sự sáng suốt, sự khôn ngoan, tính ôn hòa, lòng dũng cảm…  Ông đặc biệt chú ý tới biểu hiện cụ thể của lòng dũng cảm và tính công bằng

Phương pháp giáo dục
1. Phương pháp dạy học  Trực quan (quan trọng nhất): sử dụng sách giáo khoa, tài liệu in ấn, quan sát trực tiếp, mô hình.  Khuyến khích học tập tự giác, học hiểu và ham học: “không nên bắt học thuộc lòng một chút nào cả ngoài điều được hiểu rõ bằng lí trí”

Hệ thống, tuần tự: đi từ sự kiện đến kết luận, cụ thể đến trừu tượng Khuyến khích học sinh truyền đạt những điều nắm được cho người khác: tăng khả năng biểu đạt Dạy học vừa sức: dạy ý cơ bản mà không quá chi tiết, phù hợp với lứa tuổi

2. Giáo dục đạo đức  Nêu gương tốt cho học sinh bắt chước

Vận dụng kỉ luật trong nhà trường

Đánh giá chung
1.Tiến bộ  Đối tượng của giáo dục là tất cả mọi người trong xã hội  Dạy học mang tính thực tế  Khuyến khich học sinh học tập tự giác  Giáo dục có tính hệ thống và trực quan 2. Hạn chế  Tư tưởng dạy học còn chịu ảnh hưởng của tôn giáo, mang tính nhị nguyên

Ứng dụng vào thời đại ngày nay
1. Đối với trường học  Sử dụng hệ thống sách giáo khoa trong nhà trường  Hệ thống trường lớp tương đối bài bản  Dạy học phù hợp với đối tượng được giáo dục 2. Đối với giáo viên và học sinh  Người thầy không chỉ có kiến thức toàn diện mà còn có phẩm chất đạo đức tốt  Học sinh ham học, tự giác và học có mục đích thực tế