MGA SIMULAIN SA PAGTUTURO NG PANGALAWANG WIKA

1. 5.dapat makilala ng mag-aaral ang anyo ng salita .Pilin ang mga kagamitan sa pagtuturo 2.ituro nang isa-isa ang mga bahagi ng wika.turuan ang mga mag-aaral na mag-isip sa bagong wika 4.ayusin nang sunud-sunod ang mga bahagi ng wikang ituturo 3.

walang wikang magkapareho. Ang wika ay isang sistema o kaparaanan. • 8. May katangiang pangkayarian. • 4. Ang wika ay pabigkas kaya huwag magsimula sa titik at sa pagbasa • 3. Ang wika ay nagbabago o may pagpapalit. • 5. ALLEN) • 1. • 2. Ang wika ay para sa pagkakaunawaan kaya kailangan ang pakikinig at pagsusuri ng nakikinig • 7. Ang wika ay binubuo ng kaugalian kaya kailangan ang pagsasanay • 6.WALONG PANGUNAHING SIMULAIN NG LINGGWISTIKA (HAROLD B.Ang wika ay kaugnay ng kalinangan ng lugar na pinanggalingan. . may kaanyuan at may pagkasunud-sunod. Ang wika ay binubuo ng mga piling sagisag.

Ilang paraan ng paglalahad ng aralin • • • • • • • • • • Paglalahad sa pamamagitan ng diyalogo Paglalahad sa pamamagitan ng liham Paglalahad sa pamamagitan ng balita Paglalahad sa pamamagitan ng isang talaarawan Paglalahad da pamamagitan ng kwento Paglalahad sa tuwirang pamaraan Paglalahad sa pamamagitan ng nakalarawang kwento Paglalahad sa pamamagitan ng iskrip Paglalahad sa pamamagitan ng tula at tugma Paglalahad sa pamamagitan ng anunsyo(advertisement) .

malikhain Otomatik (antas kindergarten) Kamalayang Istruktural (5 years old) Ekspansyon at Delimitasyon (4 years old) Unitary (2 years old) Pasimula (1 year old) Isang Modelo ng mga yugto sa pag-unlad ng wika .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful