You are on page 1of 13

Mga Makasaysayang Pook sa Ating Bansa

MAKASAYSAYANG POOKAng tawag sa isang lugar kung saan naganap ang isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan.

RIZAL SHRINE SA CALAMBAsapagkat dito lumaki si Dr. Jose Rizal.

Itinuturing na makasaysaynang Rizal Shrine sa Calamaba Laguna

RIZAL SHRINE SA DAPITAN- matatagpuan sa Zamboanga del Norte. Sa lugar na ito ipinatapon si Rizal ng pamahalang Espanyol
dahil sa isang kasalanang ibinintang sa kanya.

FORT SANTIAGO - Nasa Intramurros, Maynila. Dito ikinulong ng mga Espanyol si Rizal bago barilin sa Bagumbayan ( Luneta).

RIZAL PARK- Matatagpuan sa Luneta sa Maynila. Dito binaril ng mga sundalong Espanyol si Rizal noong ika30 ng Disyembre 1896.

AGUINALDO SHRINE-Sa kawit Cavite matatagpuan. Ito ang bahay ni Emilio Aguinaldo. Sa balkonahe ng bahay na ito inihayag ni Heneral Aguinaldo ang kalayaang Pilipinas noong ika- 12 ng Hunyo 1898.Kasabay nito ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa unang pagkakataun. Sa pagkakataon din ito unang pinatugtog ang Himig ng Lupang Hirang ang ating pambansang awit.

PUGAD-LAWIN-matatagpuan sa Lungsod ng Quezon. Dito naganap ang makasaysayan Sigaw

sa pugad lawin noong ika-23 Agosto 1896.

KRUS NI MAGELLAN- Sa Lungsod ng Cebu matatagpuan. Isang replikan nalamang ang makikitasa loob ng gusali. May walong dingding o hugis octagon.

PALASYO NG MALACANANG-matatagpuan sa Maynila. Ito ay opisyal na tirahaan ng Pangulo ng Pilipinas. Itnayo ito noong panahon ng pananakop ng mga Espanyo.

SIMBAHAN BARASOAIN- Malolos Bulacan matatagpuan, Sa Simbahang ito unang nagpulong ang mga hinirang na kinatawan sa Kongreso ng Malolos noong ika15 ng Setyembre 1898. Dito Binuo ang saligang batas ng Malolos sa pamumuno ni Felipi Calderon.

CORREGIDOR- Sa isang pookng look ng Maynila ang Corregidor,i to ay sakop Cavite . Naging tangulan ito ng mga Pilipino nang sakupin ng mga Hapones ang ating bansa .Ang mga sundalong Pilipino at Americano ay magkasamang lumaban sa mga sundalong Hapones.. Ipinamalas nila ang kanilang tapang at galing sa pakikipaglaban

DAMBANA NG KAGITINGAN- Samat Bataan. Isang malaking krus.Ito ay itinayo bilang parangal sa mga sundalong Pilipino at Amerikanona lumaban sa mga Hapones noong ikalawang Digmaan Pandaigdigan.

EDSA SHRINE- makikita sa Edsa Shrine sa panulukang Ortigas Avenueat Edsa. Nakaharap ang dambana sa Edsa.