PKE3102 PENDIDIKAN KESELAMATAN

TAJUK: PENGENALAN PENDIDIKAN KESELAMATAN
DISEDIAKAN OLEH: M O H D H I L M I B I N J A A PA R M U H A M M A D FA I Z B I N A B D A Z I Z 3 P I S M P PJ K IPGKSM

DEFINISI
• Pendidikan
 Mengajar dan membimbing ke arah perolehan pengetahuan. Kata akar “selamat”. Situasi yang bebas dari sebarang keadaan bahaya. Proses mendidik masyarakat untuk menghindari kemalangan dalam pelbagai situasi.

• Keselamatan
  

• Pendidikan Keselamatan

KEPERLUAN PROGRAM
• Menyedarkan ahli masyarakat tentang pentingnya keselamatan. • Memberi kefahaman tentang tanggungjawab bersama. • Menyediakan langkah-langkah dan persediaan tentang pencegahan kemalangan dan bahaya. • Menyediakan sifat kepekaan dalam apa jua situasi terutama dalam ketika berada dalam zon selesa.

KESELAMATAN DI SEKOLAH
• Matlamat – Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti setempat. • Rasional
– Kerap diabaikan. – Terdedah kepada bahaya. – Kurang kerjasama keluarga. – Keupayaan sekolah terbatas.

OBJEKTIF SEKOLAH SELAMAT
• Meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dalam menghadapi sebarang isu keselamatan,kecemasan, kemalangan dan malapetaka. • Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dan perlaksanaan aktiviti sekolah.

OBJEKTIF SEKOLAH SELAMAT
• Mewujudkan persekiataran sekolah yang sihat,selamat dan menyeronokkan. • Memastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga.

OBJEKTIF SEKOLAH SELAMAT
• Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. • Menyediakan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil. • Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat.

DEFINISI SEKOLAH SELAMAT
• Persekitaran sekolah yang selamat dimana warga sekolah merasa selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun luar.

ELEMEN PERANCANGAN SEKOLAH SELAMAT
• Kesedaran awam • Penghayatan nilai murni • Peraturan sekolah • Pengurusan Kecemasan • Kehadiran • Basmi Ponteng • Pencegahan Dadah Rokok dan Arak • Perkongsian bijak • Kawalan


• • • •

• •

keselamatan • Khidmat masyarakat • Pengangkutan • Kesedaran sosial dan budaya. • Kepimpinan Pelaja r • Penglibatan • keluarga Program khas Pencegahan jenayah

Aktiviti Kokurikulu m Latar belakang ahli Pembangunan staf Perkhidmatan kesihatan sekolah Perundangan Penilaian danPemantauan

PERANCANGAN SEKOLAH SELAMAT
• Peluang untuk sekolah dan komuniti membentuk dan mengkaji strategi untuk mengatasi isu keselamatan setempat. • Langkah Perancangan
– Menubuhkan jawatan kuasa. – Peranan
• Sekolah • Komuniti • Keluarga

HARAPAN SEKOLAH SELAMAT
• • • • • • • • Bebas dari sebarang gangguan sama adadlm tutur kata atau fizikal. Keselamatan harta benda terjamin Sikap positif semua pihak Kerjasama pelbagai pihak Tiada diskriminasi kaum, agama,sosioekonomi dan jantina. Layanan adil dan saksama Dihormati dan dihargai Bebas daripada sebarang kemalangan, kecederaan dan penyakit.

TANGGUNG JAWAB SEKOLAH SELAMAT
• Bebas dari sentimen perkauman dan diskriminasi jantina • Bersikap positif terhadap rang lain • Menghargai perbezaaan yang wujud. • Bersikap dan bertindak adil • Kerjasama dan saling membntu. • Mengamal kesopanan dan kesusilaan • Elak sebarang kekerasan,perkauman, perbuatansumbang. • Niat yang betul dan ikhlas • Tiada penderaan fizikal, mental dan emosi. • Melaporkan setiap kes.

POLISI SEKOLAH SELAMAT
• Prinsip
– – – – – – – Ambil serius setiap aduan Tindakan semerta bagi setiap aduan Ambil kira perasaan Layanan yang adil dan saksama Selesaikan kes dengan sempurna Maklumat tentang dasar dan tatacara seharusnya mudah dirujuk. Tatacara seharusnya boleh difahami oleh semua pihak yang terlibat.

POLISI SEKOLAH SELAMAT
• Tatacara Aduan
– Berbincang terus dengan pihak yang terlibat – Khidmat orang tengah yang sesuai. – Berjumpa dengan guru besar/pengetua atau wakilnya.

PENUTUP
• Perlu ditingkatkan Keadaan Sekolah Selamat jika jenayah, dadah dan keganasan mula menular. • Pastikan sekolah adalah tempat menimba ilmu tanpa gangguan fizikal, mental danemosi. • Mewujudkan perasaan selesa dan selamat di kalangan murid, ibu bapa dan komuniti.

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful