You are on page 1of 54

BEDEN DL

iletiim becerinizin anahtar, sessiz diliniz Zuhal / Acar Baltas

Gundem

Beden Dili, Jest ve Mimikler, Yuz Ifadeleri, Bas Hareketleri, Eller, Kollar ve Parmaklar, El Sikisma, Kol Kavusturma, Bacaklarin Kullanilisi ve Oturma Bicimleri, Masanin Onemi, Kisiler arasi mesafe, Yalan Isagretleri,

Beden dili, iten samimiyeti, varmak istenen noktay, kendine zgveni da vuruun gzle grnr eklidir. nsanlarn birbirleriyle yz yze kurduklar ilikilerde szsz mesajlarn etkisi %90dr Szsz mesajlar; jestler, mimikler, temas, beden durularndan oluur.

lk defa karlatmz birini 30 saniye iinde deerlendiririz; efendi biri, utanga gibi yorumlarda bulunuruz. Bu yzden ilk etkileim iletiim srecinin nemli belirleyicisidir.

LK GRTE AIK OLMAK!

Beden dilini kullanan ynetici her zaman daha baarl olur. rnein; toplant srasnda insanlar daha iyi zmler bylece empati kprs kurar. Beden diliyle duygu ve cokular daha etkin bir ekilde dile getirir. Biz konumasak bile bedenimiz konuur, bizim i dnyamz ele verir.

Kii yapt hareketlerle karsndakileri etkiler. rnein i mlakatna gittiimiz zaman kendimize gvenimizi ya da ekingenliimizi omuz duruumuzdan belli ederiz.

Omzumuz dkse ekingenliimizi ifade eder;

Omzumuz dikse kendimize duyduumuz gven;

Omuzlar geriye doru kollarn yana doru uzanmas kiinin tepki vermeye hazr olduunu gsterir.

letiimin salkl olabilmesi iin alcnn da buna hazr olmas gerekir. Yoksa anlatlmak istenen kar tarafa aktarlmaz. Kiiler iletiime hazr olduunda kelimeler yetersiz kaldnda tek bir jest hareketiyle kar tarafa dncelerimizi aktarabilmemiz ilerimizi kolaylatrr ve uyumu arttrr.

Kltrler aras etkileimde bile, en temel beden faaliyetleri ( korku, kzgnlk, mutluluk) benzerlik gsterir. Beden dili iletiim kurmakta evrensel bir anahtardr. Tabi ki kltrler aras farkllklar da gz ard edemeyiz. Amerika ve Avrupa lkelerinde insanlar iaret edilirken iaret parman rahata kullanabilir ama uzak dou lkelerinde insanlarn iaret edilerek gsterilmesi yanl anlalr.

Jest ve mimikler

Jestler, yani el kol hareketleri duygularn en gzel ktlardr. Mimikler ise yz kaslarnn anlatm biimidir.

Jest ve mimikler esas ve ikincil olarak ikiye ayrlyor;

Esas jest ve mimikler duylarmz somutlatrarak anlattmz hareketlerdir. Dinlediimizi anlamak iin bilinli olarak bamz ne arkaya sallarz.
kincil jest ve mimiklerse bir anda isteimiz dnda oluan doal hareketlerdir; esneme haprma gibi

Esas jestler
Anlatm jestleri; duygularmzn ifade edilmesine yarayan anlatm biimleridir. nsan yznn ask olmas zntl olduunu belirtir ve tm toplumlarda ayndr.

Yz ifadeleri
Beden dilimizin en belirgin anlamlar yzmzdedir. Temel duygular insanlarda ortak olan duygulardr. Bu yzden de evrenseldir.

Yz Ifadeleri
Yzmzdeki ifade, el ve beden hareketlerimiz, bedenimizin duruu ve gz temasmz, szsz iletiimde nemli yer tutar. Yz ve beden ifadeleri istemli ya da istemsiz yaplr. eitli kltrler arasnda yaplan aratrmalardan elde edilen sonulara gre 6 temel duygu ifadesini aktaran yz anlatmlarnn btn kltrlerde ortak olduunu gstermektedir.

Mutluluk

Korku

fke

Hayret

znt

Tiksinti

Ba Hareketleri
Bundan 20 yl nce ban yukar kaldrlmas hayr, aa indirilmesi evet anlamna gelmekteyken Alman ve Trk kltrlerinin yaknlamas nedeniyle sadece ban aa yukar sallanmas evet anlamn almtr.

ELLER KOLLAR VE PARMAKLAR


Eller insanlarn kendilerini ifade edecekleri zaman gsterdii duyarllk asndan en etkili organ olarak karsmza kmaktadr. Avu ilerinin aaya ve yukarya bakmas durumuna gre ellerini iki ekilde hareket ettirir.

rnein; avu ilerinin yukarya bakmas kiinin gizlisi sakls olmadn ve karsndaki insana gven sunduunu belirtirken aaya bakmas hassas olduu konularda da kapal olduunu belirtir ve gvensiz bir ifade olarak karsmza kar.

Yneticilerin liderlerin konumalar srasnda yaptklar eitli el hareketleri onlarn aktard konulardaki dncelerini konuya olan hkimiyetliklerini kararllklarn ya da baska bir gr hakkndaki reddedilerini gsterir. Birka rnek verecek olursak;

Havay hassas bir ekilde kavrama :

Anlatlan konuya hassasiyet kazandrr

Havay gl bir ekilde kavrama:

Anlatlan konudaki kararll gsterir

Havaya vurmak:
Savunulan fikirdeki kararll gsterir

ki elin makas gibi yana almas:


iddetli bir reddedii yanstr

Ustunluk belirten jestler :

Sklm yumruuyla iaret parman kt zerine uzatarak sekreterine gsteren bir ynetici yaplan bir hatay kabul etmeyeceini aka ortaya koyacaktr

Dinleme eylemi gsteren kiilerde jestler ortaya koymaktadr.

Etkin bir dinleyis bicimi (ellerinin kapal olarak ounlukla yanakta bulunmasi ve iaret parmann akak boyunca yukarya dnk olmasi)

Kaybolan ilgiyle ortaya cikan

dinleme (Elin yanaa


demeyip avucun basa destek

olma durumuna gelmesi)

nsanin kiiliini ortaya koyan yollardan bir tanesi de el skismadr.

El skma biimleri ile


Ustunluk

Esitlik Boyun Egme

El SIKISMA YONTEMLERI
1. Gvenli ve dengeli el skma Gvenli ve dengeli bir el skma, ellerin dik ve avu ilerinin birbirini btnyle kavramasyla gerekleir. Bu ekilde her iki insan varln ortaya koymaktadr. Bu nedenle i hayatnda itibar salayan el skma tekniidir.

El SIKISMA YONTEMLERI
2. Dosta el skma Drstlmz ve kendi duygularmzn scakl konusunda gven vermek istediimizde iki elimizle skarz. Bu ekilde samimiyet ve gven gibi zel duygularmz aktarabiliriz.

El SIKISMA YONTEMLERI
3.Bedensel Temas ile
El skrken, sol eliyle karsndaki kiinin kolunu veya omzunu tutmak o kiiye zel bir duyguyu aktarmaktadr.

El Sikismada Onemli Noktalar:


El skma ilemini kimin balataca. Ne zaman?

Ne kadar surmeli?
Gz temas

Kotu El Sikisma Bicimleri

Kt el skma, karsdaki kiiye sadece parmaklarnn ucunu vererek yaplr

KOL KAVUTURMA ENGEL


nsanlar kendilerini gvende hissetmek istedii zaman kol kovuturma hareketini sergilemektedir.

Kol kavrama

Salam bir duru

stnlk tavr gsteriliyor

Kendi kendiyle el ele tutumu

Ksmi kol engeli

BACAKLARIN KULLANILII VE OTURMA DZENLERI Bacak bacak stne atmak, kala ve bacak kaslarna alternatif bir hareket saglar.

Bu ekilde bacak stne atlmas tartmaya ve rekabete eilimi sergilemektedir. Ve bu ekilde oturan kiiler inat ve fikirlerini deitirme niyeti olmayan insanlardr.

Daha ok erkeklerde rastlanan bu biim; korku ve endie gibi olumsuz duygularn gizlemeye alldn gsterir

Ne anlam icermektedir?

OTURMA DZEN

Oturmak iin seilen yer ve kiiler arasndaki mesafe birok anlam iermektir.

Oturma Cesitleri:

Kar karya oturmak


90 Derecelik Acyla Oturmak

Yan Yana Oturmak

1. KARSI KARSIYA OTURMAK

Kar karya oturmak genellikle rekabeti ifade etmektedir. Gerek bir fikir erevesinde, gerekse bir i ilikisinde olsun, kar karya oturmak, tpk bir satran manda olduu gibi masadan bir galip ve malup kacan dndrr.

2.DOKSAN DERECELIK ACIYLA OTURMAK

birlii salamak amacyla kurulan bir ilikide bu oturma dzeni uygundur. Bu ekilde kiinin karssndaki elien biri deil, problemi birlikte zecek kii olarak alglanr.

3. YAN YANA OTURMAK

Yan yana oturmak birliktelik ve problemlere kars d dnya ortak cephe oluturma anlamna gelmektedir.

MASANIN NEM
YUVARLAK MASA

Yuvarlak masa etrafnda oturanlar arasnda eitlii ifade etmektedir.

MASANIN NEM
DIKDORTGEN MASA

nsanlar birbirilerine kar olan duygular itibariyle aralarna belirli bir mesafe koyarlar. Bu mesafeler drt blgede dzenlenir.

Mahrem alan
Aslnda hepimizin itlerle evrili dnyas vardr ve biz sadece istediimiz kiileri bu itlerden ieri alrz. Mahrem alan ite bu itlerden bir kiiyi yaknmza alabileceimiz en son noktadr.

Kiisel alan
ki arkadan konuurken koruduklar alandr. Kiisel alana mesai arkadalarmzn, sevdiimiz insanlarn ve stlerimizin girmesine izin veririz.

Sosyal alan
Partiler, toplantlar, spor msabakalar gibi sosyal etkinliklerde tanmadmz yada samimiyetimizin az olduu insanlarla bulunduumuz alandr.

Genel alan

Birbirini hi tanmayan insanlarn imkanlar dahilinde korumaya altklar alandr. rnein; kalabalk bir gruba hitap ettiimizde paylatmz mesafe

Bedensel temas ve bedenin yn


Bedensel temas insanlar aras ilikileri gelitirir. nsana rahatlk, huzur ve gven duygusu verir.Bedensel temas esi iletme asndan son derece nemlidir. Trkler olarak bedensel temas esini Bat toplumlarna gre daha fazla kullanrz.

Yn belirleyiciler
Otururken veya ayakta korunan mesafe insanlarn birbirlerine kar olan duygularnn bir iaretidir.rnein birbirine yakn oturan insanlar dayanma ve gven duygusu yaarlarken, daire biiminde oturanlar ise d dnyaya kapandklarn ifade ederler.

Ayak ularnn yn
Ayak ularnn ve gsn bakt yn kiinin gerekte nerede bulunmak istediini gsterir. rnein; bir iletmeciyle alannn yapt bir konumada eer ayak ular kapya dnkse bu durum taraflarn bu konumay daha fazla srdrmek istemediini gsterir.

Yalan, samimiyetsizlik, phe ve tereddt


Gerek duygularn gizlenmesi; insanlar
yalan sylediklerinde yz ifadelerini en iyi ekilde kontrol etmek isterler. Yalan syleyen insann el jestleri azalrken elini yz evresine gtrme ve dedirme says artar.profesyonel bir yalancysa hal ve hareketlerinde bir anormallik gzlenmez.

Yalan iaretleri

Elini burnuna gtrme

Gzn altn kama

Enseyi kama