MAKSUD IKS yang didefinisikan berdasarkan modal : Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 (Pindaan 1986) .industri kecil sebagai syarikat perkilangan yang mempunyai dana pemegang syer kurang daripada RM50 000 .5 juta .industri sederhana sebagai syarikat yang mempunyai dana pemegang syer antara RM50 000 hingga RM2.5 juta .industri besar sebagai syarikat yang mempunyai dana melebihi RM2.

MAKSUD KS yang didefinisikan mengikut bilangan pekerja : Industri kecil ialah badan perniagaan dan perusahaan yang mempunyai pekerja sepenuh masa kurang daripada 50 orang ) Industri sederhana ialah badan perniagaan @ perusahaan yang mempunyai pekerja antara 50 hingga 199 orang i) Industri bersaiz besar ialah firma yang mempunyai bilangan pekerja 200 orang ke atas .

5 juta .industri sederhana sebagai syarikat yang mempunyai dana pemegang syer antara RM50 000 hingga RM2.industri besar sebagai syarikat yang mempunyai dana melebihi RM2.MAKSUD IKS yang didefinisikan berdasarkan modal : Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 (Pindaan 1986) .5 juta .industri kecil sebagai syarikat perkilangan yang mempunyai dana pemegang syer kurang daripada RM50 000 .

MAKSUD IDEC erbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederha takrifkan IKS sebagai sebuah syarikat dengan ngan jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta @ mpunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang .

JENIS KELUARAN • Keluaran IKS tidak memerlukan tahap teknologi tinggi • Mengeluarkan barang untuk memenuhi keperluan harian pengguna.1. . ORGANISASI • Diasaskan oleh seorang individu atau sebuah keluarga • Pengkhususan atau pembahagian kerja tidak diamalkan sepenuhnya. • Organisasinya bercorak tidak formal. 2.

atau di merata tempat seperti di pinggir bandar. • Kekurangan modal IKS disebabkan oleh .Sebahagian besar modal disumbangkan oleh pengusaha sendiri atau sebagainya. .3.tradisional dan kurang canggih.keengganan bank dan institusi kewangan memberi pinjaman kerana pengusaha tidak mempunyai cagaran & kredibiliti kewangan. 4. MODAL • Aset modal IKS terdiri daripada alatan dan mesin yyang mudah. LOKASI • IKS pada lazimnya terletak di lot kawasan perindustrian yang harganya lebih murah. .

. CIRI UMUM PEKERJA • Pekerja IKS terdiri daripada ahli kelurga. • Pengeluaran firma IKS lebih berbentuk intensif buruh daripada intensif modal. atau jiran sekampung. TEKNOLOGI PENGELUARAN • Tahap teknologi pengeluaran firma IKS adalah rendah berbanding dengan firma bersaiz besar.5.saudara mara. • Gaji yang diterima oleh pekerja IKS adalah rendah • Kebanyakan pekerja IKS tidak mempunyai pendidikan tinggi 6.

1. Industri berasaskan sumber 2. Industri komponen elektrik dan elektronik 6. Industri pemprosesan makanan 7. Industri pembuatan lain . Industri berasakan plastik 4. Industri berasaskan logam 3. Industri komponen automotif 5.

daya cipta. Mewujudkan peluang pekerjaan 4.1. Peluang untuk menceburi bidang perusahaan 2. Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat . Peluang menggunakan kebolehan.dan kreativiti 3.

• • • • • • • Mengurangkan pengagguran Peningkatan tabungan dalam ekonomi negara Pengagihan pendapatan negara Latihan untuk pekerja dan pengusaha Penggemblengan modal dan kemahiran rakyat Memperkukuhkan struktur asas industri negara Mengurangkan import barang pengguna .

IKS dapat membantu industri berat dengan cara mengeluarkan komponen.1. . Pelaksanaan program industri berat berjaya mewujudkan jalinan antara IKS dengan industri berat yang menguntungkankedua-dua pihak.dan alat ganti yang menepati syarat keperluan industri tersebut 2. 3. IKS pula dibantu oleh industri berat kerana diberi kontrak untuk mengeluarkan komponen serta berpeluang menyerap teknologi tinggi daripadanya.bahan.

JALINAN IKS Pemasaran bersepadu Pengaturan kontrak khas subkontrak .

MASALAH PENGURUSAN 6. PRODUKTIVITI DAN TEKNOLOGI YANG RENDAH 3. KEKURANGAN MODAL DAN PEMBIAYAAN 2.1. MASALAH PEMASARAN 5. MASALAH LOKASI 7. KEKURANGAN BAHAN MENTAH 4. HUBUNG JALIN DENGAN INDUSTRI BERAT .

PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 3.1. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 4. PROGRAM BANTUAN KEWANGAN . PROGRAM RANTAIAN INDUSTRI (ILP) 2. PEMBANGUNAN PEMASARAN 6. PROGRAM PMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KEMAHIRAN 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful