AGRICULTURA ROMÂNIEI

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA 1918-2000

INDICATORII • • • • • • structura suprafetelor. productivitatea. tehnologii agrare. productia vegetală. . populatia ocupată în agricultură. locul agriculturii în economia României. productia animală.

2% . ha 3. ha 6.9 mil.5 mil.8% 32.9 mil.8% 48% 19.2% 0. ha 92% 7.RECENSĂMÂNTUL AGRICOL DIN ANUL 1930 Suprafaţa agricolă: 19.8 mil.4 mil. ha Suprafaţa arabilă: 12. ha Categoria Număr proprietăţii proprietăţi Suprafaţa deţinută de fiecare categorie Pondere în Ponderea în total număr suprafaţa proprietăţi agricolă totală 1-10 ha 10-50 ha peste 50 ha 3 milioane 235 mii 25 mii 9.

ÎN ANUL 1930 PONDEREA NUMĂRULUI EXPLOATAŢIILOR PONDEREA SUPRAFEŢEI EXPLOATAŢIILOR 10-50 ha 7.DISTRIBUIREA EXPLOATAŢIILOR PE CATEGORII DE MĂRIME.2% Peste 50 ha 0.2% Până la 10 ha 48.8% Peste 50 ha 32.8% .0% 10-50 ha 19.0% Până la 10 ha 92.

6 3.1 Gospodării mici ţărăneşti 16.Media suprafeţelor deţinute de fiecare categorie de proprietăţi 300 250 200 150 100 50 0 .hectare 254.6 Gospodării mijlocii Proprietăţi mari capitaliste .

ÎN PERIOADA 1918-1989 . DUPA DESTINATIE.STRUCTURA SUPRAFETEI ROMÂNIEI.mii hectare Suprafaţa agricolă Perioada Total Arabilă 1919-1924 1935-1939 1960 1980 1989 Fâneţe naturale şi păşuni Vii şi livezi Suprafaţa neagricolă Forestieră Alte suprafeţe 29505 29505 23800 23800 23800 11477 13706 9820 9834 9458 4972 4711 4201 4467 4705 458 600 525 663 596 6525 6367 6403 6337 6372 6073 4121 2851 2499 2669 .

8 10840 46. 1939 % mii loc.4 11534 57. ACTIVĂ ÎN AGRICULTURĂ. 1989 % .9 10945 47. ÎN PERIOADA 1918-1989 Anul u.8 16312 81.0 23152 100.9 % mii loc.3 9026 78.0 19934 100.POPULAŢIA PROBABILĂ DIN MEDIUL RURAL.m Total Populaţia activă totală (% din total populaţie) Mediu rural (% din total populaţie) Populaţia activă rurală (% din total populaţie activă) mii loc.3 3050 27.8 7102 78.0 9076 58. 1920 15541 100.3 12088 77.

5 4.8 18.5 7.PRODUCŢIA AGRICOLĂ CEREALIERĂ.5 6.9 Porumb 2.1 8. ÎN PERIOADA 1918-1989 .2 3.8 5.1 2.7 .milioane tone Anii 1911-1915 1919-1924 1935-1939 1960 1989 Cereale total 6.4 9.4 Grâu şi secară 3.8 3.5 5.5 11.

ÎN PERIOADA 1918-1989 Grâu şi secară kg/ha 1150 890 1040 1210 3350 Porumb kg/ha 1360 1100 1080 1550 2470 Cereale kg/locuitor 823 535 585 546 794 Anii 1911-1915 1919-1924 1935-1939 1960 1989 .PRODUCŢIA MEDIE LA HECTAR A PRINCIPALELOR CEREALE.

Este adevărată următoarea afirmaţie? În anul 1938 România era grânarul Europei. .

• Ponderea producţiei de cereale a României în importul european de cereale. • Ponderea exportului României în importul european de cereale.“Grânar” Indicatori posibili • Ponderea producţiei de cereale a României în producţia europeană. • Ponderea producţiei de cereale a României în consumul european de cereale. • Ponderea exportului României în exportul european de cereale. . • Ponderea exportului României în producţia europeană de cereale. • Ponderea exportului României în consumul european de cereale.

orz = 6.2% din consumul european de cereale .3%) • Producţia europeană de cereale = 125-130 mil.România .Grânarul Europei! în anul 1938 • Ponderea producţiei de grâu = 8.75% din producţia de grâu a Europei (porumb = 29%. tone • Importul european de cereale = 35-40 mil. tone • Media exportului românesc = 2 milioane tone • Ponderea exportului românesc reprezenta 7% din importul continentului 1. ovăz = 2.7%.

Investiţiile şi veniturile din agricultura românească comparativ cu agricultura altor ţări europene în perioada 1936-1937 .franci aur Venitul net/h Fonduri investite/ha • • • • România 501 Polonia 613 Austria 1 306 Danemarca 1 458 77 100 132 224 Pentru ca nivelul tehnic al agriculturii româneşti să ajungă la cel al Danemarcei ar fi fost necesare investiţii suplimentare de 13. respectiv echivalentul pe 20 de ani al bugetului de stat al României pe anul 1936.7 miliarde franci aur sau 458 miliarde lei hârtie. .

iar în 1933 preţul orzului scăzuse cu 75% şi al ovăzului cu 74%). • creşterea datoriilor acestora la bănci şi cămătari. în 1931. fiind agravată criza bancară (vezi conversiunea datoriilor agricole). . • s-a redus drastic capacitatea de cumpărare a ţărănimii cu influenţe negative asupra desfacerii produselor industriale. • întârzieri grave la plata impozitelor către stat având drept consecinţă reducerea încasărilor bugetare.Consecinţele crizei agrare mondiale asupra agriculturii româneşti • scăderi catastrofale ale preţurilor produselor agricole (comparativ cu anul 1928. preţul grâului scăzuse cu 70%. • dispariţia veniturilor gospodăriilor ţărăneşti. • încetarea înzestrării exploataţiilor cu inventar.

exploataţiile mai mari: pe lângă munca familiei foloseau şi muncitori angajaţi . .7% din suprafaţă. II. exploataţii lucrate exclusiv cu muncă salariată: 1. cea a gospodăriilor ţărăneşti întemeiate pe pământul propriu şi pe munca proprie cuprindea 44.2% din total. ofereau forţă de muncă celorlalte exploataţii.1% din suprafaţă. III. se întemeia preponderent pe economia naturală. 2/3 din consum fiind asigurat din produsele gospodăriei. 24.4% din suprafaţă.14. 18. I. gospodăriile cu mijloace de producţie insuficiente sau fără mijloace care furnizau forţa de muncă altor categorii de exploataţii: 40% din totalul gospodăriilor ţărăneşti.Cele patru zone ale exploataţiilor agricole în anul 1941 cea mai întinsă zonă.7% din totalul exploataţiilor şi 45.8% din suprafaţa lor. 11.1% din numărul total. IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful