You are on page 1of 25

GII THIU T NGUN POWER ONE

Thng s k thut h thng


in p u vo AC: 1 pha 220V (hoc 3 pha 220/380V khi nng cng sut h thng ln) H s cng sut u vo: 0.99 in p u ra: DC -48V (iu chnh c t 4657VDC) Di in p bin vo AC cho php: 176VAC 300VAC Tn s h thng ngun: 47 ~ 63Hz Dng in u ra tng max: 100 A hoc 150A ng vi 2 module, hoc 3 module (50A/1module) Hiu sut cao: 92.5%

M T C IM BN NGOI CC LOI T POWER-ONE


02 CB Battery

Power-One CBs cp cho ti: PPS16.48


BTS, Node B, Truyn dn Modules REC FMP16

Modules REC FMP32

02 CB Battery

Module iu khin v hin th

Power-One PPS25.48 Power-One PPS32.48


CBs cp cho ti: BTS, Node B, Truyn dn ..

Module iu khin v hin th

Modules REC FMP25

M T BN TRONG CC LOI T POWER-ONE


im u AC vo

Busbar dng ngun

im u -48V of Battery

im u -48V cp cho ti: BTS, Node B, Truyn dn

LVD

Khi phn phi

Internal card Bus Bar dng

PCC

External card

Bus Bar m

NGHA CC N CH TH TRN CC MODULE REC: FMP16.48, FMP25.48, FMP32.48.

Bnh thng Sng (on) Tt (off) Tt (off)

Khng bnh thng


Tt (off) Sng (on) Nhp nhy

Nguyn nhn khng bnh thng Khng c ngun AC vo REC REC qu dng/nhit cao/tc qu thp. Trao i thng tin gia REC v Board iu khin li. REC li hoc in p ra cao hoc REC shut down

Xanh Vng

Sng (on)

PHN IU KHIN V HIN TH

Phm ESC Phm di chuyn ln Phm di chuyn xung Phm Enter

Cng giao tip PC:RS232

Cng giao tip PC:thernet

n ch th Alarm

I. t cc mc ngng cnh bo bng tay:


n nt mi tn ln/xung

1. t cnh bo LVA:

Chn Adjust Limits


Chn Low Voltage Nu hi Password, nhp 1234 Low Voltage (48.2V) Thay i gi tr bng cc mi tn ln/ xung, xc nhn, quay li menu trc

2. t cnh bo HVA :
n nt mi tn ln/xung Chn Adjust Limits Chn High Voltage Nu hi Password, nhp 1234 High Voltage (57.4V) Thay i gi tr bng cc mi tn ln/ xung, xc nhn, quay li menu trc

3. t ngng ngt in p thp LVA Disconnect:


n nt mi tn ln/xung Chn Adjust Limits Chn Alarm Limits Chn Load/Battery Disconnect Nu hi Password, nhp 1234

Load/Battery Disconnect (43.2V) Thay i gi tr bng cc mi tn ln/ xung, xc nhn, quay li menu trc

10

4.t ngng ngt in p cao HVA Disconnect:


n nt mi tn ln/xung Chn Adjust Limits Chn Alarm Limits Chn OverVoltage Shutdown Nu hi Password, nhp 1234
11

OverVoltage Shutdown (58.5V) Thay i gi tr bng cc mi tn ln/ xung, xc nhn, quay li menu trc

II. Cch t gii hn dng np bng tay:


n nt mi tn ln/xung Chn Adjust Limits Chn Battery Current Limit Nu hi Password, nhp 1234 Battery Current Limit: ON Battery Current Limit: 45 A Thay i gi tr bng cc mi tn ln/ xung, xc nhn, quay li menu trc
12

1.t in p np m, np b cho accu:


n nt mi tn ln/xung

Chn Select Adjust U1U4

1.1.t in p np m cho accu:

Chn U1 Normal Voltage U1 Normal Votage (54.5V) Thay i gi tr bng cc mi tn ln/ xung, xc nhn, quay li menu trc

Nu hi Password, nhp 1234


13

1.2.t in p np b cho accu


n nt mi tn ln/xung Chn Select Adjust U1-U4

Chn U1 Boost Voltage


U1 Boost Votage (56V) Thay i gi tr bng cc mi tn ln/ xung, xc nhn, quay li menu trc
14

Nu hi Password, nhp 1234

III. S dng phn mm t cc thng s: A.S u ni dy truy nhp t PowerOne: S dng dy RS232 c 2 u ci (Female), u ni chn nh s sau:

15

B. Cch truy nhp t:


Ci t phn mm Power One Sau khi ci xong, chy file PowCom trn mn hnh Desktop. Nu hi Password: nhp 1234. Vo menu Communication\ Direct Communication: Trong ca s hin ra, click Connect kt ni vo t. t cc thng s: Vo menu Supervision\ Set Parameters

16

Sau khi t xong cc thng s, Click Update cp nht vo card iu k

Cch t s lng Rectifier:


Vo menu Supervision\ Inventory

Click Reconfigure, T s t nhn s lng v v tr cc REC trong t.

Mt s ci t khc:

Vo menu Utilities\ Modify Configuration

19

20

21

22

23

IV. S u cc cnh bo ngo

Tnh t pha trc ra pha sau t ln lt l cc chn J6, J7, J8, J9: J6: AC J7: REC J8: Low Voltage Alarm (LVA) J9: High Voltage Alarm (HVA)

V. Cch reset th cng xa cnh bo

Khi rt 01 Rec li ra t vn a cnh bo Rec v OMC, mun ht cnh bo ny phi thc hin Reset lai card iu khin t ngun bng cch vo mc Reset master sau chn Y ( nu hi Pass nh 1234). Khi cm b sung Rec vo th cng thao tc Reset lai card iu khin t ngun Trng hp b Treo th rt card iu khin t ngun ra sau cm li ( Trng hp c in AC).

25