You are on page 1of 8

PENCEMARAN BUNYI

DEFINISI
Pencemaran

bunyi ditakrifkan sebagai pelepasan bunyi pada suatu tahap yang tidak diinginkan sehingga boleh menganggu keselesaan hidup manusia dan hidupan lain.

Sumber pencemaran bunyi


Sistem pengangkutan- Bunyi kereta, kapal terbang, kereta api Perancangan bandar yang tidak tersusun Penggera kereta, mesin pengilangan, kerja pembinaan, perkakasan bermotor, sistem hiburan audio, pembesar suara dan suara yang bising.

Kesan kepada kesihatan manusia

Bunyi yang tidak diingini merosakkan kesihatan secara fisiologi. Pencemaran bunyi boleh menyebabkan seseorang itu rimas dan mempunyai gangguan seperti sikap yang agresif, hipertensi, kehilangan pendengaran, gangguan tidur dan kesan buruk yang lain.

Kesan kepada alam sekitar

Kepupusan spesies kematian spesies paus tertentu yang menyadai diri mereka selepas terdedah kepada sonar tentera yang kuat. Mengubah tabiat semula jadi hidupan Burung Robin Eropah Mendorong kepada evolusi yang besar melalui pemilihan trait Zebra finch

Pengurangan dan pengawalan bunyi

Strategi untuk mengurangkan bunyi jalan:


a) b) c) d) e) Penggunaan halangan bunyi Mengehadkan kelajuan kenderaan Menukar tekstur permukaan jalan Mengehadkan kenderaan berat Menggunakan kawalan trafik bagi melicinkan aliran trafik

Pengurangan bunyi kapal terbang

Bising kapal terbang boleh dikurangkan sehingga suatu tahap dengan:


a) Mereka semula enjin jet yang lebih senyap b) Membuat pertimbangan operasimenukar laluan penerbangan dan tempoh masa penggunaan landasan

Sekian dan terima kasih