MUTASI

Kesan mutasi akan diwarisi dari satu generasi ke generasi. Terdapat dua jenis mutasi: mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi menyebabkan perubahan sifat dalam anak.MUTASI  Mutasi ialah perubahan yang berlaku secara spontan kepada struktur gen atau kromosom suatu organisma. Mutasi berlaku dalam sel soma atau dalam gamet.     .

. Mutasi gen mengubah atau menghasilkan gen yang baru untuk menggantikan gen yang normal.  Gen yang telah mengalami mutasi disebut mutan.MUTASI GEN   Melibatkan perubahan dalam struktur satu gen.

•Disebabkan oleh kekurangan sejenis protein dalam darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. •Gen baru yang dihasilakan tidak dapat menghasilkan pigmen kulit. •Merupakan penyakit baka terangkai seks yang dikawal oleh gen resesif pada kromosom x. Anaemia sel sabit Buta warna Hemofilia . •Hemoglobin yang telah mengalami mutasi tidak cekap dalam mengangkut oksigen. •Kulit dan rambut albino berwarna putih dan matanya berwarna merah jambu. •Anemia sel sabit adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh perubahan pada gen yang menghasilkan hemoglobin. •Merupakan penyakit baka terangkai seks yang dikawal oleh gen resesif pada kromosom x. •Seseorang yang buta warna tidak dapat membezakan warna merah dan hijau.Penyakit baka Penerangan yang disebabkan oleh mutasi gen Albinisme •Disebabkan oleh perubahan dalam gen yang mengawal warna kulit.

• Gen baru yang dihasilakan tidak dapat menghasilkan pigmen kulit.P ENYAKIT BAKA YANG DISEBABKAN OLEH MUTASI GEN  • Albinisme Disebabkan oleh perubahan dalam gen yang mengawal warna kulit. Kulit dan rambut albino berwarna putih dan matanya berwarna merah jambu. • .

 • Anaemia sel sabit Anemia sel sabit adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh perubahan pada gen yang menghasilkan hemoglobin. • . Hemoglobin yang telah mengalami mutasi tidak cekap dalam mengangkut oksigen.

• Seseorang yang buta warna tidak dapat membezakan warna merah dan hijau. . • Buta warna Merupakan penyakit baka terangkai seks yang dikawal oleh gen resesif pada kromosom x.

 • Hemofilia Disebabkan oleh kekurangan sejenis protein dalam darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. • . Merupakan penyakit baka terangkai seks yang dikawal oleh gen resesif pada kromosom x.

albinisme Anaemia sel sabit Buta warna Hemofilia .

Kadangkala sebahagian daripada kromosom mungkin terpisah dan hilang. Bilangan kromosom boleh bertambah atau berkurang.MUTASI KROMOSOM  Melibatkan perubahan dalam bilangan kromosom atau urutan gen dalam suatu kromosom.     . Ini menyebabkan urutan pada kromosom berubah dan berbeza daripada yang normal. Mutasi kromosom boleh menyebabkan penyakit baka seperti sindrom down. sindrom Klinefelter dan sindrom turner. atau melekat pada kromosom yang lain.

S INDROM D OWN  Penyakit ini disebabkan kehadiran satu kromosom tambahan pada kromosom ke-21 dalam sel-sel soma.  Penyakit sindrom Down menunjukkan ciri-ciri:    Mata sepet Kerencatan akal Jari-jari pendek .

.

Mereka memiliki beberapa ciri perempuan dan tidak dapat menghasilkan sperma. Dengan itu mereka adalah mandul.S INDROM K LINEFELTER Seseorang yang mengidap penyakit ini mempuyai satu kromosom X tambahan iaitu XXY.  .  Biasanya lelaki mengidap penyakit baka ini.

 Mereka yang mengidap penyakit ini mempunyai ciri-ciri     Mandul Rendah Tidak mengalami kitar haid .S INDROM T URNER Seseorang mengidap penyakit ini akan kekurangan satu kromosom X.  Biasanya perempuan mengidap penyakit ini.

FAKTOR YANG M ENYEBABKAN M UTASI Semulajadi Bahan kimia Suhu Sinaran .

K EBAIKAN D AN K EBURUKAN M UTASI  Kebaikan   Menyebabkan variasi Dapat meghasilkan spesies yang lebih tahan terhadap penyakit. cuaca dan persekitaran. Keburukan menyebabkan penyakit yang tidak boleh diubati dapat membawa maut menyebabkan kecacatan fizikal dan mental .

4. perubahan yang berlaku secara spontan kepada struktur gen atau kromosom suatu organisma. -mutasi gen -mutasi kromosom 3. Berikan contoh bagi setiap jenis mutasi.buta warna. 2.L ATIHAN 1. Nyatakan dua penyebab terjadinya mutasi. sindrom klenifelter.sindrom turner.sindrom down.hemofilia Mutasi kromosom. . Mutasi gen-albino. 1. Nyatakan definisi mutasi.radiasi/sinaran -Bahan kimia . Namakan 2 jenis mutasi. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful