Teknik Penyelesaian Masalah

Bahari Idrus Jabatan Komputeran Industri FTSM

Masalah

Masalah merupakan perkara yang belum diselesaikan yang memerlukan penyelesaian atau keputusan dan selalunya memerlukan pertimbangan fikiran atau kemahiran untuk mendapatkan penyelesaian.(A.Z.Talib et al)

Z.Talib et al) . (A.Penyelesaian   Penyelesaian ialah proses menyelesaikan masalah melibatkan satu jujukan tindakan yang jelas tertakrif. Jujukan-jujukan ini adalah satu set tatacara tindakan yang perlu dilakukan mengikut susunan logik yg betul.

teknik & alat untuk menyelesaikan masalah yg akhirnya menghasilkan suatu penyelesaian yang jelas & tertakrif dengan baik. .Penyelesaian Masalah  Penyelesaian masalah ditakrifkan sebagai satu proses untuk menukar masalah kepada satu penyelesaian dengan menggunakan pengetahuan bergantung kepada keupayaan untuk memilih & menggunakan strategi.

perlu ada langkah-langkah penyelesaian bagi menyelesaikan masalah tersebut. Langkah-langkah tersebut dikenali sebagai Kitar/Kaedah Pembangunan Aturcara .Masalah Aturcara   Oleh itu sama juga utk masalah aturcara komputer.

Contoh Masalah Mudah     Menambah 2 nombor Mengeluarkan wang melalui mesin ATM Mendaftar kursus Bakar kek .

Contoh Masalah Pembinaan Sistem    Sistem Maklumat Pelajar Sistem Penempahan Tiket Kapalterbang Sistem Inventori .

Teknik Membangunkan Aturcara   Fasa Perancangan Fasa Pengekodan .

.Fasa Perancangan   Fasa perancangan ialah fasa yang juru aturcara akan menggariskan semua langkah-langkah penyelesaian mengikut kefahamannya terhadap sesuatu masalah. Terdapat 2 cara iaitu algoritma dan carta alir.

Algoritma   Algoritma ialah suatu tatacara langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam masa yang terhingga. Langkah terhingga maksudnya ialah mempunyai kesudahan atau akan berakhir. .

mengulang tindakan dan memilih pernyataan atau operasi. Rajah diwakilkan dengan menggunakan simbolsimbol tertentu untuk menunjukkan keadaan komputer seperti membaca. .Carta Alir   Merupakan perwakilan dalam bentuk rajah yang menunjukkan aliran data dan langkah demi langkah penyelesaian masalah tersebut. mencetak.

Carta Alir  Perwakilan algoritma secara bergrafik. Mula/Tamat Proses Input/Output Syarat Sambungan di m/s lain Sambungan di m/s sama Aliran Kawalan .

Contoh Algoritma Tambah 2 Nombor 1. .1 Jumlahkan kedua-dua nombor 3. 2. Input 2 nombor. Lakukan Pengiraan 2. Paparkan hasil pengiraan iaitu jumlah.

Contoh Carta Alir Mula Input 2 Nombor Jumlah =No1 + No2 Cetak Jumlah Tamat .

Contoh Algoritma Pilihan Input nombor 2. . Tamat 1. Sebaliknya 3.1 Cetak “Nombor Genap” 3.1 Cetak “Nombor Ganjil” 4. Jika (nombor % 2 == 0) 2.

Carta Alir Pilihan Mula Input nombor Y Nombor % 2 == 0? T Tamat “Nombor Ganjil” “Nombor Genap” .

Umpukkan I = 0 3.1. Tamat 1.1 cetak I 3.2 I = I + 1 3.Contoh Algoritma Ulangan Mula 2.1 mula_selagi 3.2 tamat_selagi 4. . Selagi I < 5 3.1.

Contoh Carta Alir Ulangan Mula I=0 T I < 5? Y Cetak I I=I+1 Tamat .

Pembangunan Aturcara Menggunakan VB6  Pembangunan a/c dengan VB6 agak berbeza dengan a/c lain kerana VB juga dikenali sebagai pengaturcaraan Visual atau pengaturcaraan berasaskan acara/event .

Pembangunan Aturcara VB Kenal pasti masalah Sedia Antara muka Kenal pasti Objek-Objek Setkan Properties setiap objek Pilih acara/event Tulis Aturcara Uji Aturcara .

Kenal pasti masalah/Analisis  Tujuannya adalah untuk kenal pasti masalah iaitu:    Kenal pasti data atau input Tentukan output yg diperlukan Tentukan b/mana untuk proses input menghasilkan output. Proses Output Input .

. Di mana perlu diletakkan butang kawalan. Berapa besar saiz tetingkap yg perlu dibina. baca fail atau ??? Bagaimana utk paparkan output.Pemilihan Antara Muka/GUI  Antara isu yang perlu difikirkan:      Rekabentuk skrin/tetingkap Bagaimana utk masukkan data iaitu sama ada dlm btk teks.

Aturcara Berasaskan Acara/Peristiwa .

.Contoh-Contoh Acara FormLoad Change Click DblClick DragDrop DragOver GotFocus LostFocus KeyDown KeyPress KeyUp MouseDown dan lagi dan lagi dan lagi ….

Bahasa pengaturcara yg digunakan adalah Visual Basic 6.0 .Pengkodan   Menterjemah algoritma kepada bentuk bahasa pengaturcaraan.

. Bina satu a/c VB untuk tambah 2 nombor.Contoh Pembinaan A/C VB 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful