 The main causes of poverty in the Philippines

accdg to ADB 1. Weak macroeconomic management 2. High unemployment 3. High population growth 4. Weak agricultural production 5. High corruption and weak governance 6. Insurgency and violence particularly in Mindanao 7. Physical disability

.

limitadong pinagkukunang-yaman b. Di. pisikal na kalagayan. kalagayang pangkaisipan.walang hanggang pangangailangan ng pangangailangan at kagustuhan ng tao .kasapatan ng pinagkukunang-yaman  Umiiral ito dahil sa 2 bagay: a.

landslide dulot ng malakas na ulan at hangin . erosion.flashflood.1.tuluyan nang maglalaho ( extinct) MGA NATURAL NA KALAMIDAD: .maraming malapit nang kumaunti ( dearth) .nawawala ang ecological balance kapag may polusyon .paubos na ( endangered) . YAMANG LIKAS .

 Eutrophication – pagkaunti ng oxygen sa tubig dahil sa dami ng dumi  Algal bloom – epekto ng sobrang phosphoros sa tubig  Red tide.sanhi ng mabilis na pagdami ng “ dinoflagellates” .

expected deaths from respiratory arrest could be up by 330. bronchitis. TB. Also. atbp  The study showed that with 57ug/m3 in the atmosphere. there could be 390 more respiratory deaths directly caused by air pollution . and from cardiovascular arrest by 200. Maruming usok dulot ng mga pollutants  Nagiging sanhi ng maraming respiratory diseases tulad ng asthma.

 Quezon City air was deemed most polluted.5 or fine grain particulates. the least polluted .  Antipolo. with 96. and Quezon City.9% of PM10 and 78. Valenzuela. Cities considered high risk or extremely polluted were Caloocan.3% of PM2.

“ underpopulated”  Kakapusan sa kalusugan at kasanayan  Sa Pilipinas. “ longevity” – pangunahing indikasyon ng kakapusan ng yamang tao ay ang haba ng kanyang buhay  mayayamang bansa.ang mga OFW ‘s ang nangungunang export commodity  ‘ BRAIN DRAIN”- .

 Dala ng hindi maingat na paggamit sa kapital  Kulang sa maintenance o pangangalaga .

IMPORMASYON.panahon na ginugol sa pagsasagawa at pagpapatibay ng desisyon ng tao . ESPASYO – bawat detalye ng lugar o lokasyon na nakakaapekto sa pagdedesisyon ng tao  2. 1.mga kaalaman na mahalaga upang makalikha ang tao ng matalinong desisyon  3. ORAS.

di likas.ito ay resulta ng pagpaplano ng tao sa produksyon at pagkonsumo . KAKAPUSAN.likas na katangian ng pinagkukunang-yaman  KAKULANGAN. Ito ay nauugnay sa hindi magkatugma na plano ng produksyon at ng pagkonsumo  .

mga patakaran at programa ng pamahalaan) 2. Maaksyang paggamit ng pinagkukunang- yaman ( di malinaw na layunin ng paggamit. Non-renewability ng ilang pinagkukunangyaman 3. panlipiunan at kultural na salik.1. Kawalang-hanggan ng pangangailangan at kagustuhan ng tao .

 British political economist  Magpapatuloy ang mabilis na paglaki ng populasyon kung hindi ito makokontrol  Dahil dito mapag-iiwanan ang produksyon ng pagkain ngunit dahil sa teknolohiya ang suliraning ito ay hindi na kasinlala ng inaasahan .

 Kapag nahihirapan ang kalikasan at tao na paramihin at pag-ibayuhin ang kapakinabangan ng mga pingkukunangyaman  Dahil non-renewable ang pinagkukunang- yaman .

 Kapag hindi makaagapay ang pinagkukunang- yaman sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao .

 Halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay  TRADE OFF .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful