You are on page 1of 39

BUDAYA & PEMBELAJARAN

(EDU 3106)

MUHAMMAD IQBAL BIN ZAHANUDDIN 910117065311 MUHAMMAD SYAZRIN BIN ZAINI 9101010191

RASIONAL
PELAKSANAAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN

(RIMUP)

APA ITU

RIMUP

?

Satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat, para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan, peralatan, penggemblengan tenaga dan kepakaran

MELIBATKAN MASYARAKAT DAN WARGA SEKOLAH
DUA AGENSI UTAMA MENJAYAKAN RIMUP

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN, KEMENTERIAN PENERANGAN DAN BEBERAPA KEMENTERIAN LAIN SERTA WAKIL-WAKIL RAKYAT

BADAN-BADAN BUKAN KERAJAAN

Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid

1986
PADA PERINGKAT AWALNYA, PELAKSANAAN RIMUP ADALAH DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH SAHAJA & DI BEBERAPA BUAH NEGERI

SETIAP SEKOLAH RENDAH HANYA DIBERI GARIS PANDUAN TANPA PENJELASAN LANJUT TENTANG TATACARA PELAKSANAANNYA

2004
KPM TELAH MEMANTAPKAN SEMULA RIMUP BUKU PANDUAN YANG DIGUNAKAN SEJAK TAHUN 1986 TELAH DIMURNIKAN SEMULA

BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TELAH MENGINSTITUSIKAN PELAKSANAAN RIMUP DALAM TERAS UTAMA PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 – 2010

IAITU

MEMBINA
NEGARA BANGSA

MEMPERKASAKAN BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI ASAS PERPADUAN

MEMANTAPKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL

PEMUPUKAN KECINTAAN TERHADAP SENI, WARISAN DAN BUDAYA BANGSA SERTA TERHADAP ISLAM

LAMA

BARU

MELIBATKAN SEMUA SEKOLAH SECARA DILAKSANAKAN SECARA BERKELOMPOK BERKELOMPOK DI SEKOLAH DAN PERINGKAT SEKOLAH RENDAH SAHAJA DI SEMUA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH TIDAK MELIBATKAN SEMUA MELIBATKAN SEMUA NEGERI NEGERI PELAKSANAAN AKTIVITI DI PERINGKAT KOKURIKULUM MERENTAS SEMUA KOKURIKULUM DAN KURIKULUM

KENAPA ? RIMUP

SISTEM PENDIDIKAN MERUPAKAN SALAH SATU ALAT TERPENTING DAN BERKESAN BAGI MEMBANGUNKAN IDENTITI NASIONAL, SEMANGAT KEBANGSAAN, PERPADUAN DAN CINTA AKAN NEGARA DALAM KALANGAN RAKYAT BERBILANG KAUM DI NEGARA INI

OBJEKTIF

MENGGALAKKAN PENYERTAAN DALAM KEGIATAN-KEGIATAN KHAS SECARA BERSAMA

MEWUJUDKAN SIKAP KERJASAMA, TOLONGMENOLONG & SUASANA MUHIBAH

MELAHIRKAN PERSEFAHAMAN DAN TOLERANSI ANTARA MURID PELBAGAI KAUM

BERKONGSI KEMUDAHAN, PERALATAN, TENAGA DAN KEPAKARAN

RASIONAL

MEWUJUDKAN PELBAGAI BUDAYA DALAM SESEBUAH BILIK DARJAH

SATU PROGRAM YANG MENGGALAKKAN PENGLIBATAN …

KEPERLUAN PENDIDIKAN BERBILANG BUDAYA

MENINGKATKAN PELUANG UNTUK BERJAYA DAN MENIMBULKAN KESEFAHAMAN DAN PERPADUAN

MENGURANGKAN STEREOTAIP DAN PREJUDIS DALAM KALANGAN GURU DAN MURID

AKTIVITI2 RIMUP

KECEMERLANGAN AKADEMIK SEMINAR PEPERIKSAAN KEM MOTIVASI PERTUKARAN TENAGA PAKAR AKADEMIK

PROGRAM SUKAN & PERMAINAN MERENTAS DESA BOLA TAMPAR, BOLA JARING, BOLA SEPAK PERMAINAN TRADISIONAL

SAMBUTAN PERAYAAN DAN PERHIMPUNAN HARI RAYA AIDILFITRI,TAHUN BARU CINA, DEEPAVALI PESTA KEAMATAN, HARI GAWAI

PERKHEMAHAN/ LAWATAN PERKHEMAHAN INTEGRASI, DEMONSTRASI MASAKAN, PERTUKARAN MURID PERKHEMAHAN SILANG BUDAYA ( TARIAN,MUZIK, MAKANAN &PAKAIAN)

KHIDMAT MASYARAKAT GOTONG ROYONG KEMEM DERMA DARAH, KEMPEN KITAR SEMULA

e-INTEGRASI

TAMAT