Universitatea de Medicina si Farmacie, Iasi Facultatea de Medicina Directia de curs: Anestezie-Terapie Intensiva Conf. Dr.

Ioana Grigoras

SPECIALIZAREA Radiologie-Imagistica Medicala Anul III Suport de LP

MONITORIZAREA PACIENTULUI CRITIC

MONITORIZAREA PACIENTULUI CRITIC
► Monitorizare respiratorie
► Număr de

respiraţii pe minut ► Tip de respiraţie ► Pulsoximetrie

► Monitorizare cardio-vasculară
► Monitorizare neurologică
► Starea de

conştienţă temperaturii

► Monitorizarea temperaturii
► Măsurarea periferică /centrală a

► Monitorizarea diurezei
► Măsurarea orară a

diurezei

► Monitorizarea gazelor
► Analiza

sanguine

gazelor sanguine

PULSOXIMETRIA  Permite determinarea saturaţiei în oxigen a sângelui arterial periferic  Principiul determinării: absorbţia luminii roşii este diferită în funcţie de gradul încărcării cu oxigen a hemoglobinei  Dispozitiv cu sursă de lumină roşie şi sensor  Se plasează pe ţesuturi periferice subţiri, ce permit transiluminare:  Degetele de la mână, picior  Lobulul urechii  Aripa nasului

MONITORIZARE DE LABORATOR A PACIENTULUI CRITIC
        hemoleucograma şi formula leucocitară electroliţi sanguini şi urinari uree şi creatinină sanguină şi urinară teste hepatice, amilaze trombocite şi teste de coagulare analiza gazelor sanguine ECG Rg toracică + alte explorări dictate de etiologie

MONITORIZAREA PACIENTULUI CRITIC
► Monitorizare respiratorie
► Număr de

respiraţii pe minut ► Tip de respiraţie ► Pulsoximetrie

► Monitorizare cardio-vasculară
► Monitorizare neurologică
► Starea de

conştienţă temperaturii

► Monitorizarea temperaturii
► Măsurarea periferică /centrală a

► Monitorizarea diurezei
► Măsurarea orară a

diurezei

► Monitorizarea gazelor
► Analiza

sanguine

gazelor sanguine

MONITORIZAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CRITIC
► TA
► Frecvenţa ► ECG

cardiacă

► Pulsoximetrie
► Presiunea

venoasă centrală ► Debitul cardiac, presiunea în capilarul pulmonar blocat si date derivate ► Saturaţia în oxigen a sângelui venos amestecat ► Ecocardiografia transesofagiană şi transtoracică

Basic Hemodynamic Monitoring

BHM 7
®

TA

Manual,palpator

Automat/neautomat Continuu/intermitent

Invaziv/neinvaziv

MONITORIZAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CRITIC

TENSIUNEA ARTERIALĂ
 Noninvaziv neautomat

metoda palpatorie metoda ascultatorie

 Noninvaziv automat
Avantaje: ► metodă noninvazivă (fără riscuri) ► metodă automată (salvează timp, eliberează personalul de o sarcină) ► măsurarea la intervale de timp programate Dezavantaje: ► nu are acurateţe la valori mici ale TA ► timp lung de măsurare– surprinde greu variaţiile bruşte de TA ► Poate determina edem al membrului superior (prin determinări repetate la intervale scurte)

 Invaziv

Cateter arterial Avantaje: ► Măsurare momentană a TA ► Determinare de acurateţe atât la valori mici, cât şi la valori mari ale TA ► Permite recoltarea seriată de sânge arterial pentru analiza gazelor sanguine ► Permite recoltarea de sânge pentru alte analize (fără puncţie venoasă) Dezavantaje: ► Risc de complicaţii (ischemie, tromboză, hemoragie) ► Necesită experienţă (puncţie arterială) ► Necesită aparatură specială

MONITORIZAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CRITIC

FRECVENŢA CARDIACĂ
 Se măsoară:
► Manual,

cu frecvenţa pulsului (ATENŢIE la bolnavii cu fibrilaţie

atrială) ► Prin pulsoximetrie ► Prin monitorizare ECG

MONITORIZAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CRITIC

ELECTROCARDIOGRAFIA
 Permite:
► Determinarea

momentană a frecvenţei cardiace ► Detectarea şi diagnosticul tulburărilor de ritm şi a răspunsului la tratament ► Detectarea iscemiei miocardice (modificări ale morfologiei ECG) şi a răspunsului la tratament

PULSOXIMETRIA  Permite determinarea saturaţiei în oxigen a sângelui arterial periferic  Principiul determinării: absorbţia luminii roşii este diferită în funcţie de gradul încărcării cu oxigen a hemoglobinei  Dispozitiv cu sursă de lumină roşie şi sensor  Se plasează pe ţesuturi periferice subţiri, ce permit transiluminare:  Degetele de la mână, picior  Lobulul urechii  Aripa nasului

MONITORIZAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CRITIC PULSOXIMETRIA
 Avantaje:
►Permite

evaluarea continuă, noninvazivă a oxigenării sângelui arterial ►Permite măsurarea frecvenţei cardiace ►Permite detectarea aritmiilor (fără diagnostic) ►Permite determinarea amplitudinii undei de puls ►Permite evaluarea grosieră a perfuziei periferice

 Dezavantaje:
►Nu

permite măsurarea când unghiile sunt date cu lac ►Frecvente artefacte determinate de mişcare ►Evaluarea fără precizie a oxigenării sângelui ►Nu este posibilă când perfuzia tisulară este foarte scăzută

PRESIUNEA VENOASĂ CENTRALĂ

Cateter venos central (vârful cateterului în vena cavă sup.) Cateter introdus prin vena jugulară internă, externă, subclaviculară, axilară, brahială Metode de măsurare: ►Metoda coloanei de apă ►Metoda automată (cu transductor)

MONITORIZAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CRITIC PRESIUNEA VENOASĂ CENTRALĂ
 Avantaje:
►Permite

monitorizarea PVC (întoarcerii venoase); apreciază umplerea cordului (ventriculului drept) ►Permite monitorizarea răspunsului la tratament

 Dezavantaje:
►Riscuri

ale cateterizării venoase centrale (pneumotorax, hematom cervical sau mediastinal, infecţie, embolie gazoasă) ►Necesită aparatură specială (pentru metoda automată) ►la valori crescute ale PVC, evaluarea umplerii cordului drept – inexactă

cu titlu informativ…

MONITORIZAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CRITIC
CATETERUL ÎN ARTERA PULMONARĂ  Cateter lung de aprox. 1m introdus prin abord venos central - vârful cateterului într-un ram al arterei pulmonare  Cateter introdus prin vena jugulară internă sau subclaviculară – parcurge vena cavă superioară, atriul drept, ventriculul drept, art. pulm. comună, un ram principal al art. pulm., ramificaţii ale art. pulm.

Cateterul în artera pulmonară

 Permite

măsurarea şi calcularea unor parametri hemodinamici – diagnosticul statusului hemodinamic monitorizarea răspunsului la tratament

 Permite

Cateterul în artera pulmonară

CATETERUL ÎN ARTERA PULMONARĂ

CATETERUL ÎN ARTERA PULMONARĂ

CATETERUL ÎN ARTERA PULMONARĂ

CATETERUL ÎN ARTERA PULMONARĂ

CATETERUL ÎN ARTERA PULMONARĂ

CATETERUL ÎN ARTERA PULMONARĂ

CATETERUL ÎN ARTERA PULMONARĂ
 Date hemodinamice:
► Parametri

măsuraţi:

        

presiunea venoasă centrală/ presiunea în atriul drept (presarcina ventriculului drept) presiunile în artera pulmonară (sistolica, diastolica şi media) presiunea în capilarul pulmonar blocat (presarcina ventriculului stâng) debitul cardiac (metoda termodiluţiei) saturaţia în oxigen a sângelui vewnos amestecat

► Parametri

calculaţi:

indexul cardiac, debitul-bătaie rezistenţa în circulaţia pulmonară (postsarcina ventriculului drept) rezistenţa în circulaţia sistemică (postsarcina ventriculului stâng), transportul de oxigen, consumul de oxigen, extracţia oxigenului, ş.a.

 Avantaje:
► Permite

şocului ► Permite monitorizarea răspunsului la tratament

măsurarea şi calcularea unor parametri hemodinamici – diagnosticul

 Dezavantaje:
► Riscuri

ale cateterizării venoase centrale (pneumotorax, hematom cervical sau mediastinal, infecţie, embolie gazoasă) + complicaţii specifice (infarct pulm., rupturi cord, etc.) ► Necesită aparatură specială (pentru metoda automată) ► interpretarea datelor hemodinamice Nu întotdeauna facilă

MONITORIZAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CRITIC
MODALITĂŢI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE A DEBITULUI CARDIAC:
 metoda termodiluţiei
► intermitent

(cateter Swan-Ganz) ► continuu (cateter Swan-Ganz modificat)

 metoda analizei curbei presiunii arteriale (metoda “pulse contour”)
► sistemul

PiCCO (cateter venos central + cater arterial special + aparat) ► sistemul LiDCO-Pulse CO

 ecocardiografia
► transtoracică ► transesofagiană

MĂSURAREA INTERMITENTĂ A DEBITULUI CARDIAC - metoda termodiluţiei -

MĂSURAREA CONTINUĂ A DEBITULUI CARDIAC - metoda termodiluţiei -

ECOCARDIOGRAFIA

EVALUAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CU STARE DE ŞOC
ECOCARDIOGRAFIA:
metodă noninvazivă de monitorizare hemodinamică
    evaluează volumul telediastolic al ventriculului stâng evaluează ejecţia ventriculului stâng măsoară debitul cardiac evaluează anomaliile de kinetică miocardică (zone de hiposau akinezie)  evaluează dinamica valvulară  evaluează lichidul pericardic

MONITORIZAREA HEMODINAMICĂ A PACIENTULUI CRITIC

SATURAŢIA ÎN OXIGEN A SÂNGELUI VENOS AMESTECAT (SvO2): ► măsurată în sângele atriului drept SvO2 ► permite calcularea consumului de oxigen VO2 ► permite calcularea diferenţei arterio-venoase a O2 Da-vO2 ► permite calcularea extracţiei de oxigen ER O2 ► permite monitorizarea răspunsului la tratament

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful