SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU

BMM3111 OLEH:
NUR HIDAYAH BINTI ABDUL RAZAK RUSLINA BINTI NAJAHUDDIN

dipilih hospital.Perbendaharaan kata umum bahasa Melayu Mana-mana kata umum dalam bahasa Melayu termasuk kata dari dialek kawasan atau bahasa lama boleh dijadikan istilah dengan syarat: (a) Kata berkenaan tepat memberi makna. Contoh: hospital dan rumah sakit. fisiologi dan kaji tugas organ. (b) Kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). (c) Kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. konsep. proses. dipilih fisiologi. . keadaan atau ciri yang dimaksudkan.

maka hendaklah dicari pula daripada bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu. Misalnya: gambut (Banjar) peat nyeri (Sunda) pain engkabang (Iban) ellipenut awet (Jawa) lasting .Perbendaharaan kata bahasa melayu Jika tidak dapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu.

Contohnya :  Gaya  Garis pusat  Tapak  Hasil keluaran  Daya .Kata bahaa Melayu yang lazim Kata bahasa Melayu yang lazim dan difokuskan maknanya.

Kata bahasa Melayu yang tidak lazim Kata bahasa Melayu yang kurang lazim. Contohnya :  Peka  Cerakin  Mendap  Hablur  Jisim .

Contohnya :  Dermaga ( klasik )  Labur ( Negeri Sembilan )  Gambut ( Banjar )  Mangli ( Kedah ) .Kata bahasa Melayu sekeluarga / dialek Melayu yang lazim Kata bahasa Melayu sekeluarga / dialek Melayu yang lazim.

Contohnya :  Dening ( Kelantan )  Riam ( Johor )  Engkabang ( Iban )  Nyeri ( Sunda ) .Kata bahasa Melayu sekeluarga / dialek Melayu yang tidak lazim Kata bahasa Melayu sekeluarga / dialek Melayu yang tidak lazim.

bahasa yang paling internasional (iaitu Inggeris) menjadi sumber. melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris.atom electron -elektron professional -profesional psychology -psikologi structure -struktur   . Misalnya: Atom. seperlunya) Penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.Perbendaharaan kata bahasa asing  Mengutamakan bentuk ejaannya dalam bahasa sumber (yakni disesuaikan. Demi keseragaman.

Contohnya :  Atom  Koine  Artikel  Frasa  Klausa  Sintaksis .Kata bahasa Inggeris Kata / istilah daripada bahasa Inggeris.

sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar: (a) sesuai maknanya (b) lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya (c) istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan. .

. (a) Hal ini bergantung pada: (i) konteks situasi dan pemakaiannya dalam ayat. (ii) kemudahan belajar bahasa. dan (iii) kepraktisan.Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing dapat terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya. (b) Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal (misalnya: spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai (misalnya: bakteria).

Misalnya: campaign .kempen custom .Istilah Asing yang Sudah Lazim  Istilah asing yang sudah lama digunakan hendaklah terus dipakai (walaupun ada kalanya tidak sesuai dengan peraturan)  Untuk menjauhkan kekacauan.denggi grant .kastam dengue .pencen .geran pension .

Misalnya: bona fide esprit de corps fait accompli weltanschauung .  Digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring.Ejaan Istilah (Ungkapan) Asing yang Tetap  Istilah asing (ungkapan) tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa.

SEKIAN TERIMA KASIH…  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful