You are on page 1of 13

Minggu 6 : Tutorial

• Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan  Proses pengajaran bahasa menekankan latihan dan pengulangan yang banyak. Edward Sapir. • Mementingkan persekitaran.F Skinner. Hull dan Thorndike.• Pelopor: Bloomfield.tingkahlaku dan suasana bilik darjah murid untuk membantu proses p&p. Boas dan Brooks • Ahli psikologi yang turut berpegang pada teori ini termasuklah B. Pavlov. . Fries.

.

guru akan memperkenalkan kepada murid + cah Pecah Pe perkataan yang terbina daripada suku kata tadi. . o Setelah menguasai kemahiran menyebut suku kata.Guru boleh mengaplikasikan teori ini melalui latihan secara berulang-ulang.Contoh: PA + TAH o Guru akan meminta murid mengulangi sebutan bagi suku kata tersebut beberapa kali mengikut sebutan yang betul seperti yang diajar. Katak Ka + tak Gelak Ge + lak o Seterusnya murid diminta memberikan contoh perkataan yang terbina daripada suku kata tersebut. Contoh: Mengajar kemahiran menyebut suku kata KV + KVK .

peringkat terendah: Deria motor 2.• Pelopor : Noam Chomsky • Teori ini menekankan fungsi mental seseorang. kanakkanak akan menguasai kemahiran memahami terlebih dahulu sebelum mereka belajar bertutur. . operasi formal Contohnya. dalam pembelajaran bahasa. • Kanak-kanak akan mengalami beberapa peringkat perkembangan dalam pemikiran iaitu: 1. pra-operasi 3. operasi konkrit 4.

 Diajar secara berperingkatperingkat mengikut kematangan murid berkenaan. • Menekankan kaedah pengajaran . murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat.  Proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat. • Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri.• Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanakkanak. kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.

.

Hakim sedang makan dengan gelojoh.Mengajar Kemahiran Membaca 1) Hakim Makan Gelojoh 2) Hakim sedang makan. Hakim sedang makan dengan gelojoh kerana lapar. 3) .

• Pelopor: Jean Piaget dan Lev Vygotsky • Teori yang berpusatkan pelajar Pelajar bergerak secara aktif untuk memastikan mereka dapat memahami sesuatu topik yang diajar oleh guru. • Guru perlu menyediakan aktiviti yang sesuai dengan pengalaman sedia ada pelajar serta dapat mengaitkan . • Pelajar mempelajari sesuatu itu berdasarkan pengalaman sedia ada mereka.

• Menekankan pembelajaran secara kendiri  Murid akan berusaha untuk memperkembangkan kemahiran/pengetahuan mereka berdasarkan penerokaan dan penemuan hasil daripada aktiviti penyelesaian masalah.• Menekankan cara belajar secara reflektif. iaitu mengaitkan pengalaman baru dengan pengetahuan sedia ada murid supaya mereka dapat menggambarkan perkara yang diajar. . • Dapat memupuk semangat berdikari di kalangan murid.

.

Murid lelaki ditugaskan membersihkan sampah-sarapdan semak samun di sekitar kawasan sekolah. Murid-murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Murid perempuan pula mencabut rumputrampai yang tumbuh di kawasan taman sekolah. Guru-guru dan .Pengalaman Bergotong Royong Pada hari Sabtu yang lalu. Suresh.00 tengah hari.Kira-kira jam 12. Sekolah Kebangsaan Shah Alam telah mengadakan aktiviti gotong royong. Pihak sekolah menyediakan minuman dan kuih muih. Ah Long dan Siti melakukan tugasan yang diamanahkan oleh Cikgu Halim dengan penuh rasa tanggungjawab. mereka dapat menyiapkan tugasan yang diberikan.

Contoh Soalan Ransangan Bilakah mereka mengadakan aktiviti gotong royong? Di manakah mereka mengadakan aktiviti gotong royong? Apakah tugas pelajar lelaki dan pelajar perempuan semasa gotong royong? Pukul berapakah mereka tamat membuat aktiviti gotong royong? . 2. 4. 3.1.