You are on page 1of 25

Menyiasat Teknologi

Click to edit Master subtitle style
Sains Tahun 4 Menyiasat Teknologi Teknologi

3/4/13

Had Keupayaan Manusia
 Manusia boleh

melihat, mendengar, bercakap dan membawa objek

3/4/13

Mengatasi Had Keupayaan Manusia Manusia dapat mengatasi had keupayaan mereka dengan bantuan peralatan moden. 3/4/13 .

Perkembangan Teknologi 3/4/13 .

batang kayu dan tulang haiwan digunakan untuk menggali lubang dan menggemburka n tanah.Teknologi Pertanian  Pada zaman dahulu. 3/4/13 .

Teknologi Pertanian  Apabila manusia menemui logam. mereka mencipta pelbagai alat untuk bercucuk tanam.  Haiwan pula digunakan untuk membajak tanah 3/4/13 .

Teknologi Pertanian Dahulu. 3/4/13 . traktor dan jentera moden dicipta untuk menggantikan kerja yang dilakukan oleh manusia dan haiwan. Oleh itu. kerja pertanian perlu dilaksanakan dengan segera. aktiviti pertanian mengambil masa lama untuk dilakukan. Apabila bilangan manusia bertambah.

Teknologi Komunikasi 3/4/13 .

Lukisan  Lukisan  Tulisan 3/4/13 .

Isyarat asap  Menunjukkan arah  Memberi isyarat 3/4/13 .

Pukulan Gendang 3/4/13 .

Burung merpati sebagai ejen pos 3/4/13 .

telefon dan telesidang Click to edit Master subtitle style membolehkan manusia berkomunikasi antara satu sama lain dari tempat yang jauh 3/4/13 .Teknologi telekomunikasi seperti telegraf.

Telegraf 3/4/13 .

Telefon. radio. dan televisyen 3/4/13 .

Satelit 3/4/13 .

Mesin faksimili 3/4/13 .

Komputer 3/4/13 .

Telefon bimbit 3/4/13 .

Telesidang 3/4/13 .

Selain pengangkutan darat. Pengankutan memendekkan masa perjalanan manusia 3/4/13 . manusia juga mengembangkan teknologi pengangkutan air dan udara yang lebih baik dan laju.Pengangkutan Bandingkan perubahan teknologi pengangkuta air. darat dan udara dari dahulu hingga sekarang.

Pengangkutan Jeni sjeni s Pen gan gku tan 3/4/13 .

Pengangkutan Air Kan u 3/4/13 .

Pengangkutan Air Raki t 3/4/13 .

Pengangkutan Air Per ahu 3/4/13 .