TEKNIK MENYOAL

Oleh : Zulfadli Bin Ahmad Hakimi Bin Hamdan Kamaruzaman Bin Mohd Ahmad Safwan Bin Mohd Anwar

• Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru. Hampir semua proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan teknik menyoal
Peringkat set induksi Digunakan untuk menolong murid mengingati kembali ilmu pengetahuan lepas yang berkaitan. Peringkat perkembangan Digunakan untuk mencungkil fikiran murid untuk membantu mereka mengikuti pelajaran dengan lebih berkesan. Peringkat penutup Digunakan untuk menilai pencapaian objektif pelajaran.

Prinsip-Prinsip Panduan Penyoalan
• • • • • • • Soalan-soalan yang hendak dikemukakan hendaklah dirancang. Soalan-soalan hendaklah sesuai dengan peringkat kebolehan murid. Aras soalan tidak terlalu senang dan tidak pula terlalu sukar. Perkataan atau istilah yang digunakan dalam soalan seharusnya difahami oleh murid. Beri peluang kepada murid untuk memikirkan jawapan. Kemukakan soalan kepada seluruh kelas dan elakkan daripada mengemukakan soalan kepada murid tertentu sahaja. Kemukakan soalan terlebih dahulu sebelum menentukan nama murid.

• Bentuk soalan hendaklah sentiasa berubahubah,bertujuan untuk menarik minat murid. • Tentukan bahawa soalan yang dikemukakan secara lisan dapat didengari oleh murid seluruh kelas. • Elakkan daripada mengemukakan soalan mengikut urutan atau susunan tempat duduk murid-murid. • Soalan yang dibentuk harus boleh mendorong murid berfikir. • Elakkan soalan yang mengandungi jawapan didalamnya. • Soalan hendaklah ringkas dan tepat.

Contoh
• PENGURUSAN –Sudah siapkerja? – Giliran siapa sapu papan tulis? • PENGAJARAN – Siapa boleh jawab? – Apa ertinya ayat ini? • HUBUNGAN GURU –MURID – Apa khabar semua? – Apa khabar ibu awak yang sakit itu?

Kesan Kemahiran Penyoalan ke atas Pengajaran-Pembelajaran
• murid akan bertambah aktif. • Menambahkan lagi minat murid serta dapat mengelakkan dirinya daripada perasaan jemu. • Menguji pengetahuan sedia ada murid. • Mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh murid.

Mengeratkan lagi hubungan antara guru dengan murid. • Murid–murid lebih bersedia dan lebih berkeyakinan untuk menduduki peperiksaan. Membantu murid – murid membuat ulang kaji dalam dalam membuat jangkaan terhadap tajuk – tajuk penting untuk peperiksaan.

Aras Kognitif Soalan
• Guru yang tanya lebih banyak soalan aras kognitif tinggi akan dapat memperbaiki pencapaian serta proses pemikiran murid. • Soalan aras rendah hanya meminta murid mengingat kembali fakta.

ARAS SOALAN DAN KEMAHIRAN • INGATAN: ingat kembali
• F AHAMAN: mengerti dan memahami • APPLIKASI: meyelesaikan • ANALISIS: menaakul • PENILAIAN: menilai • PENCIPTAAN: menggubal(kreatif)

• Kajian yang dijalankan oleh Hunkins (1969) dapati bahawa kumpulan murid yang mana guru menggunakan banyak soalan aras kognitif tinggi berjaya mendapat markah yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang didedahkan kepada soalan aras kognitif rendah.

• Bagaimana pun terdapat juga kajiankajian yang menunjukkan bahawa aras kognitif soalan tidak berkesan. Mills, Rice dan Berliner 2000) dalam kajian mereka dikalangan 54 kelas murid sekolah rendah mendapati aras kognitif soalan yang dikemukakan oleh guru semas pengajaran.

• Aras penyoalan adalah mengikut tahap apa yang telah diletakkan dalam Taksonomi Bloom iaitu dari peringkat pengetahuan sehinggalah ke peringkat sintesis atau penilaian bergantung kepada kecerdasan pelajar. • Pelajar yang lemah akan diberi lebih banyak soalan berbentuk pengetahuan dan kefahaman. Pelajar cerdas, penumpuannya lebih kepada soalan aplikasi dan dan analisis.

Masalah Guru
• Mengemukakan soalan aras tinggi • Mengemukakan soalan cungkilan • Melibatkan semua pelajar • Menggalakkan pelajar lemah/ malu menjawab soalan • Mengelak daripada soalan bodoh.

Bagaimana Mencungkil?
• Elak daripada soalan tertutup: jawapannya – “ya”, “tidak”, “betul”, “salah” sahaja • Pindah: soalan tutup ke aras lebih tinggi(Alih‐ hala) • Guna teknik “wait time” • Guna ganjaran dan denda secara bijak • Beri petunjuk verbal dan tidak verbal • Libatkan semua pelajar • Kemuka soalan yang perlu penjelasan

Panduan Utama
• Soal seluruh kelas • Soal dahulu, kemudian panggil pelajar • Sesuaikan soalan dengan aras pemikiran pelajar • Ulangi soalan penting • Sediakan soalan dengan teliti • Beri gerak balas yang menggalakkan • Soal sepanjang pelajaran, bukan di akhir pelajaran sahaja

Sumber
• http://peoplelearn.homestead.com/penyelidikan/bab2liter b.html • http://www.scribd.com/doc/10949124/KemahiranMenyoal • http://e-pendidikan.com/guruinternet.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful