PERATURAN PARADIGMATIK

Pola Perbezaan minimal

• Analisis paradigmatik biasa dikaitkan dengan sintagmatik kerana kedua-duanya memiliki hubungan secara songsang atau berkontras. namun saling berkaitan. • Paradigmatik melibatkan penggunaan kata yang mempunyai hubungan secara menegak yang berlawanan dengan sintagmatik yang mempunyai hubungan secara mendatar. sejajar dengan apa yang diucapkan oleh penutur. .Konsep Paradigmatik • Paradigmatik merujuk kepada perubahan kata di dalam perkataan.

• Hubungan begini dikaitkan kesamaan dengan makna antara satu kata dengan kata lain yang disebut sebagai sinonim. . • Paradigmatik melibatkan perubahan penggunaan kata di dalam ayat. • Kata yang mempunyai hubungan secara menegak disebut sebagai hubungan paradigmatik.• analisis paradigmatik mencari dan mengenal pasti pelbagai paradigma (atau set petanda yang wujud) yang mendasari secara jelas kandungan sesuatu teks.

emak 1. 2.• Contoh: ibu . Emak menghidangkan secawan kopi untuk bapa. Ibu menghidangkan secawan kopi untuk bapa. .

Pola Paradigmatik • Oleh sebab paradigmatik mempunyai perkaitan dengan sintakmatik. dia menulis buku mereka guru . kita perlu melihatnya secara bersama walaupun kedua-duanya bersongsangan.

• Ringkasnya. suatu unit mempunyai hubungan sintagmatik dengan unit-unit yang berlaku dalam ikatan dengannya: d i a dia menulis buku .

• Suatu unit mempunyai hubungan paradigmatik pula dengan setiap unit yang boleh saling berganti tempat dengannya dia menulis buku mereka guru .

Ini bermaksud perkataan-perkataan tersebut mempunyai hubungan paradigmatik di antara kedua-duanya.parang. . perkataan seperti bet dan pet dianggap sebagai rangkaian tiga unsur ungkapan yang berada di dalam ciri linguistik yang sama. • Contoh: pola .bola.Perbezaan minimal • bertujuan untuk membuat diskriminasi terhadap kemiripan bunyi. barang . • yang membezakan kedua-duanya adalah fonem /p/ dan /b/. paku – baku • Di dalam bahasa Inggeris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful