Konsep Kendiri Dan Peningkatan Kerjaya

KONSEP KENDIRI DAN PENINGKATAN KERJAYA

OLEH : MD.NOOR BIN SAAD PEGAWAI KAUNSELING PEJABAT PELAJARAN DAERAH ROMPIN

PERSOALAN ?
ADAKAH ANDA BERPUASHATI DENGAN : DIRI SENDIRI KERJAYA KEHIDUPAN BERKELUARGA PERSEKITARAN HIDUP SENDIRI

JAWAPANNYA KITA SAHAJA YANG MENGETAHUI TENTANG DIRI SENDIRI

KONSEP KENDIRI
Konsep kendiri merupakan gabungan di antara persepsi kendiri terhadap diri sendiri yang mencakupi aspek-aspek nilai dan sikap dengan persepsi orang lain terhadap diri itu dari segi nilai dan sikap.

Persepsi diri (minat, sikap, nilai dll.

KENDIRI

Persepsi Orang lain terhadap diri sendiri (minat, sikap, bakat, nilai dll.

Saya tahu

TINGKAP JOHARI

Saya tidak tahu

TERBUKA Awak tahu Saya tahu RAHSIA

TERTUTUP Awak tahu Saya tidak tahu TERSEMBUNYI

Awak tidak tahu

Awak tidak tahu

KONSEP KENDIRI POSITIF
Bermaksud percaya kepada diri sendiri secara lebih sihat,yakin disertakan dengan minat yang baik dan objektif, tidak terlalu sensitif. Konsep kendiri positif juga akan menerima kritik orang lain dan memberikan pandangan jika terdapat keadaan yang tidak munasabah.

KONSEP KENDIRI NEGATIF
Konsep kendiri negatif ditunjukkan melalui sifat yang terlalu subjektif, sensitif, rendah diri dan biasanya menjauhkan diri dari orang kerana rasa kekurangan dan takut bergaul.

MENGAPA KONSEP KENDIRI PENTING ?
KITA PERLU MENGENAL DIRI KITA SENDIRI DAPAT MENGETAHUI KEKUATAN DAN KELEMAHAN DIRI o o DAPAT MEMPERBAIKI DIRI DAPAT MEMBINA MATLAMAT HIDUP YANG POSITIF

MENGENALI PERSONALITI

BENTUK MANAKAH YANG ANDA SUKA

1

2

3

4

INVENTORI PERSONALITI WARNA

PRINSIP KONSEP KENDIRI
KK boleh ditukar ke arah positif atau negatif Menukar KK mengambil masa Kita boleh berusaha meningkatkan KK Perasaan kejayaan boleh meningkatkan KK KK boleh mengubah sikap dan tingkahlaku. Kebahagian di dalam kehidupan tercapai apabila real self dan ideal self berada di dalam kongruen.

FAKTOR KRITIKAL KE ARAH KEJAYAAN
(1 0% ) G ET A H U A N
K N A IR H A EM ) 0% (1

PE

N

KEJAYAAN
SIKAP (80%)

MENGUBAH KONSEP KENDIRI
Kebiasaannya lambat datang ke sekolah ditukarkan kepada awal datang sekolah Telah dapat menjadi role model kepada pelajar Masuk ke kelas tepat waktunya Mengajar dengan menggunakan pelbagai kaedah

=Dapat menunjukkan kasih sayang kepada pelajar. = Selalu memberi penghargaan kepada pelajar = Menyimpan data pencapaian pelajar = Sentiasa kreatif dan inovatif di dalam P&P =PENTINGKAN CORE BUSINESS (MENGAJAR) DARIPADA YANG LAIN.

KONSEP KENDIRI NEGATIF YANG PERLU DIUBAH
Cepat bertindak, lambat berfikir Tidak mempunyai maklumat yang lengkap Terlalu mementingkan diri. Suka menyalahkan orang lain, persekitaran dan takdir Tidak memiliki sebarang nilai atau matlamat Memiliki matlamat yang negatif

Memiliki matlamat yang berubahubah Tidak berupaya membuat pilihan Sukar menerima kekutan dan kelemahan sendiri Tidak kreatif mencari ruang dalam masyarakat Mengguna strategi lama untuk menangani situasi baru.

SISTEM KEPERCAYAAN YANG PERLU DIUBAH
Saya perlu diterima oleh semua orang, kalau tidak saya tidak berguna. Saya perlu diterima oleh orang yang rapat, kerana ini penting bagi saya. Saya percaya semua masalah ada jawapannya, jika saya tidak dapat jawapannya menunjukkan saya tidak bagus.

Saya mesti mendapat apa yang saya harapkan, jangkakan, jika gagal ia amat teruk dan mengecewakan. Saya percaya masalah orang lain mesti menjadi masalah saya dan saya bertanggungjawab. Lari daripada masalah adalah lebih baik daripada menghadapinya. Saya mesti bergantung kepada orang lain.

Saya tidak boleh berubah, lebih-lebih lagi kerana masa lampau mencorakkan saya kini. Kebahagian saya adalah dari orang lain, atau di luar diri saya dan saya tiada kuasa untuk mengawalnya. “Men feel disturbed not by things, but by the views which they take of them”

TUJUH TABIAT KE ARAH KECEMERLANGAN
STEVEN COVEY :

Caring

U

NDERSTANDING

T

RUSTING

A

CCEPTING

P

ATIENCE

P

OSITIVE

L

ISTENING

E

MPATHY

ASSERTIVE

CUT

AP P L E ‘A ’

Ibu bapa hendaklah berlaku adil, menjaga kebajikan dan suka memaafkan ahli keluarga
Surah AlNahl : 90

Sekadar Satu Renungan
Sayangilah pelajar sepertimana kita ingin disayangi; Sedangkan kita mengajar anak orang betul-betul pun, belum pasti anak kita akan diajar betul-betul, apatah lagi jika kita mengajar separuh hati;

“ Kekuatan guru terletak

kepada contoh teladan yang mereka bina, minda yang terbuka dan kesediaan menerima kesilapan pelajar dengan penuh rasa kasih sayang “

If a child learns with encouragement, he learns confidence, If a child lives with praise, he learns to appreciate, If a child lives with approval, he learns to like himself/herself, If a child lives with acceptance and friendship, he learns to find

love in the world.

Hati-hati dengan PEMIKIRAN anda, ia akan menjadi PERCAKAPAN anda; Hati-hati dengan PERCAKAPAN anda, ia akan menjadi PERBUATAN anda; Hati-hati dengan PERBUATAN anda, ia akan menjadi KETERBIASAAN anda; Hati-hati dengan KETERBIASAAN anda, ia akan menjadi SIFAT anda; “ Bertindak TANPA BERFIKIR hanya akan mengundang PADAH pada diri sendiri “

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful